Wiadomości z Rudy Śląskiej

Fundacja "Unia Bracka" i jej Przychodnie Brackie - jak dbają o zdrowie? Wywiad z prezesem

  • Dodano: 2024-02-15 07:30, aktualizacja: 2024-02-15 07:33

Mieszkańcy Rudy Śląskiej mogą zadbać o swoje zdrowie w 4 Przychodniach Brackich. O działalności Fundacji "Unia Bracka", która prowadzi sieć Przychodni Brackich, rozmawiamy z Prezesem Zarządu - Przemysławem Zawadzkim.

Fundacja "Unia Bracka" istnieje już od ponad 30 lat. Czym się zajmuje i jaki jest jej cel?

Przemysław Zawadzki: Fundację "Unia Bracka"  tworzy obecnie grupa 17 Przychodni Brackich zlokalizowanych w 8 miastach województwa śląskiego oraz Zakład Opieki Domowej prowadzący działalność leczniczą w Rudzie Śląskiej i Knurowie. Od ponad 30 lat staramy się zapewnić naszym pacjentom  jak najlepszą opieką medyczną, świadczoną w przyjaznym otoczeniu. Staramy się, aby każdy pacjent był trafnie i szybko zdiagnozowany oraz jak najskuteczniej leczony. Realizujemy to poprzez sieć placówek, w których pacjenci mogą korzystać nieodpłatnie z opieki medycznej lekarzy rodzinnych i pediatrów w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacji lekarzy specjalistów różnych dziedzin w ponad 80 poradniach specjalistycznych, zabiegów rehabilitacji leczniczej (w tym zabiegów w  kriokomorze) oraz badań laboratoryjnych i diagnostycznych.

Czy w trakcie ostatnich lat nastąpiły jakieś istotne zmiany w kierunkach działania Fundacji?

P.Z.: Od kilku lat intensywnie modernizujemy naszą infrastrukturę, wiele budynków przeszło termomodernizacje, unowocześniliśmy i doposażyliśmy kilkadziesiąt poradni i pracowni w naszych przychodniach. Dzięki tym inwestycjom nasi pacjenci zyskali nie tylko nowocześniej zaaranżowane placówki medyczne, ale również podwyższyliśmy standard oferowanej opieki medycznej i  podnieśliśmy komfort pracy naszych pracowników. Ważnym kierunkiem naszych działań w ciągu ostatnich lat była również możliwość zaoferowania pacjentom nowych, dotychczas niedostępnych w tak kompleksowej formie świadczeń medycznych finansowanych ze  środków unijnych.

Niedawno Przychodnia Bracka Polska-Wirek w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przeniosła się do nowego budynku. Czy zmiana siedziby przychodni spowodowała także inne zmiany np. w zakresie usług medycznych tej placówki?

Dzięki przeniesieniu działalności Przychodni Brackiej Polska-Wirek we wrześniu ubiegłego roku do nowej siedziby nie tylko podnieśliśmy standard udzielanych w niej świadczeń poprzez oddanie do dyspozycji pacjentów nowoczesnych i ciekawie zaaranżowanych pomieszczeń, ale także mogliśmy przeznaczyć część z nich dla najmłodszych pacjentów, tworząc zupełnie nową poradnię podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci, w której porad udziela pediatra z wieloletnim doświadczeniem. Dzięki wynajęciu pomieszczeń na parterze przychodni, zewnętrznemu partnerowi, pacjenci mogą także skorzystać z zaawansowanych badań diagnostycznych takich jak tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny.

Czy planujecie Państwo dalszy rozwój i poszerzanie zakresu działalności również innych placówek medycznych?

P.Z.: W bieżącym roku planujemy dokończenie przebudowy i rozbudowy budynku położonego w Katowicach przy ulicy Obroki 77, który będzie przeznaczony na kolejną przychodnie Fundacji „Unii Brackiej”. Ważnym założeniem na ten rok jest dalszy rozwój opieki koordynowanej w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej i włączenie do niej kolejnych Przychodni Brackich. Mamy również w planie otwarcie nowej pracowni diagnostycznej Zabrzu.

Czy planowane jest otwarcie kolejnych placówek?

P.Z.: Tak jak już wspominałem, pod koniec 2023 roku rozpoczęliśmy realizację nowej inwestycji w Katowicach. Mamy nadzieję, że już w IV kwartale tego roku pacjenci będą mogli korzystać z opieki medycznej w kolejnej Przychodni Brackiej. Nowa placówka powstaje w budynku objętym nadzorem konserwatorskim, który jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Projekt w warstwie wizualnej zakłada zachowanie pierwotnego charakteru budynku, który w przeszłości był budynkiem dyrekcji i cechowni kopalni „Kleofas”. Efektem końcowym będzie nowoczesna placówka medyczna z uwidocznionym rysem historycznym w jej industrialnym stylu.

Ostatnio często słyszy się o procesie koordynacji opieki zdrowotnej, która ma poprawić sytuację pacjentów. Czy Fundacja uczestniczy w tym procesie?

P.Z.: Tak. Opieka koordynowana to ważna część naszych działań, które realizowaliśmy w roku 2023 i które planujemy kontynuować w tym roku. Przychodnie Brackie dołączyły do programu "Opieki koordynowanej w POZ". Dzięki włączeniu do niego naszych placówek pacjenci zadeklarowani do poradni podstawowej opieki zdrowotnej ze schorzeniami kardiologicznymi i diabetologicznymi mogą skorzystać w szybkim terminie z wizyt u kardiologa czy diabetologa bez konieczności wpisania się do kolejki w poradni specjalistycznej. Nad przebiegiem całego procesu leczenia, edukacji oraz porad dietetyka czuwa koordynator, kontaktujący się z pacjentami uczestniczącymi w programie. Dołączyliśmy także do pilotażowego programu "Sieci kardiologicznej" co daje lekarzom możliwość skierowania pacjentów z zaawansowanymi chorobami kardiologicznymi w trybie pilnym na specjalistyczne badania, i jeśli jest taka potrzeba na dalsze leczenie do najlepszych ośrodków medycznych w regionie.

Kto może zostać pacjentem Państwa przychodni?

P.Z.: Opieką medyczną w Przychodniach Brackich obejmujemy wszystkie osoby, niezależnie od miejsca zameldowania czy wieku. W 9 z 17 naszych przychodni realizujemy świadczenia zdrowotne dla dzieci.

Czy przychodnie mają podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia? Co z komercyjnymi usługami?

P.Z.: Nasi pacjenci korzystają z opieki medycznej nieodpłatnie w ramach finansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia, ale mają również możliwość skorzystania z wybranych usług medycznych odpłatnie.

Czy Fundacja korzysta z innych źródeł finansowania niż NFZ i świadczenia finansowane przez pacjentów, takich jak np. dotacje unijne?

P.Z.: Doświadczenia kilku ostatnich lat pokazały nam, że dzięki sięgnięciu po środki z dotacji finansowanych z Unii Europejskiej, środki samorządowe czy np. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska możemy zyskać nie tylko my jako instytucja, ale przede wszystkim nasi pacjenci. Przytoczę tylko jeden przykład, jakim były dzienne domy opieki medycznej dla osób w podeszłym wieku finansowane ze środków unijnych, które w swej kompleksowej formie bez finansowania z dotacji nie byłyby dostępne na rynku bezpłatnych usług medycznych. 

W przychodniach prężnie działa również medycyna pracy. Do kogo skierowana jest oferta - są to osoby indywidualne czy przedsiębiorstwa?

P.Z.: Od wielu lat jesteśmy solidnym partnerem kilkuset firm i instytucji, które powierzyły nam opiekę nad swoimi pracownikami. W ramach kilkunastu poradni medycyny pracy zapewniamy badania dla pracowników wszystkich grup zawodowych, zarówno osób indywidualnych jak i przedsiębiorstw. Nasze wieloletnie doświadczenie powoduje, że cieszymy się zaufaniem największych zakładów pracy w województwie śląskim.

Czy pandemia COVID-19 wymusiła wprowadzenie zmian w Państwa placówkach medycznych?

P.Z.: Był to trudny czas nie tylko dla naszych pacjentów, ale także dla personelu medycznego. Przychodnie Brackie jako jedne z nielicznych w czasie pandemii nie zamknęły się dla pacjentów. Wprowadziliśmy możliwość korzystania z teleporad, ale cały czas pacjenci mogli także odbyć wizytę osobiście w przychodni. W tym trudnym czasie okazało się to być wielkim wsparciem dla osób, które w innych placówkach takiej możliwości nie miały. Doświadczenia pandemii w zakresie konieczności wprowadzenia zmienionej organizacji pracy pozwoliły nam także przetestować nowe rozwiązania, które wykorzystujmy do dziś. Jednym z nich jest możliwość zamówienia leków przyjmowanych stale przez naszą stronę internetową.

Pandemia pokazała nam, że wiele rzeczy można zrobić zdalnie, a nawet porozmawiać z lekarzem. Czy w Przychodniach Brackich oprócz zwykłych wizyt, oferowane są nadal teleporady?

P.Z.: Tak, choć oczywiście w dużo mniejszym zakresie jak w czasie pandemii. Gdy chodzi tylko o wypisanie recepty lub porada nie wymaga przeprowadzenia badania fizykalnego przez lekarza, ułatwia to pacjentom kontakt z przychodnią, a dla osób starszych jest sporym ułatwieniem, gdyż często osobista wizyta w przychodni jest dla nich sporym wyzwaniem logistycznym.

Wiadomo, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Czy edukujecie swoich pacjentów jak dbać o zdrowie lub angażujecie się w akcje profilaktyczne?

P.Z.: Nasza Fundacja od wielu lat aktywnie włącza się w lokalne działania w celu promowania zdrowego stylu życia oraz podkreśla znaczenie badań profilaktycznych dla dobrej jakości naszego życia. Nie tylko cyklicznie organizujemy akcje medyczne, podczas których osoby dorosłe i dzieci mogą bezpłatnie skorzystać z przesiewowych badań i konsultacji, ale także włączamy się w inicjatywy organizowane przez samorządy czy lokalne społeczności. Nasze działania zostały dostrzeżone przez władze miast Rudy Śląskiej i Sosnowca, które wyróżniły naszą Fundację za działalność na rzecz zdrowia ich mieszkańców.

Co wyróżnia przychodnie Fundacji "Unia Bracka" od innych placówek medycznych?

P.Z.: Tak jak wcześniej wspominałem, tworzymy grupę aż 17 placówek medycznych, na terenie województwa śląskiego, co daje nam wiele możliwości koordynowania leczenia pacjentów w taki sposób, aby w ramach sieci Przychodni Brackich mogli oni w jak najkrótszym czasie uzyskać najlepszą opiekę. Większość naszych placówek od wielu lat jest mocno związana ze społecznością lokalną, a naszą siłą jest zespół ponad 650 pracowników.

Dziękujemy za rozmowę.

Fundacja "Unia Bracka" i jej Przychodnie Brackie - jak dbają o zdrowie? Wywiad z prezesem


Źródło: Redakcja

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również