Ruda Śląska - portal miejski RudaSlaska.com.pl

Wiadomości z Rudy Śląskiej

Mobilna wystawa o handlu ludźmi w ZS nr 3 w Rudzie Śląskiej

  • Dodano: 2019-12-20 06:30, aktualizacja: 2019-12-20 06:46

W kochłowickim Zespole Szkół nr 3 stanęła mobilna wystawa. Jej głównym tematem jest problematyka handlu ludźmi i zjawiska, które wchodzą w zakres tego procederu.

O tych zagrożeniach można przeczytać w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

Przez kolejne dwa tygodnie uczniowie będą mogli zobaczyć ją szkolnym holu

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zainicjowało kampanię społeczną ukierunkowaną na problematykę handlu ludźmi i zagrożeń związanych z podejmowaniem pracy za granicą. Jednym z elementów tej kampanii jest mobilna wystawa poświęcona zjawiskom wchodzącym w zakres tego procederu. Wystawa będąca w dyspozycji Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego eksponowana jest w obiektach, gdzie istnieje duża szansa dotarcia do odbiorców. Rudzcy uczniowie mogli oglądać ją w Zespole Szkół nr 2 w Bielszowicach, a teraz w Kochłowicach, gdzie na głównym holu stanęło sześć profili z planszami. Umieszczone na nich informacje w języku polskim, angielskim i rosyjskim mają uświadomić odbiorcom powagę problemu, jakim jest handel ludźmi. Ten okrutny rodzaj przestępczości zorganizowanej ma bardzo złożony charakter. Polska ze względu na swoje położenie, sytuację gospodarczą i społeczną jest zarówno krajem tranzytu osób na zachód Europy, jak również miejscem docelowym dla ofiar handlu ludźmi. Poszukujący pracy i lepszego życia są wykorzystywani do przymusowych zajęć, prostytucji, żebrania, czy do popełniania różnego rodzaju przestępstw lub wykroczeń. Wykorzystywani są do wyłudzania świadczeń, a ich prawa, jako pracowników nie są respektowane. Takie sytuacje mogą spotkać również osoby wyjeżdżające za granicę w celach zarobkowych. Istotna jest więc świadomość, a także wiedza na temat zagrożeń, które mogą czyhać w miejscu podjęcia pracy często dorywczej.

Mobilna wystawa o handlu ludźmi w ZS nr 3 w Rudzie Śląskiej

Następna informacja

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.