RudaSlaska.com.pl - 20 lat

Wiadomości z Rudy Śląskiej

Oglądaj online: LII sesja Rady Miasta Ruda Śląska

 • Dodano: 2021-08-26 10:00, aktualizacja: 2021-08-29 20:18

W czwartek 26 sierpnia o godz. 11:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta rozpocznie się sesja Rady Miasta Ruda Śląska. Obrady można śledzić na żywo podczas internetowej transmisji.

Oglądaj sesję rudzkiej Rady Miasta na żywo:

TUTAJ

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z prac Parlamentu Europejskiego, Senatu RP, Sejmu RP i Sejmiku Województwa Śląskiego.
 4. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
 5. Przyjęcie protokołów z sesji, które odbyły się w dniach: 24 czerwca i 15 lipca 2021 r.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał.
  6.1 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr PR.0007.175.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2021 - 2041 (druk nr 109/21)
  6.2 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021 (druk nr 110/21)
  6.3 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr PR.0007.176.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021 (druk nr 111/21)
  6.4 Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Ruda Śląska w roku szkolnym 2021/2022 (druk nr 99/21)
  6.5 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska (druk nr 100/21)
  6.6 Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Miejskim im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej (druk nr 106/21)
  6.7 Projekt uchwały w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Śląski Teatr Impresaryjny im. Henryka Bisty z siedzibą w Rudzie Śląskiej (druk nr 107/21)
  6.8 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu instytucji kultury pod nazwą Śląski Teatr Impresaryjny im. Henryka Bisty z siedzibą w Rudzie Śląskiej (druk nr 108/21)
  6.9 Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr PR.0007.38.2021 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na których realizację przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku (druk nr 105/21)
  6.10 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.191.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4 (druk nr 102/21)
  6.11 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody za zbycie udziału we współwłasności działki gruntu położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Miodowej zabudowanej garażami murowanymi (druk nr 101/21)
  6.12 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu na czas nieoznaczony z przeznaczeniem pod zjazd dla samochodów uprzywilejowanych oraz osób niepełnosprawnych położony w rejonie ulicy Obrońców Westerplatte (druk nr 103/21)
  6.13 Projekt uchwały w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie miasta Ruda Śląska (druk nr 104/21)
  6.14 Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska (druk nr 112/21)
 7. Rozpatrywanie skarg, wniosków, petycji.
  7.1 Stwierdzenie właściwości Rady Miasta do rozpatrzenia skargi, wniosku, petycji.
 8. Interpelacje i zapytania.
 9. Wolne wnioski.
 10. Oświadczenia radnych.
 11. Sprawy organizacyjne Rady Miasta.
 12. Zakończenie sesji.

Zobacz także

Komentarze (1)    dodaj »

 • boluś

  BRAKUJE INO SNOPKÓW ! Cepów bezliku i zniwa można skończyć!

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.