Wiadomości z Rudy Śląskiej

Oglądaj online: LVI sesja Rady Miasta Ruda Śląska

 • Dodano: 2021-11-25 09:00, aktualizacja: 2021-11-25 14:18

W czwartek 25 listopada o godz. 11:00 rozpocznie się sesja Rady Miasta w trybie zdalnym.

Oglądaj sesję rudzkiej Rady Miasta na żywo:

TUTAJ

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z prac Parlamentu Europejskiego, Senatu RP, Sejmu RP i Sejmiku Województwa Śląskiego.
 4. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
 5. Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się w dniu 21 października 2021 r.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

6.1 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.175.2021 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2021 - 2041 (druk nr 171/21)

6.2 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021 (druk nr 172/21)

6.3 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.176.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021 (druk nr 173/21)

6.4 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej (druk nr 168/21)

6.5 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.231.2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zasad udostępnienia i odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej (druk nr 170/21)

6.6 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 (druk nr 156/21)

6.7 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.188.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (druk nr 157/21)

6.8 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.38.2021 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na których realizację przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku (druk nr 175/21)

6.9 Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 163/21)

6.10 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe (druk nr 164/21)

6.11 Projekt uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie miasta Ruda Śląska (druk nr 165/21)

6.12 Projekt uchwały w sprawie "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022 - 2024" będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej (druk nr 174/21)

6.13 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.76.2021 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska (druk nr 162/21)

6.14 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Jana Gierałtowskiego 20/03 na czas nieoznaczony (druk nr 166/21)

6.15 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntu na czas oznaczony do dnia 30 września 2029 roku celem ujednolicenia terminu zakończenia umów dzierżaw z przeznaczeniem pod kompleks ogródków rekreacyjnych położonych w rejonie ulicy Wrzosowej (druk nr 158/21)

6.16 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu na czas oznaczony 25 lat z przeznaczeniem pod kompleks ogródków rekreacyjnych położonych w rejonie ulicy Lipińskiej (druk nr 159/21)

6.17 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas oznaczony do 25 lat umów dzierżawy z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne położone przy ul. Pomorskiej (druk nr 167/21)

6.18 Projekt uchwały w sprawie nadania rondu mieszczącemu się w Rudzie Śląskiej przy zbiegu ulic: Wolności, Magazynowej i Wiktora Brańskiego nazwy "rondo ks. Jana Machy" (druk nr 160/21)

6.19 Projekt uchwały w sprawie nadania plantom mieszczącym się w Rudzie Śląskiej przy ulicy Piotra Czajkowskiego nazwy "Planty imienia Mariana Foika" (druk nr 161/21)

6.20 Projekt uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska (druk nr 169/21)

 1. Stwierdzenie właściwości Rady Miasta do rozpatrzenia skargi, wniosku, petycji.
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Wolne wnioski.
 4. Oświadczenia radnych.
 5. Sprawy organizacyjne Rady Miasta.
 6. Zakończenie sesji.

Komentarze (4)    dodaj »

 • Kasia

  Radny, który na każdej sesji walczy o pieniądze dla siebie, swojej rodziny, czy swojego klubu sportowego powinien być odwołany w trybie natychmiastowym. To nie jest piaskownica. Wybrali go na to miejsce mieszkańcy, a nie tylko rodzina. Wstyd. Zapamiętamy przy kolejnych wyborach i tym razem już nie uwierzymy w sprzątania lasu i inne działania pod publikę.

 • Ashli

  Najlepsza jest pani Ewa Ch typowa blondynka

 • Anna Nowak

  Chyba nikt przy zdrowych zmysłach tego nie ogląda

 • Mieszkaniec

  Pkt 6.20 pewnie nie przejdzie bo nie ma tam gadki nt podwyżki dla radnych. Podwyżka za ciągłą nieobecność w pracy jeszcze z wyrównaniem od września, śmiech na sali. Trzeba mieć trochę godności

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również