Wiadomości z Rudy Śląskiej

Opłaty i podatki w 2022 r. Sprawdź, które stawki podatków i opłat zmieniają się w tym roku

  • Dodano: 2022-01-05 12:30, aktualizacja: 2022-01-10 12:35

W tym roku w Rudzie Śląskiej zmieniają się niektóre stawki podatków i opłat. Sprawdzając należne kwoty i terminy ich uiszczania warto również zapoznać się z dostępnymi metodami płatności. Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną najlepszym i najbezpieczniejszym sposobem na uregulowanie zapłaty jest przelew internetowy. Osoby, które mimo wszystko chcą dokonać zapłaty na miejscu w urzędzie, mogą ją zrealizować gotówką lub kartą w kasie, a także za pośrednictwem opłatomatów.

Podatek od nieruchomości

Od 1 stycznia 2022 r. stawka podatku od nieruchomości za 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w Rudzie Śląskiej wynosi 0,89 zł. To o 4 grosze więcej niż w 2021 r. Natomiast stawka podatku za 1 m² od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wzrosła o 0,90 zł i wynosi teraz 25,74 zł.

Również o 4 grosze w stosunku do roku minionego wzrosła stawka podatku za 1 m² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W ten sposób w tym roku rudzcy podatnicy muszą zapłacić 1,03 zł. W przypadku gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, stawka podatku od 1 stycznia wzrosła z 0,52 zł na 0,54 zł.

Termin zapłaty pierwszej raty podatku od nieruchomości dla osób fizycznych (a także rolnego i leśnego) upływa 15 marca. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Pamiętaj o zgłoszeniu zmian!

Warto pamiętać, że wszelkie zmiany mające wpływ na wysokość podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, np. zmianę klasyfikacji gruntów, zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części czy wynajęcie nieruchomości lub jej części na prowadzenie działalności gospodarczej, należy zgłaszać w Urzędzie Miasta do 14 dni od ich zajścia, wykazując na właściwym druku aktualne dane. Służby podatkowe upoważnione są do przeprowadzania kontroli terenowych i porównania wykazanych przez podatnika danych ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości organ podatkowy dokonuje ponownego naliczenia podatku za lata wstecz, od momentu wystąpienia różnic pomiędzy stanem wykazywanym przez podatnika a stanem faktycznym. Podatek ten może być naliczony nawet do 5 lat wstecz.

Opłata za psa

W porównaniu z ubiegłym rokiem o 2 zł wzrosła opłata od posiadania psa, która wynosi teraz 72 zł. Uchwała Rady Miasta w tej sprawie przewiduje zwolnienie z podatku dla osób, które przygarną psa ze schroniska dla zwierząt w Rudzie Śląskiej, a na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z opłaty zwolnione są: osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z tytułu posiadania jednego psa; osoby niepełnosprawne z tytułu posiadania psa asystującego; osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa; podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów. Właściciele psów opłatę uiścić muszą w terminie do 31 marca.

Podatek transportowy

W tym roku nie zmienia się stawka podatku od środków transportu. Pierwsza rata tego podatku płatna jest do 15 lutego, druga rata natomiast do 15 września.

Opłata targowa

Po roku przerwy w poborze opłaty targowej, wynikającej z zapisów tzw. ustawy covidowej, od 1 stycznia 2022 r. ponownie jest ona naliczana. Nowością jest natomiast nowe zwolnienie. Dotyczy ono rolników oraz ich domowników prowadzących handel w piątki i soboty. Same stawki opłaty targowej nie zmieniły się od 2018 r.

Woda i ścieki

Zgodnie z przyjętym w 2019 roku przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej harmonogramem zatwierdzonym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie aktualna stawka za 1 m3 dostarczanej wody wynosi 5,76 zł, a za 1 m3 odprowadzanych ścieków - 9,88 zł.

Opłata abonamentowa dla osób posiadających tylko wodomierz główny i rozliczających się na podstawie faktury papierowej wynosi 5,24 zł brutto. Z kolei osoby, które mają zamontowane dwa liczniki – główny i podlicznik na ogród, płacą 6,37 zł brutto. Opłata abonamentowa dla klientów, którzy rozliczają się z PWiK drogą elektroniczną, wynosi 3,30 zł brutto w przypadku posiadania jednego wodomierza, a w przypadku posiadania wodomierza głównego i podlicznika na ogród – 4,44 zł brutto.

Uwaga! Powyższe opłaty obowiązują do zakończenia aktualnego roku taryfowego, co nastąpi 4 października 2022 r. Kolejny wniosek taryfowy rudzkich wodociągów, obejmujący stawki opłat za wodę i ścieki po tym terminie, musi być wcześniej zatwierdzony przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Opłata śmieciowa

Nie zmieniła się opłata za śmieci. Aktualnie opłata za śmieci segregowane wynosi 30 zł od osoby. W przypadku braku segregacji opłata jest podwyższona i wynosi 60 zł. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania w miesięcznych okresach rozliczeniowych do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

Użytkowanie wieczyste

Do końca marca, nie czekając na wezwanie, należy uiścić opłatę za użytkowanie wieczyste za grunty, które nie zostały objęte przekształceniem w prawo własności na mocy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności. Dotyczy to m.in. garaży czy gruntów komercyjnych.

Z kolei właściciele gruntów objętych przekształceniem, którzy nie zdecydowali się na jednorazową wpłatę opłaty przekształceniowej, do 31 marca muszą uregulować należność za 2022 rok.

Przelewem najbezpieczniej!

Ze względu na trwającą epidemię koronawirusa aktualnie najbardziej bezpieczną formą dokonywania wszelkich płatności jest przelew internetowy. Podatek od nieruchomości można wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego podany w decyzji. Podobnie sytuacja ma się w przypadku uiszczania „opłaty śmieciowej”. Numery rachunków dla innych podatków i opłat podane są na stronach internetowych Urzędu Miasta.

Mieszkańcy, którzy wolą jednak osobiście regulować należności w urzędzie, mogą to zrobić w jednej z czterech kas znajdujących się w pokoju nr 13 na parterze budynku przy pl. Jana Pawła II. Kasy pracują w godzinach pracy UM: w poniedziałki, wtorki i środy od 8.00 do 16.00, w czwartki od 10.00 do 18.00, w piątki od 8.00 do 14.00.

W przypadku wizyty w urzędzie miasta przy dokonywaniu płatności można także skorzystać z jednego z dwóch opłatomatów. Pierwszy z nich znajduje się w budynku przy pl. Jana Pawła II przy Biurze Obsługi Mieszkańców, drugi w holu budynku B przy ul. Niedurnego. Opłatomaty pozwalają na realizację wybranych płatności urzędowych, w tym opłat komunikacyjnych i skarbowych, a także za psa, czy za zagospodarowanie i odbiór odpadów. Urządzenia umożliwiają także zapłatę podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych. Od 2017 roku specjalne kody QR ułatwiają mieszkańcom opłacenie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób fizycznych. Kody są drukowane w lewym górnym rogu decyzji podatkowych. Żeby dokonać szybkiej transakcji wystarczy je zeskanować w opłatomacie. Co ważne, w obu urządzeniach można zapłacić także kartą płatniczą. Kartą można również zapłacić za wszystkie transakcje dokonywane w kasie urzędu miasta.

Komentarze (2)    dodaj »

  • Molka

    Czy Mejer już się tłumaczy że to przez PIS, tak samo jak podwyżki wypłaty o 100% dla samorządowców, też przez PIS.

  • Zyga

    Bo to szczera prawda! Nie trzeba tego tłumaczyć bo to każdy myślący wie.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.