Wiadomości z Rudy Śląskiej

Prawo reguluje miejsca umieszczania plakatów wyborczych

  • Dodano: 2019-10-02 07:00, aktualizacja: 2019-10-02 07:14

W związku z trwającą kampanią w naszym otoczeniu pojawia się coraz więcej plakatów i banerów.

Aby uniknąć chaosu informacyjnego i uchronić się od kłopotów, warto przestrzegać obowiązującego prawa. Informujmy też potencjalnych zrywających czy zakrywających ogłoszenia wyborcze, że akty uniemożliwiające innym zaznajomienie się z ogłoszeniem, są karalne.

Straż miejska i policja są organami zobowiązanymi prawem do usuwania plakatów i haseł, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Bez uzyskania zgody właściciela czy administratora nie można wieszać plakatów i haseł wyborczych na ścianach budynków, wiaduktach, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych.

Prawo dokładnie reguluje takie kwestie i w celu uniknięcia nieporozumień należy stosować się do obowiązujących przepisów porządkowych. Plakatów wyborczych nie można łączyć trwale z obiektem, powinny być one zamocowane w sposób umożliwiający ich usunięcie bez powodowania uszkodzeń czy zabrudzeń po zakończonej kampanii.
Niestosowanie się do przepisów, podlega karze. Zgodnie z art. 63a § 1 kodeksu wykroczeń:
„Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny”. Grzywna również wynosi w tym przypadku nawet do 5 tys. złotych.

Pamiętać należy, że bezwzględny zakaz agitacji wyborczej istnieje:

  • na terenie szkół,
  • w lokalu wyborczym oraz na terenie budynku,
  • na terenie urzędów administracji rządowej i administracji samorządu terytorialnego oraz sądów,
  • na terenie zakładów pracy w sposób i formach zakłócających normalne funkcjonowanie,
  • na terenie jednostek wojskowych i innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz oddziałów obrony cywilnej, a także skoszarowanych jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Zdarza się, że banery wieszane są w obrębie pasa drogowego

Pamiętajmy! Ustawa o drogach publicznych nakazuje wszystkim dbanie o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, zatem informujemy, że każde niedotrzymanie zasad tam zawartych obciążone jest ryzykiem skierowania sprawy do sądu i zagrożone karami administracyjnymi.

Zasad i uczciwości należy dochować w obszarze samego plakatowania.

O niszczeniu, zaklejaniu plakatów wyborczych mówi kodeks wykroczeń, a dokładnie art. 67 § 1. „Kto umyślnie uszkadza lub usuwa ogłoszenie wystawione publicznie przez instytucję państwową, samorządową albo organizację społeczną lub też w inny sposób umyślnie uniemożliwia zaznajomienie się z takim ogłoszeniem, podlega karze aresztu albo grzywny (do 5 tys. złotych)”.


Z kolei umyślne zniszczenie baneru, którego wartość zazwyczaj przekracza 500 zł, z uwagi na użyte materiały i wielkość, jest przestępstwem zniszczenia mienia. Grozi za to kara od grzywny do nawet 5 lat więzienia.

Komentarze (1)    dodaj »

  • Bladius

    Szkoda że nigdy nikt nie karze i nie ściga tych co plakaty wieszają gdzie jest to zakazane np. na latarniach. Tak jak olewane jest karanie za nie usuwanie plakatów po wyborach. Ze strachu czy lenistwa? Grażynka też powinna kare zabulić bo nigdy swoich śmieci wyborczych nie sprząta. Politycy powinni osobiście swoje banery i plakaty usuwać

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również