Wiadomości z Rudy Śląskiej

Projekt budżetu miasta Ruda Śląska na 2023 r. gotowy. Wydatki mają wynieść ponad 1 mld zł

 • Dodano: 2022-11-16 10:15, aktualizacja: 2022-11-17 11:50

Opublikowany został projekt budżetu Rudy Śląskiej na 2023 rok. Zaplanowane wydatki mają wynieść blisko 1 mld i 51 mln zł, natomiast dochody prawie 935,8 mln zł. 

Projekt budżetu miasta Ruda Śląska na 2023 r. gotowy

Zgodnie z przygotowanym projektem budżetu przyszłoroczne dochody mają wynieść 935,8 mln zł, natomiast wydatki przekroczą kolejny rok z rzędu 1 mld zł i wyniosą dokładnie 1 mld i 51 mln zł. Deficyt w kwocie 115,2 mln zł ma zostać pokryty m.in. z kredytu w wysokości 50 mln złotych i obligacjami również w wysokości 50 mln złotych.

Planując wydatki majątkowe, jako priorytet zarząd miasta przyjął wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz wydatki za realizację zadań budżetu obywatelskiego, w tym między innymi na:

 • inwestycje drogowe,
 • kanalizację deszczową i zagospodarowanie wód opadowych,
 • budownictwo mieszkaniowe,
 • modernizacje energetyczne budynków gminnych,
 • ogrzewania budynków,
 • rozwój infrastruktury szkolnej, tj. budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy Szkolnej w Bielszowicach oraz dostosowanie budynków szkół do wymogów p-poż.
 • Program ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany indywidualnych źródeł ciepła,
 • rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalno – wypoczynkowej.

Ponadto zaplanowano wydatki na tworzenie stref aktywności oraz wydatki na modernizację infrastruktury sportowej placówek oświatowych w ramach zgłoszonych zadań budżetu obywatelskiego. W projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowano również wydatki na budowę strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Na realizację zadania Miasto otrzyma dotację z budżetu państwa. 

W planowanych dochodach w łącznej kwocie 935,7  mln zł:

 • dochody własne stanowią kwotę 490,7 mln zł tj. 52,45%, 
 • dotacje i środki stanowią kwotę 226,3  mln zł, tj. 24,18% 
  • (w tym kwotę 51,8  mln zł stanowią środki Unii Europejskiej), 
 • subwencje kwotę 218,6  mln zł, tj. 23,37%. 

Ponad 260 mln zł na inwestycje

Na inwestycje zarząd miasta chce przeznaczyć ponad 260,7 mln zł.  Z czego:

 •  157,3 mln zł na inwestycje drogowe,
 •  38 mln zł na inwestycje oświatowe,
 •  25,8 mln zł na inwestycje mieszkaniowe,
 •  29,8 mln zł kosztować ma budowa nowej strażnicy dla komendy Straży Pożarnej.

Największą pozycję stanowią wydatki przeznaczone na budowę kolejnych odcinków Trasy N-S, tj. od ulicy Kokota do połączenia z Autostradą A-4 odcinka od DTŚ do ulicy Magazynowej oraz odcinka od ulicy Magazynowej do ulicy Karola Goduli.

- Inwestycja ta ma zasadnicze znaczenie nie tylko dla usprawnienia systemu komunikacyjnego Rudy Śląskiej, ale również dla rozwoju sieci drogowej regionu, zwłaszcza głównych miast Metropolii Górnośląskiej, gdyż umożliwi skomunikowanie obszarów północy i południa Aglomeracji Górnośląskiej i jednocześnie połączenie ich z autostradą A-4 oraz DTŚ - czytamy w projekcie budżetu. 

W budżecie na 2023 rok przeznaczono również środki między innymi na przebudowę ulicy Janasa, Wolności, Bałtyckiej, Podlaskiej oraz przebudowę dróg gruntowych i gminnych.

Dodatkowo w projekcie budżetu zabezpieczono pieniądze na dofinansowanie sportu w kwocie 3,5 mln zł, pobytu dzieci w żłobkach w kwocie 1 mln zł oraz organizacji imprez kulturalnych w tym Dni Rudy Śląskiej. 

- Jak zapowiadałem w kampanii wyborczej, chcę, żeby dofinansowywany był pobyt dzieci w żłobkach niepublicznych. Na ten cel w projekcie budżetu na przyszłym roku zapisano 1 mln zł. Zwiększona została także pula środków na organizację imprez kulturalnych. Wszystko po to, żebyśmy mogli przywrócić organizację Dni Rudy Śląskiej - napisał Michał Pierończyk. 

Źródłem finansowania wydatków majątkowych w 2023 roku zaplanowanych na kwotę 260.786.568,76 zł są:

 • dochody majątkowe w kwocie 146.298.455,44 zł,
 • niewykorzystane w 2022 roku środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 47.253,00 zł, 
 • niewykorzystane w 2022 roku środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.224.500,00 zł, 
 • kredytu w kwocie 50.000.000,00 zł, 
 • lokaty w wysokości 34.661.656,29 zł, 
 • oraz wyemitowane obligacje w kwocie 28.554.704,03 zł.

Miasto boryka się z ograniczonymi dochodami i rosnącymi wydatkami

W porównaniu do wcześniejszych prognoz zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyszłoroczne dochody Rudy Śląskiej będą mniejsze o ponad 65 mln zł.

- Niestety w dalszym ciągu ograniczane mamy dochody. W przyszłym roku wpływy z tytułu udziału w podatku PIT będą mniejsze o ponad 11,25 zł mln zł. Nie otrzymamy także wcześniej zapowiadanej subwencji rozwojowej szacowanej w kwocie 56,2 mln zł. Zamiast tego do końca tego roku w transzach ma wpłynąć 25,5 mln zł w ramach tzw. uzupełnienia dochodów - napisał Michał Pierończyk

Kolejny problem to rosnące wydatki. W porównaniu z tym rokiem o blisko 10 mln zł więcej miasto dopłaci za organizację komunikacji miejskiej. Zarząd miasta więcej środków zabezpieczyć musiał także na wynagrodzenia pracowników. Prezydent poinformował także o rosną koszta wszelakich usług - to spowodowane jest galopująca inflacją

Sprawą, która nie napawa optymizmem, jest kwota szacowanego zadłużenia miasta na koniec tego i przyszłego roku:

 • Planowany stan zadłużenia na koniec 2022 roku: 292.059.434,17 zł
 • Spłata zadłużenia w 2023 roku (rozchody): 20.787.323,12 zł
 • Planowane nowe zadłużenie w 2023 roku (przychody): 100.000.000,00 zł
 • Przewidywany stan zadłużenia na koniec 2023 roku: 371.272.111,05 zł 

Na wysokość zadłużenia na koniec 2023 roku składać się będą zaciągnięte kredyty, pożyczki oraz wyemitowane obligacje komunalne.

W grudniu zdecydują radni 

Projekt budżetu został przesłany do zaopiniowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Ma ona na to 30 dni.

O ostatecznym kształcie przyszłorocznego budżetu decydować będą rudzcy radni. Sesja budżetowa została zaplanowana w drugiej połowie grudnia br.  

Projekt budżetu Rudy Śląskiej na 2023 rok.

Komentarze (5)    dodaj »

 • La vida

  Stary chwyt. Rozdać menelom omamionym etanolem i robieniem dzieci i tym sposobem zdobyć wyborców, którzy nie będą niczego dociekać, byle dostają.

 • Luki

  A gdzie ten słupek z wydatkami na MOPS. W zeszłym roku było ponad 200mln, ciekawe ile jest teraz? Rozdawnictwa ciąg dalszy

 • Halymbiok

  115mln deficytu na rok. Brawo wy. Tak szastać pieniędzmi to każdy potrafi. Może większe diety sobie ustalcie. Wszystkiego na mniejsze wpływy z PIT nie zwalicie

 • Andrzej Małysiak

  Chciałbym zwrócić uwage ,że budowa strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej jest całkowicie finansowana ze środków Skarbu Państwa. A to,że znajduje się w budżecie miasta to wymóg ustawowy, w ramach administracji zespolonej.Miasto Ruda Slaska nie dało na budowę ani grosza.

 • Zbyszek

  Bo Straż Pożarna ma w nazwie Państwowa, więc trudno, żeby miasto miało cokolwiek na nią łożyć.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również