Wiadomości z Rudy Śląskiej

Projekt zmodernizowanego operatu ewidencji gruntów i budynków

  • Dodano: 2020-11-27 06:30, aktualizacja: 2020-11-27 06:35

Do 4 grudnia 2020 r. można zapoznać się z projektem zmodernizowanego operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Ruda Śląska, uzyskać wyjaśnienia oraz zgłosić uwagi. Prace związane z modernizacją ewidencji kontynuowane są pomimo ograniczeń związanych pandemią koronawirusa, a wyłożenie projektu jest jednym z ich ostatnich etapów.

Podstawowymi elementami projektu są mapa ewidencyjna oraz rejestr ewidencji gruntów, budynków i lokali. Każdy, kto jest właścicielem, współwłaścicielem lub władającym gruntami, budynkami lub lokalami, a dane dotyczące tych gruntów, budynków lub lokali ujawnione są w projekcie operatu opisowo – kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków uzyskać niezbędne wyjaśnienia, lub zgłosić do protokołu ewentualne uwagi.

W nietypowej sytuacji trwającej pandemii Urząd Miasta stara się znaleźć rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo, ale także możliwość zabezpieczenia interesów wszystkich uczestników postępowania. Zapoznanie się z projektem operatu ewidencji gruntów i budynków jest możliwe do dnia 04.12.2020 r. w godzinach pracy Urzędu Miasta po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biura Geodety Miasta Ruda Śląska – tel. 32 244 90 00 do 10, wew. 5290 lub 5280. Osoby biorące udział w czynnościach wyłożenia do publicznego wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego proszone są o przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa sanitarnego, w tym obowiązku zasłaniania nosa i ust.

Osoby biorące udział w czynnościach wyłożenia projektu operatu powinny legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość. W imieniu właścicieli, władających lub samoistnych posiadaczy, mogą występować odpowiednio ich pełnomocnicy. W przypadku współwłaścicieli, jak również małżeńskiej wspólności ustawowej, uczestnikami postępowania są wszystkie strony. Na wyłożenie projektu operatu należy zabrać ze sobą dokumenty dotyczące gruntów, budynków i lokali, dokumentacji architektoniczno-budowlanej, zaświadczeń o samodzielności lokali oraz innych dokumentów, mających znaczenie w pozyskaniu wiarygodnych danych.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków realizowana jest w ramach projektu „Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e- usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych przez Miasto Ruda Śląska” ,współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Komentarze (2)    dodaj komentarz »

  • Lukas

    Co to zdjęcie ma wspólnego z operatem ewidencji gruntów i budynków? Ciekawe, albo brak rzetelności dziennikarskiej

  • boluś

    Znoczy Akualizujom i sprowdzajom z kogo by tu jeszcze zedrzeć. Proponuja z z tych gruntów zwolnionych z opodatkowania do 10 roków na tzw.INWESTORA.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.