Wiadomości z Rudy Śląskiej

Różni podróżni – obsługa bez barier

 • Dodano: 2021-06-29 07:00, aktualizacja: 2021-06-29 09:44

„Różni podróżni – obsługa bez barier. Szkolenie dla pracowników sektora transportu zbiorowego” – to projekt, który służy wprowadzeniu w transporcie publicznym przyjaznych i dopasowanych do potrzeb zasad obsługi osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Program szkolenia

Program szkolenia obejmuje m.in. kwestie związane z obsługą klientów o szczególnych potrzebach. Są to przede wszystkim osoby starsze, poruszające się na wózkach, osoby z dysfunkcjami słuchu, mowy i wzroku, w tym również korzystające w codziennym życiu i przemieszczaniu się z pomocy psów przewodników. Uwaga zostanie poświęcona również zasadom obsługi osób z niepełnosprawnością intelektualną czy też ze schorzeniami psychicznymi.

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest podniesienie kompetencji pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie profesjonalnej obsługi osób o szczególnych potrzebach, w tym w szczególności osób z niepełnosprawnościami poprzez:

 • opracowanie standardów obsługi osób o szczególnych potrzebach korzystających z transportu zbiorowego,
  działania szkoleniowe,
 • opracowanie poradnika dotyczącego dostosowania kluczowych typów usług w zakresie transportu zbiorowego do potrzeb osób o szczególnych potrzebach.

O udział w szkoleniu mogą ubiegać się:

 • pracownicy przewoźników szynowego i kołowego transportu zbiorowego, zajmujący stanowiska: sprzedawca biletów, pracownik obsługi dworca, pracownik infolinii, członkowie drużyny konduktorskiej, pracownik świadczący usługi asysty na dworcu, kontroler biletów, kierowca, motorniczy, pracownik działu kadr/zarządzania zasobami ludzkimi, trenerzy wewnętrzni;
 • pracownicy zarządców dworców zajmujący następujące stanowiska: sprzedawca biletów, pracownik obsługi dworca;
 • pracownicy zarządców infrastruktury wyznaczeni do obsługi urządzeń wspomagających poruszanie się po dworcu (np. windy przyschodowej) i/lub świadczenia asysty np. w związku ze skorzystaniem z przejścia w poziomie szyn;
 • pracownicy podwykonawców zarządców dworca, świadczący usługi asysty;
 • pracownicy podwykonawców przewoźników szynowego i kołowego transportu zbiorowego, świadczący usługi w zakresie kontroli biletów;
 • kadra zarządcza odpowiedzialna za przedsiębiorstwa realizujące usługi z zakresu transportu zbiorowego.

Zajęcia prowadzone będą w formie stacjonarnej. Szkolenia będą odbywać się od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Liczba uczestników szkolenia w każdej grupie szkoleniowej będzie liczyć 10 osób. Listę dostępnych terminów mogą Państwo znaleźć na stronie poświęconej projektowi: szkoleniapfron.pl pod zakładką „Terminy”.

Szkolenia dla kadry zarządczej będą odbywać się on-line

Uczestnicy mogą liczyć na materiały dydaktyczne, profesjonalną kadrę trenerską, wyżywienie podczas szkolenia, certyfikat ukończenia szkolenia.

Aby wziąć udział w szkoleniu finansowanym ze środków unijnych należy odwiedzić stronę www.pefron.org.pl i wypełnić zgłoszenie. Na stronie znajduje się pełna informacja i instrukcja prawidłowego wypełnienia zgłoszenia na szkolenie.

W przypadku pytań można konsultować się pod numerem telefonu: 536 237 684 oraz adresem e-mail szkoleniapfron@pir.edu.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Szkolenia organizowane są przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Urząd Transportu Kolejowego i Instytut Transportu Samochodowego prowadzonych przez firmę Polski Instytut Rozwoju sp. z o.o. sp. K.

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.