Wiadomości z Rudy Śląskiej

Ruda Śląska: Zmienią się zasady przydziału mieszkań!

 • Dodano: 2021-03-30 09:00

Wprowadzenie ułatwień w dostępie do mieszkań dla osób najbardziej potrzebujących, szczególnie niepełnosprawnych oraz rodzin wielodzietnych - to najważniejsze zmiany w zasadach wynajmowania lokali i pomieszczeń tymczasowych znajdujących się w zasobie miasta. Na nowych zasadach zyskają także najemcy z niższymi dochodami, którzy będą mogli liczyć na obniżkę czynszu. Uchwałę w tej sprawie na wniosek prezydent miasta przyjęli rudzcy radni.

- Modyfikacja dotychczas obowiązujących reguł to gest przede wszystkim w kierunku mieszkańców, którzy najbardziej potrzebują mieszkania, a nie są w stanie go zakupić czy wynająć na wolnym rynku – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

– Jestem przekonana, że wprowadzone korekty pozwolą też jeszcze bardziej skrócić czas oczekiwania na przydział – dodaje.

Podstawą do zmian była nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

– Zgodnie z jej zapisem wszystkie dotychczas obowiązujące uchwały rad gmin dotyczące gospodarowania miejskim zasobem mieszkaniowym tracą ważność z dniem 21 kwietnia br. Dlatego musieliśmy podjąć nową uchwałę. Umożliwiło nam to również wprowadzenie nowych rozwiązań, bardziej korzystnych dla mieszkańców. Co ważne, część z nich była naszą inicjatywą, a nie obowiązkiem wprost wynikającym z ustawy – tłumaczy wiceprezydent Michał Pierończyk.

Nowe podejście do najmu mieszkań powyżej 80m²

Do tej pory tak duże lokale trafiały na przetarg, w którym licytowana była stawka czynszu. Teraz oferowane będą w wykazach dla wszystkich oczekujących na przydział lokalu, a w przypadku braku zainteresowania mieszkania takie będą oferowane rodzinom oczekującym na zamianę lub przydział mieszkania, wychowującym co najmniej trójkę dzieci.

Kolejną zmianą jest zawężenie grona rodzin wielodzietnych starających się o przydział mieszkania do tych najbardziej potrzebujących. Polega ona na modyfikacji kryteriów dochodowych dopuszczających do starania się o lokal mieszkaniowy z zasobu miasta. Dla gospodarstw wieloosobowych, składających się z przynajmniej 5 osób, kryterium dochodowe przypadające na jedną osobę w przypadku mieszkania do remontu to maksymalnie 250% najniższej emerytury (3 127,20 zł), natomiast w przypadku najmu socjalnego jest to 60% najniższej emerytury (750,53 zł).

Łatwiejszy dostęp do lokali powinny mieć też osoby niepełnosprawne

W przyjętej uchwale znalazł się zapis mówiący o tym, że prezydent miasta może przyznać mieszkanie poza kolejnością lub w drodze zamiany właśnie takim osobom, oczywiście jeżeli rodzaj i stopień niepełnosprawności to uzasadnia.

Kolejna inna istotna zmiana dotyczy obniżki czynszu

Według nowych zasad na 50% ulgi mogą liczyć najemcy, których dochód nie przekracza w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 100% kwoty najniższej emerytury (1 250,88 zł), w przypadku gospodarstwa wieloosobowego 80% kwoty najniższej emerytury (1 000,70 zł), a w gospodarstwie wieloosobowym, składającym się z co najmniej 5 osób - 60% najniższej emerytury (750,53 zł). Z 30% obniżki będą mogli skorzystać z kolei ci najemcy, których dochód nie przekroczy wymienionych progów o więcej niż 60%. W systemie bonifikat obowiązują jednak wyjątki.

- W przypadku mieszkań znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych stawka czynszu nie może być niższa niż zaliczka płacona przez właściciela na rzecz wspólnoty, a w budynkach komunalnych niż koszty zarządzania budynkiem – informuje Anna Stemplewska, naczelnik Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Miasta.

Nowością są także zmiany w zasadach przyznawania lokali socjalnych

– Przede wszystkim znowelizowana ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego zmienia definicję lokalu socjalnego i w jego miejsce wprowadza określenie „najem socjalny” – wskazuje Michał Pierończyk.

- Pozostałe zmiany dotyczące tego, kto może się ubiegać o taki właśnie najem, precyzuje już nasza uchwała – dodaje.

Do tej pory lokal socjalny przysługiwał głównie osobom z prawomocnym wyrokiem sądu.

Teraz wystarczy spełnić następujące warunki: trzeba być pełnoletnim, nie mieć zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych – to określa też szczegółowo uchwała – oraz posiadać średni miesięczny dochód na jedną osobę w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, oraz przyznanie mieszkania nie przekraczający w gospodarstwie jednoosobowym – 100% najniższej emerytury (1 250,88 zł), w gospodarstwie wieloosobowym – 80% najniższej emerytury (1 000,71 zł), w gospodarstwie wieloosobowym, składającym się z co najmniej 5 osób - 60% najniższej emerytury (750,53 zł). Wskazane kryterium dochodowe nie obowiązuje w stosunku do osób, wobec których wydano wyrok eksmisyjny.

W przypadku osób posiadających zadłużenie z tytułu opłat mieszkaniowych możliwe jest przedłużenie najmu socjalnego pod warunkiem zawarcia ugody w sprawie zapłaty zaległości i realizacji jej minimum przez 6 miesięcy.

– Do tej pory wystarczyło zawrzeć samą ugodę, teraz chcemy przez obowiązek systematycznej spłaty zadłużenia z jednej strony się zabezpieczyć, a z drugiej jeszcze bardziej zmobilizować osoby do „wyprostowania” swojej sytuacji życiowej – tłumaczy wiceprezydent Pierończyk.

Następna ważna zmiana wprowadzona uchwałą dotyczy skrócenia okresu, po którym mieszkaniec zostaje skreślony z listy osób oczekujących na przydział mieszania w przypadku jego nie uzyskania. Do tej pory był to okres 10 lat, teraz skrócono go do 4 lat. Ta zmiana obowiązywać będzie jednak dopiero od 1 stycznia 2022 r.

Ponadto zmieniły się zasady związane z zawieraniem umów najmu w przypadku śmierci lub wyprowadzenia się dotychczasowego najemcy. W takich okolicznościach umowa najmu może być zawarta z wstępnymi, zstępnymi najemcy przy spełnieniu określonych zasad, ale już bez obowiązku wcześniejszego zamieszkiwania przez okres 3 lat.

Jedna z modyfikacji dotychczasowych zasad najmu lokali dotyczy zamiany mieszkań

– Do tej pory osoby, które posiadały urzędową zgodę na zamianę mieszkania, nie mogły brać udziału w wykazach dla oczekujących na przydział. Teraz się to zmieni, jednak pierwszeństwo w wyborze lokalu uzależnione będzie od daty złożenia wniosku – tłumaczy Anna Stemplewska.

Przypomnijmy, że pierwotnie uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń tymczasowych znajdujących się w mieszkaniowym zasobie miasta przyjęta została jeszcze w grudniu 2020 r., jednak zastrzeżenia do niej wniosły służby nadzorcze wojewody. Rozstrzygnięcie nadzorcze władze Rudy Śląskiej zaskarżyły do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jednak z uwagi na zagrożenie wygaśnięcia do 21 kwietnia br. dotychczas obowiązujących w mieście przepisów, przygotowany został nowy projekt uwzględniający uwagi wojewody. I to właśnie ten dokument został teraz uchwalony.

- Zakwestionowane przez wojewodę zapisy dotyczyły głównie doprecyzowania określeń użytych w uchwale. Co najciekawsze, większość z tych sformułowań stosowanych jest w naszych uchwałach mieszkaniowych od wielu lat, jednak dopiero teraz zostały one zakwestionowane – podkreśla Michał Pierończyk.

Aktualnie w  Rudzie Śląskiej lista oczekujących na przydział mieszkania komunalnego liczy 599 pozycji. W 2016 r. ta liczba wynosiła ok. 1 150. Natomiast jeszcze w 2014 r. oscylowała na poziomie 4200.

Komentarze (28)    dodaj »

 • Klj

  Patologia lepiej żyje niż ludzie uczciwie pracujący. Dziś niektórzy mają po 5. tyś z MOPS . Ten kraj to patologia

 • Wjk

  Moja córka była na liście oczekujących na mieszkanie. Straciła pracę przez Covid zaraz ja wyrzucili. Mieszkamy 4 osoby dorosłe na 36 metrach nie stać mnie na kupno dzieciom mieszkania jestem chora nie pracuje nie nam renty a mój mąż pracownik fizyczny MPGM TBS 30 lat pracy zarabia 2200 po podwyżce którą oddał na śmieci i podwyżkę czynszu. Stania im zabrał wszystkie dodatki a Dziedzic nie lepsza.. Dba o tych na stołkach. MPGM to kółko wzajemnej adoracji rodzinną firma. Tak jak ORLEN OBAJTKA. ciotki wujki i kuzyni. CBA już dawno powinno zająć się MPGM.

 • ja

  Po co tyrać jak o parę groszy zarobek przekroczy to cię i tak z listy skreślą. Lepiej szukać w lepszych i tańszych miastach do remontu tu tylko patologia albo pracownicy UM.

 • ddd

  Mieszkania sa na otodom i olx. Jak kogos nie stac to dlaczego mam mu placic z moich podatkow?! Nic sie wam nie nalezy! Do roboty i zarabiac pieniadze. Jak tylko robic dzieci potraficie to siedzcie w kawalerkach z kaflokami cale zycie i nie narzekajcie, wasz wybor.

 • czerwony inaczej

  Napiszę kontrowersyjne słowa (dla wszystkich roszczeniowych mieszkańców). Każdy, zdrowo myślący, pracujący i potrafiący liczyć jest w stanie wykalkulować ile kosztuje życie. Życie singla, pary, utrzymania jednego czy "X" dzieci. Tacy ludzie najczęściej posiadają jedno, dwoje dzieci. Pracują, rozwijają się, zaciągają kredyty, dbają o partnerkę/partnera i dzieci. Co za tym idzie, chcą mieszkać w dobrych warunkach na własnych zasadach. Dziwi mnie fakt, że są ludzie, którzy "myślą jak króliki". Naróbmy dzieci, partner się zwinie, ja nie pracuję i deeejcie mje. Mje sie należy bo jo mom dzieci! Fto nie mo bajtli to nie moge nic godać! Jo by Ci dała na jedno dniowka takiego bombelka to byś sie za łeb chycił/chyciła! Jo musza mieć wsparcie, a to że chop mje kopnoł w rziić abo że jo była ślepo bo łon durś żar gorzołą i był leser to mom to w rzici! Mje sie należy wszysko a te [...]e co nie majom dzieci i ino robiom i robiom to som gupie! Baby bydom rodzić po 40-50 a jo byda już miała wnuki! Jo musza mieć chałpa za darmo i jeszcze mje dzienkujcie, że mom bajtle!

 • Sylwia

  Niestety dla wielu ludzi dzieci służą do zarabiania pieniędzy (czyt. pobierania zasiłków z mopsu). Pracuję w banku i widzę, że z samych zasiłków i różnego rodzaju dodatków wyciągają 3000 - 4000 zł netto na miesiąc. Im więcej dzieciaków tym lepiej. Niestety te dzieci widząc taki model życia nigdy nie pójdą do normalnej pracy za 2500 zł, więc niestety argument "będą pracować na Wasze emerytury" jest bardzo wątpliwy...

 • Sara

  Niestety taka jest prawda. Narodzić dzieci i juz wszystko Ci się należy. Moja sasiadka ma 4 dzieci i oboje z mężem pracują-można? I nie są patologią. Prawda jest taka ,że państwo tak nauczyło obywateli,że bardziej opłaca się nie pracować.

 • boluś

  "NORMALNA " PRACA za 2500zł przy zachodnim poziomie cen' chybaś sie z choinki zerwała ???

 • Sylwia

  Tak, tyle zarabiam na rękę. Przynajmniej nie jestem pasożytem żerującym na innych.

 • Karl

  Bądźmy poważni, za 2500 to niech sobie pan prywaciarzy sam nagina...

 • kwiatowe

  Otworz firme i zarabiaj 25000 zamiast madrkowac panie socjalisto:)

 • czerwony inaczej

  Drogi Panie Karl. Nigdzie nie napisałem o 2500... zresztą nie wiem czego? Złotówek, kamyków, kilogramów jabłek czy żołędzi? Sądzi Pan, że nadal żyjemy w ustroju minionym, gdzie każdy bumelant, leser i nierób dostawał mieszkania z przydziału a ludzie chodzili do przyzakładówek i pracowali w nierentownych firmach po 30-50 lat? Przypomnę, że od roku 89 mamy możliwości o których przedsiębiorzczy Polacy w czasach PRL mogli jedynie pomarzyć. To, że ktoś nie potrafi pokierować swoim życiem nie oznacza, że ma wskakiwać na plecy tego, który się stara i dba o swoją przyszłość... Co do prywaciarzy, tylko prywatny sektor ma rację bytu, tak buduje się kapitał jednostek, rodzin i całych krajów. Widocznie Pan jest na bakier z logicznym myśleniem.

 • rudzianin

  Żeby dostac przydzialna mieszkanie nalezy przede wszystkim wykazac zainteresowanie mieszkaniami w Rudzie Ślaskiej. Trzeba chodzic na tkzw dni otwarte organizowane przez MPGM, nawet do mieszkan ktore nas nie interesuja. Podpisac liste ze sie było i w urzedzie beda bardzej przychylnie patrzec.

 • Gość

  Witam. Ja mieszkam w mieszkaniu 27m² z gminy ponad 20 lat.Mam 6 dzieci. Dwoje dzieci jest już po 20-tym r.ż.Najstarszy syn wyprowadził się z domu mając 19 lat, stwierdził że mieszkanie ze mną i piątką rodzeństwa na takim metrażu jest zbyt zaciasno.Malo tego mieszkanie nie jest wyposażanie w łazienkę i ubikacje. To jest jeden duży pokój przydzielony ścianką działową co stanowi mały pokoik dla piątki dzieci, z pozostałej części jest zrobiony pokój dzienny z aneksem kuchennym oraz miejsce dla mnie.Ja już nie mam siły chodzić do tego urzędu gminy i się przypominać wladzy przypominać.Czwórka dzieci z których trze jest nastolatkami i jeden przedszkolak.Dzieci nie mają warunków do nauki a tym bardziej spokoju i prywatności,już nie mówię o mnie, bo ja też tak na prawdę swojego konta na wyciszenie nie mam.Nie ma sprawiedliwości w Polsce, wolą dać mieszkanie uchoźdźcom, obcokrajowcom,cyganom i alkoholikom,my jako obywatele nie mamy nic do gadania.To jest przerażające,masakra

 • Bolek

  Zawsze możesz wziąć kredyt na większe mieszkanie.

 • UnoDueTre

  Fajny z ciebie troll gościu

 • kwiatowe

  Gdzie trzeba mieć głowę sprowadzając na świat sześcioro dzieci, równocześnie dysponując tylko 27mkw?!

 • Gość

  Ty tutaj nie jesteś od tego żeby krytykować i umoralniać innych. Pilnuj swojego życia .Nie życzę nikomu tego co ja w życiu przeszłam.

 • boluś

  Znoczy sie Cygony majom gowa na karku a niy tylko rozrywkowe wisiorki miyndzy szłapami ! Robiom kasa i dostajom co kcom' a kiej niy dostajom bierom sami i nikt im niy podskoczy. ALE BAJZEL

 • Pracujący

  Rodzinie 7 osobowej na 35m2 nie przysługuje mieszkanie z urzędu bo stać mnie na wykup przy wypłacie 2800 tak mi w urzędzie gadali.

12

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również