Wiadomości z Rudy Śląskiej

Rudzka policja dostała nowy defibrylator

  • Dodano: 2021-06-10 07:30, aktualizacja: 2021-06-10 08:15

Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej otrzymała nowy defibrylator.

Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED) w rudzkiej Komendzie 

Urządzenie ratujące życie AED - Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny zostało umiejscowione w holu komendy, tak aby w każdej chwili można było z niego skorzystać. W sytuacji nagłego zatrzymania krążenia, policjanci i osoby przebywające na terenie holu komendy będą mogły podjąć skuteczną akcję reanimacyjną jeszcze przed przybyciem pogotowia ratunkowego.

W urządzenie ratujące życie AED wyposażono pomieszczenie poczekalni rudzkiej jednostki. Defibrylator AED, jest to urządzenie, które poprzez elektrody połączone do ciała pacjenta analizuje rytm serca i w razie potrzeby jest w stanie dostarczyć do niego impuls elektryczny. Celem defibrylacji (wyładowania) jest przywrócenie prawidłowego rytmu serca poszkodowanego. Sprzęt składa się z jednostki centralnej zasilanej baterią oraz z kompletu elektrod wraz z kablami. Dzięki zaawansowanej technologii, po przyklejeniu do klatki piersiowej ofiary dwóch elektrod (pod prawym obojczykiem i na lewym boku poniżej serca), defibrylator sam wydaje instrukcje postępowania. Dzięki temu urządzenie jest bardzo proste w obsłudze i pomocne, ponieważ samo instruuje, jakie kroki powinna podjąć osoba ratująca życie. Wyświetlając polecenia na ekranie oraz głosowo, urządzenie przejmuje nadzór nad akcją ratunkową. Analizuje rytm serca poszkodowanego i decyduje o tym, czy przeprowadzenie defibrylacji jest konieczne, czy należy rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową. Defibrylatory typu AED projektowane są tak, aby maksymalnie uprościć ich stosowanie i przeznaczone są do użytku dla ratującego posiadającego jedynie elementarne przeszkolenie. Zadaniem osoby ratującej jest włączenie defibrylatora, naklejenie elektrod na odsłoniętą klatkę piersiową ofiary i wykonywanie komend głosowych defibrylatora.

Czym jest defibrylacja?

Defibrylacja jest zabiegiem medycznym, polegającym na zastosowaniu impulsu elektrycznego prądu stałego o określonej energii w celu przywrócenia prawidłowego rytmu pracy serca. Wykonana w ciągu 3 minut od zatrzymania krążenia pozwala na przeżycie w ok. 75% przypadków. W sytuacji nagłego zatrzymania krążenia będzie można podjąć skuteczną akcję reanimacyjną jeszcze przed przybyciem pogotowia ratunkowego.

Przedwczoraj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach, w obecności Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Dominika Łączyka nastąpiło przekazanie 32 defibrylatorów wraz z wyposażeniem wszystkim komendom miejskim i powiatowym garnizonu śląskiego. Wcześniej został udzielony instruktaż, który dotyczył między innymi postępowania w przypadku użycia AED w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia oraz wyboru i właściwego oznakowania miejsca w komendzie, w którym zostanie zamontowany defibrylator.

Wyposażając wszystkie komendy miejskie i powiatowe garnizonu śląskiego w urządzenia AED, śląscy policjanci realizują rekomendacje w zakresie Programu Powszechnego Dostępu do Defibrylacji (Public Access Defibrillation Program). Są to działania mające na celu zwiększenie dostępności AED w miejscach publicznych. Takie rozmieszczenie urządzeń wpływa na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa interesantów przebywających w komendach, ale również pracowników cywilnych i policjantów pełniących w nich służbę. Im większa ilość defibrylatorów w przestrzeni publicznej, tym mniej dramatycznych akcji ratunkowych zakończonych niepowodzeniem.

Zakup AED to wynik inicjatywy Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samodzielnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Śląskiego oraz współpracy Wydziału Zaopatrzenia i Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Środki na zakup urządzeń zostały pozyskane z Funduszu Prewencyjnego PZU.

Warty podkreślenia jest fakt, iż garnizon śląski jako pierwszy w kraju podjął działania zmierzające do wyposażenia wszystkich komend miejskich i powiatowych Policji w automatyczne defibrylatory zewnętrzne.

Rudzka policja dostała nowy defibrylator

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.