Wiadomości z Rudy Śląskiej

SilesiaNet - droga do społeczeństwa informacyjnego

  • Dodano: 2008-10-21 08:22, aktualizacja: 2008-10-21 08:27

"Urząd pomoże lecz nie wyręczy Was w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie projektów w ramach progamu SilesiaNet. Musicie być bardziej samodzielni" - przekonywała Małgorzata Noga, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego.

W siedzibie Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości odbyło się międzygminne spotkanie z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego i Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego.

Konferencja zorganizowana przez Urząd Miasta Ruda Śląska zgromadziła kilkudziesięciu przedstawicieli gmin subregionu centralnego uczestniczących w realizacji projektu SilesiaNet. Projekt budowy społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego stanowi jeden z priorytetów Miasta Ruda Śląska w ramach uczestnictwa w Programie Rozwoju Subregionu Centralnego.

Gości spotkania powitał Bartosz Satała - zastępca prezydenta Rudy Śląskiej. Joanna Sochacka - kierownik Zespołu Polityki Europejskiej i Pozyskiwania Funduszy UM omówiła aktualny stan prac nad realizacją projektu oraz przypomniała przebieg ścieżki jego wdrażania.

Wystąpienia przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego służyły wyjaśnieniu wątpliwości dotyczących zakresu kompetencji oraz podziału odpowiedzialności za poszczególne etapy przygotowania projektów na szczeblu gmin i powiatów. Małgorzata Staś - dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego oraz Małgorzata Noga – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego podkreśliły, iż Urząd jako jednostka oceniająca składane przez beneficjentów wnioski o dofinansowanie nie może angażować się w proces ich przygotowania na szczeblu gminy bądź powiatu. W takiej sytuacji pomoc Urzędu musi ograniczać się do ogólnodostępnych konsultacji i spotkań informacyjnych z uczestnikami projektu. W toku ożywionej i konstruktywnej dyskusji wyjaśniono wiele wątpliwości dotyczących procedur i technicznych aspektów towarzyszących realizacji projektu SilesiaNet.

Po wczorajszym spotkaniu partnerzy projektu uznali, iż przekazane im przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego informacje i wskazówki pozwalają z optymizmem kontynuować wspólną pracę nad wdrożeniem projektu przed końcem roku 2009.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Małgorzata Staś - dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego, Małgorzata Noga – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego, Eugeniusz Romański - dyrektor Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, Daniel Beger – pracownik Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego, Bogusław Dyduch – wykonawca "Wytycznych i założeń technicznych do opracowania inwentaryzacji i koncepcji dla projektu pt. SilesiaNet", Anna Słupina-Świąć - prezes Zarządu Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o.,

SilesiaNet  - partnerzy projektu: 
- Ruda Śląska - Katowice - Gliwice - Chorzów - Bytom - Zabrze - Świętochłowice - Tychy - Piekary Śląskie - Lędziny - Gminy powiatu mikołowskiego - Gminy powiatu gliwickiego - Gminy powiatu tarnogórskiego - Gminy powiatu lublinieckiego.

Projekt obejmuje budowę infrastruktury teleinformatycznej na obszarze jednostek samorządu terytorialnego subregionu centralnego.

Celem ogólnym projektu jest rozwój regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, a także wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania Internetu oraz innych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT) pomiędzy regionami w Polsce i UE.

Do celów szczegółowych przedsięwzięcia należą:

  • zapewnienie powszechnego, szybkiego i bezpieczniejszego dostępu do Internetu dla przeciwdziałania marginalizacji terenów zdefaworyzowanych,
  • rozwój dostępu do infrastruktury komunikacji elektronicznej,
  • wykorzystanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla realizacji usług publicznych,
  • rozwój e-usług publicznych spełniających specyficzne potrzeby obywateli i poprawa efektywności pracy administracji samorządowej.

Całkowity koszt realizacji projektu:
19 411 764,71 EUR

Dofinansowanie z EFRR (85%): 16 500 000,00 EUR                                           
Wkład własny: 2 911 764,71 EUR

Źródło: www.inkubatorrudzki.pl

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również