Wiadomości z Rudy Śląskiej

XII Festyn Rodzin Zastępczych za nami!

 • Dodano: 2019-05-29 09:30

W ogrodzie Miejskiego Centrum Kultury odbył się we wtorek XII Festyn Rodzin Zastępczych zorganizowany jak zwykle przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W Rudzie Śląskiej jest ponad 200 rodzin zastępczych, które opiekują się prawie 400. dziećmi.

Była loteria fantowa, konkursy, występy artystyczne, malowanie twarzy oraz zabawy. Podczas festynu spotkały się rodziny zastępcze oraz pracownicy stowarzyszeń i placówek opiekuńczo-wychowawczych, czyli osoby, które łączy chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Tegoroczny Festyn Rodzin Zastępczych został zorganizowany w ramach Metropolitalnego Święta Rodziny.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej na bieżąco poszukuje osób, które chcą zostać rodzicami zastępczymi. Obecnie w mieście funkcjonuje ponad 200 takich rodzin. Najliczniejszą grupę stanowią rodziny spokrewnione. Łącznie rodziny zastępcze opiekują się ponad 400. dziećmi.

Wszystkie osoby zainteresowane rodzicielstwem zastępczym proszone są o kontakt z Działem Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu (ul. Markowej 20) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

XII Festyn Rodzin Zastępczych za nami!

Komentarze (5)    dodaj »

 • Kulawik

  Witam jakie warunki trzeba spełnic zeby zostac rodzicem i czy osoba nie żonata morze zając i wychowac dzieci

 • no comments

  Według art. 73 Ustawy o pomocy społecznej pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone zarówno małżonkom jak i osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej;mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich;nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczeni we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona;wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu;nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim;mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania;uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania;"Powyższe wymogi muszą spełniać zarówno kandydaci spokrewnieni jak i niespokrewnieni. Po pozytywnym przejściu pierwszego etapu rekrutacji, ośrodek przeprowadza wywiad środowiskowy badając warunki mieszkaniowe, tryb życia i postawy życiowe "rodziców zastępczych". Następnie kandydaci muszą przejść specjalne szkolenie, na którym dowiadują się jak radzić sobie z podjętymi obowiązkami. Szkolenie odbywa się najczęściej w Ośrodku i trwa około 3 miesięcy w zależności od programu. "Rodzice" spokrewnieni mogą przejść takie szkolenie już po przygarnięciu dziecka.

 • czytelnik

  Morze lepiej nie.

 • Cleo

  Z tego co wiem musisz także mieć stały zarobek ciepły dom oraz musisz dać dużo miłośc zrozumienia i cierpliwości swoich pociechom.

 • chylę czoło

  Szacun dla tych rodzin.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również