Katalog firm

dodaj firmę

MOPS - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Ruda Śląska

Adres i telefon

ul. Jadwigi Markowej 20
41-709 Ruda Śląska
Godziny otwarcia: nieczynne
 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00
 • Wtorek: 7:30 - 15:30
 • Środa: 7:30 - 15:30
 • Czwartek: 7:30 - 15:30
 • Piątek: 7:30 - 15:30
 • Sobota: nieczynne
 • Niedziela: nieczynne

Oferta

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej znajduje się przy ulicy Jadwigi Markowej 20 w Nowym Bytomiu. MOPS w poniedziałki otwarty jest dłużej, czyli od 7:30 do 17:00, zaś od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30. Dyrektorem MOPS w Rudzie Śląskiej jest mgr Krystian Morys, zaś jego zastępcą mgr Karina Kaczyńska.
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ma na celu pomoc najbardziej potrzebującym w mieście. To właśnie w MOPS można uzyskać wszelkiego rodzaju świadczenia pieniężne jak i niepieniężne. 
 
Poza szeroko rozumianą pomocą społeczną Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje także zadania w zakresie:
 • pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych (świadczenia pielęgnacyjne i usługi opiekuńcze, Środowiskowe Domy Samopomocy, Dom Pomocy Społecznej, dofinansowania ze środków PFRON)
 • wsparcie dla rodzin z dziećmi (program 500+, zasiłki rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, rodzicielstwo zastępcze, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka) 
 • dodatki mieszkaniowe i energetyczne
 • pomoc socjalna dla uczniów (stypendia socjalne, zasiłek szkolny)
 • Klub Integracji Społecznej

Więcej informacji oraz niezbędne druki wniosków do pobrania znajdują się na stronie internetowej Ośrodka www.mops.rsl.pl oraz BIP www.biuletyn.abip.pl/mops_r_sl/

Dział Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 

7:30-17:00 7:30-15:30 7:30-15:30 7:30-15:30 7:30-15:30

Sekcja Obsługi Stron
(w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia)

8:00-16:30 8:00-15:00 8:00-13:30 8:00-15:00 8:00-13:30

Sekcja Obsługi Stron

(w okresie od 1 września do 30 listopada)

8:00-16:30 8:00-15:00 8:00-13:30 8:00-16:30 8:00-13:30

Sekcja Obsługi Stron

(w okresie od 1 grudnia do 31 lipca)

8:30-16:30 8:30-15:00 8:30-15:00 8:30-15:00 8:30-13:30

Dział Pomocy Środowiskowej

(godziny przyjmowania w sekcjach pracowników socjalnych)

14:00-17:00 8:00-10:00 8:00-10:00 14:00-15:30 8:00-10:00
Dział Opieki nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi
(przyjmowanie stron oraz przyjmowanie wniosków dot. PFRON)
14:00-17:00 8:00-10:00 8:00-10:00 14:00-15:30 8:00-10:00

Dział Obsługi i Finansowania Opieki nad Dzieckiem

14:00-17:00 8:00-10:00 8:00-10:00 14:00-15:30 8:00-10:00

Dział Pieczy Zastępczej

14:00-17:00 8:00-10:00 8:00-10:00 14:00-15:30 8:00-10:00

Dział Dodatków Mieszkaniowych

13:30-16:30 8:00-10:00 8:00-10:00 13:30-15:00 8:00-10:00
Wydawanie kart socjalnych - kart przedpłaconych
przeznaczonych do wypłaty świadczeń realizowanych przez MOPS
9:00-16:30 8:30-14:30 8:30-14:30 8:30-14:30 8:30-13:30
Pracownik Samodzielnego Stanowiska Pomocy Psychologicznej
poradnictwo specjalistyczne
8:00-15:00 8:00-12:00 8:00-15:00 8:00-15:00 8:00-12:00
 
Pracownicy socjalni przyjmują strony w lokalu stanowiącym ich siedzibę w każdej dzielnicy miasta:
 • Nowy Bytom, Chebzie  ul. Markowej 20
 • Godula, Orzegów  ul. Przedszkolna 6
 • Ruda  ul. Wolności 14
 • Kochłowice  ul. Tunkla 1
 • Bykowina  ul. Sławika 1a
 • Halemba  ul. Solidarności 7
 • Bielszowice  ul. Bielszowicka 114b
 • Wirek  ul. Jankowskiego 8

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej przyjmuje wnioski o wypłatę dodatku osłonowego w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej

Celem dodatku jest zrekompensowanie wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności. Zadania związane z przyjmowaniem wniosków i wypłatą dodatku osłonowego mieszkańcom określa ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. 2022 r. poz. 1).

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego można składać:

 • w siedzibie MOPS Ruda Śląska ul. Markowej 20 (pok. nr 5) w godzinach pracy Działu Obsługi Klienta, tj.:
  poniedziałek 8:30-16:30,
  wtorek, środa, czwartek 8:30-15:00,
  piątek 8:30-13:30,
  gdzie, w elektronicznym systemie kolejkowym należy wybrać przycisk o nazwie „DODATEK OSŁONOWY”
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP.

Ww. wniosek można również przesłać na adres MOPS pocztą tradycyjną lub umieścić w skrzynce podawczej tut. Ośrodka. W przypadku skorzystania z takiej formy złożenia wniosku prosimy o dołączenie do wniosku numeru telefonu kontaktowego wnioskodawcy, aby ułatwić kontakt w razie potrzeby uzupełnienia lub korekty złożonego wniosku.

Program skierowany jest do osób, których przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty w gospodarstwie:

 • jednoosobowym – 2100 zł
 • wieloosobowym – 1500 zł na osobę

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego dodatek osłonowy będzie przyznany w wysokości różnicy między kwotą dodatku a kwotą o jaką kryterium zostało przekroczone (nie niższej jednak niż 20 zł).

W odniesieniu do wniosków złożonych do dnia 31.07.2022 r. dochód wyliczany jest z roku 2020, natomiast dla wniosków złożonych po tym dniu ale przed dniem 31.10.2022 roku na podstawie dochodów osiągniętych w 2021 roku.

Dodatek osłonowy jest pomocą jednorazową przysługującą za ten rok, a wypłacany jest w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym:

 • gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł*
 • gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł*
 • gospodarstwo 4-5 osobowe - 850 / 1062,50 zł*
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe 1150 / 1437,50 zł*

* Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wypłata dodatku osłonowego realizowana będzie w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022 roku. W przypadku wniosków złożonych po 31 stycznia 2022 roku realizacja wypłaty dodatku osłonowego nastąpi jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku w terminie nie późniejszym niż do 2 grudnia 2022 roku.

Kompleksowe informacje na temat wsparcia znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Wniosek można wydrukować we własnym zakresie, lub pobrać w siedzibie MOPS (ul. Markowej 20, pok. nr 5) – druk wniosku znajduje się poniżej.

Wniosek o dodatek osłonowy

Galeria

Polecenia (2)

Dodaj polecenie
 • Polecam MOPS - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wspieram lokalny biznes i korzystam z usług firm z naszego miasta.

 • Byłam pozytywnie zaskoczona szybkością: we wtorek złożyłam wniosek, w kolejny czwartek miałam już w domu decyzję. Nie ma na co narzekać.

Napisali o nas

123następna »

Redakcja portalu nie odpowiada za prawidłowość danych teleadresowych, treści ofert zamieszczonych w katalogu firm, oraz wiadomości wysyłane poprzez formularz kontaktowy.