Ruda Śląska - portal miejski RudaSlaska.com.pl

Wiadomości z Rudy Śląskiej

Z cyklu "Twoja spółdzielnia" - MPGM Ruda Śląska

 • Dodano: 2015-11-25 08:00, aktualizacja: 2016-03-16 13:04
Proponujemy Wam cykl krótkich wywiadów ze spółdzielniami mieszkaniowymi w Rudzie Śląskiej. Tym razem pytania zadaliśmy Krzysztofowi Mikołajczakowi, rzecznikowi prasowemu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, które, choć spółdzielnią nie jest, zarządza wieloma budynkami w naszym mieście.
 
 
Barbara Pilocik: Na początek nieco danych. Od kiedy istnieje Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, iloma budynkami zarządza, ile mieszkań znajduje się w jego zasobach? Proszę powiedzieć jeszcze, gdzie w mieście znajduje się najwięcej nieruchomości MPGM?
 
Krzysztof Mikołajczak: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej posiada wieloletnie tradycje w administrowaniu nieruchomościami gminy Nowy Bytom, a następnie miasta Rudy Śląskiej.
 
W roku 1951 zostały powołane Zarządzeniem Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Nowym Bytomiu Zarząd Budynków Mieszkalnych Nr 1 i Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Nr 2, które swym zasięgiem obejmowały teren miasta Ruda Śląska. Dnia 1963r.  połączono te dwa podmioty gospodarcze i utworzyło Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych. W 1977 dokonano zmiany nazwy z Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych na Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej.
 
W 1997r. dokonano przekształcenia MPGM - przedsiębiorstwo państwowe w MPGM Sp. z o.o.
 
Na bazie ponad 50-letnich doświadczeń i tradycji firmy, Spółka obecnie zajmuje się zarządzaniem budynkami stanowiącymi własności Miasta Ruda Śląska, budynkami prywatnymi w zarządzie, budynkami Skarbu Państwa oraz wspólnotami mieszkaniowymi. Wykonuje remonty i naprawy, przeglądy techniczne i konserwacje budynków wraz z ich wyposażeniem technicznym i instalacjami wewnętrznymi.
 
Obecnie MPGM Sp. z o.o. zarządza 749 budynkami, w których w 12 140 lokalach mieszkalnych zamieszkuje ponad 28 000 osób. 
 
 
Jakie inwestycje planują Państwo wykonać w najbliższym czasie (latach)? 
 
Spółka realizuje zadania przewidziane w planach gospodarczych podjętych przez właścicieli tworzących wspólnoty mieszkaniowe oraz zadania ujęte w planie remontów i napraw głównych dla budynków komunalnych, które zostały zaakceptowane przez Prezydenta Miasta. W 2015 r. pozostały nam do realizacji między innymi prace remontowe dachów oraz ścian szczytowych w budynkach przy ul. Podgórze 2 i Podgórze 16.  Wykonujemy również przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Lecha 10 z przeznaczeniem na rodzinny dom dziecka. W ramach środków inwestycyjnych ujętych w budżecie Miasta Ruda Śląska zakończyliśmy realizację zadania polegającego na montażu urządzeń solarnych i fotowoltanicznych w budynkach przy ul. Jankowskiego 6, Jankowskiego 8, planowany jest także montaż tych urządzeń w budynku przy ul. Piernikarczyka 4. W latach następnych będziemy realizować zadania remontowe w ramach przyjętych planów, tzn. remonty dachów, wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych, wykonywanie termomodernizacji budynków, remonty mieszkań, wymianę stolarki okiennej.
 
 
Mieszkańców nurtuje temat eksmisji mieszkaniowych. Proszę powiedzieć, kogo dotyczy takie postępowanie? Czy istnieje jakiś próg zadłużenia, od którego lokator zostaje pozbawiony mieszkania? 
 
Eksmisja dotyczy lokatorów posiadających zaległości, zakłócających spokój, którzy zajęli mieszkanie bezprawnie, podnajmują mieszkanie bez zgody właściciela, nie zamieszkują w mieszkaniu przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, posiadają tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego położonego w tej samej miejscowości.
 
W sprawach związanych z eksmisją z lokalu mieszkalnego nie określa się progu zadłużenia, od którego lokator zostaje pozbawiony mieszkania. Wysokość zadłużenia w każdym przypadku jest różna w zależności od podejmowanych działań dłużnika oraz okresu oczekiwania na przyznanie innego lokalu.
 
Każde postępowanie eksmisyjne spowodowane zaległościami w opłatach rozpoczyna się wystosowaniem ostrzeżenia o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu, w którym wyznaczany jest miesięczny termin do uregulowania zaległych opłat lub podjęcia działań zmierzających do ratalnej spłaty długu. Po bezskutecznym upływie terminu wypowiadana jest umowa najmu, a następnie kierowane jest do sądu powództwo o nakazanie opuszczenia lokalu. W zależności od osób zajmujących dany lokal (min. osoby bezrobotne, nieletnie) sąd wydaje orzeczenie eksmisyjne, przyznając uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego lub bez tego prawa. W pierwszym przypadku po otrzymaniu od gminy oferty lokalu socjalnego lokator przeprowadza się dobrowolnie lub przymusowo w wyniku skierowania wniosku egzekucyjnego do komornika sądowego. W drugim natomiast przypadku istnieje możliwość eksmitowania dłużnika nie posiadającego przyznanego przez sąd prawa do lokalu socjalnego, do pomieszczenia tymczasowego, noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniające miejsca noclegowe.
 
 
W jaki sposób mieszkańcy mogą wpływać na działania spółki? Jak angażować się w jej działanie? 
 
Z uwagi na fakt, iż duża część zarządzanych przez MPGM Sp. z o.o. zasobów to wspólnoty mieszkaniowe nieruchomości, Spółka jako ich zarządca wykonuje decyzje właścicieli co do utrzymania danej nieruchomości. Decyzje te mają formę uchwał i zapadają większością głosów właścicieli danej nieruchomości.
 
Jeżeli chodzi o zasoby komunalne, to Gmina Ruda Śląska jako ich właściciel decyduje o zakresie prac niezbędnych do wykonania na nieruchomościach. Cyklicznie we wszystkich dzielnicach Miasta odbywają się spotkania z Prezydentem Miasta, na których mieszkańcy mogą przedstawić swoje problemy związane z zamieszkiwaniem nieruchomości, których właścicielem jest Miasto Ruda Śląska.
 
 
Co według Państwa wymaga poprawy w funkcjonowaniu spółki, a co traktują Państwo jako sukces Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej?
 
Atutami Spółki są:
 • doświadczenie w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami w warunkach gospodarki rynkowej poparte wysoko wykwalifikowaną kadrą pracowników.
 • uczestnictwo wspólnie z Instytutem Gospodarki Nieruchomościami w „Klastrze Nieruchomości” pozwalające na wdrażanie nowoczesnych technik wspomagających proces zarządzania.
 • bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem nieruchomości.
 • znajomość uwarunkowań, oczekiwań i wymagań właścicieli nieruchomości.
 • umiejętność szybkiego i elastycznego reagowania na problemy związane z funkcjonowaniem nieruchomości.
 
Realizując ustalone zasady zarządzania nieruchomościami oddanymi pod zarząd, Spółka stale podwyższa standard świadczonych usług. Ostatnie lata to działania skierowane na doskonalenie zarządzania i poprawę kondycji finansowej Spółki oraz optymalizację ponoszonych przez Spółkę kosztów poprzez controlling finansowy i budżetowanie.
 
Priorytetem Zarządu Spółki jest racjonalne kształtowanie poziomu kosztów funkcjonowania Spółki, co staje się coraz większym wyzwaniem, zwłaszcza, że z jednej strony wzrasta zakres zadań postawionych Spółce, a z drugiej strony wzrastają wymagania właściciela i mieszkańców, szczególnie co do poziomu i jakości świadczonych usług.
 
Profesjonalizm Spółki opiera się na zatrudnieniu grupy licencjonowanych zarządców, dobrze znających zagadnienia zarządzania nieruchomościami, co zostało także potwierdzone uzyskaniem certyfikatu na zgodność z międzynarodową normą ISO 9001:2008 dotyczączego stosowania systemu zarządzania jakością w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami.
 
Podstawową bolączką, która dotyka także innych zarządców zasobów komunalnych, jest niewystarczająca wysokość środków finansowych na remonty.
 
Dziękuję za rozmowę.
 
Dziękuję.
 
 
Dane kontaktowe:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
ul. 1 Maja 218
41-710 Ruda Śląska

Komentarze (18)    dodaj komentarz »

 • Olek

  Do wszystkich mieszkających w budynkach MPGM. NIE PŁAĆCIE IM CZYNSZU!!! Bloki są w fatalnym stanie, o klatkach schodowych nie wspominając, można w nich kręcić następne odcinki PIŁA, albo Ziemia po apokalipsie.

 • obserwator

  MPGM-to banda zlodziei i nic wiecej ktorzy chca sie wzbogacic na mieszkancach Rudy Slaskiej -przejeli garaze które nalezalo pod miasto i za ktore sie placilo ponad 105zl za kwartal a jak przejelo MPGM W KWIETNIU TEGO ROKU TO CENA SKOCZYLA PONAD 65zl za miesiac (garaze blaszane)-normalny rozboj w bialy dzien-najgorsza spoldzielnia w miescie-zenada-pozdrowienia dla prezesa

 • LOKATOR

  Przyjdzcie sobie zobaczyć klatki schodowe na Wolności 94 w Rudzie.Wstyd!!!20 lat nic nie ruszane,a czynsze najdroższe w mieście.

 • xx

  Racja aż obrzydzenie bierze!

 • yy

  Jak dbasz tak masz. Proste nie

 • łydka

  W cyklu wywiadów ze spółdzielniami - wywiad z MPGM, który spółdzielnią nie jest. To jeszcze Bareja, czy już Gombrowicz?

 • Redakcja

  Szanowna Pani. Swoją działalnością związaną z zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi w Rudzie Śląskiej MPGM wpisuje się w istotę cyklu rozmów ze spółdzielniami. To, że jest przedsiębiorstwem, niczego w tym przypadku nie zmienia. Pozdrawiamy!

 • Bartek ref

  to Dziedzic nowy twórca kabaretu

 • darek

  Szkoda,że pracownice MPGMu niektórych oddziałów są niesympatyczne i nieuprzejme.Jak wpadasz do tych osiedlowych MPGMow załatwić robotę mają chęc wyrzucic czlowieka za drzwi,że miał odwagę przekroczyć próg biura przerywając im rozmowe.

 • Hanys+

  Znajdź małe zarządce jemu się będzie chciało, Puki będą molochy tak będzie. Tylko mali zarządcy im zależy na robocie:)

 • Kryspin

  No właśnie jako właściciel lokalu mieszkalnego mam prawo z innymi właścicielami nieruchomości podjąć uchwałę o różnym zakresie. Częściowym udziałowcem jest też Miasto które reprezentuje najemców. Właściciele podejmują uchwałę która jest nie na rękę Miastu i Miasto uchwałę zaskarża. W sądzie Miasto występuje przeciwko zarządcy nieruchomości czyli praktycznie przeciwko sobie bo MPGM to spółka w 100% miejska. Przecież to nielogiczne występuje konflikt interesów. Dlatego uważam że wspólnoty mieszkaniowe z udziałem mieszkań miejskich powinny zmienić zarządców nieruchomości. Co wy na to?

 • Edward

  Oczywiście dość dyktatury molocha. Tylko mali zarządcy im zależy na robocie!

 • ernest_vitczok

  Napiszę co wiem z moich doświadczeń:1. Nie szanują pieniędzy Wspólnoty mieszkaniowej. Jest zebranie mówią że coś ma kosztować np. 2 tys zł po tygodniu telefon ze pracownik nie zauważył ze w kosztorysie jeszcze jedna strona jest z sumą 4 tys zł. Koszty idą z funduszu remotnowego więc nie przywiązują do tego rzeczy a rozmowy na temat nie chcą podjąć. Teraz zauważyłem że wyparowało 10 tys zł z kasy wspólnoty, sprawa dla prokuratury o zle gospodarowanie środkami? Tylko sam mam walczyć,bo inni właściciele machaja ręka.2. Telefonicznie i osobiście raczej niczego nie załatwimy. Pismo do MPGM czyni cuda i tym różni się jakość obsługi od RSM bo tam nawet pisma sprawy nie ruszą.3. Jako zarządca idzie im słabo. Nie wiedzą co na nieruchomości zarządzanej przez nich się dzieje. Wyznaczona osoba jako administrator nieruchomości to figurant który nic nie wie. 4. Po każdym remoncie trzeba pisać pismo o przywrócenie stanu sprzed remontu. Jakby tego nie potrafił dopilnować facet odbierający prace od wykonawcy. Podtynkowo kładli kabel zalepili na farbę chyba brakło facet z MPGM robotę odebrał. 5. Firma sprzątająca to też temat rzeka. MPGM wywiesil harmonogram co kiedy i jak ma być sprzątane. Sprzątaczka robi co chce nikt tego nie kontroluje a za sprzątanie zgodnie z hormonogramem trzeba płacić.6. MPGM obawia się też pewnych najemców co jest dziwne. Czasem jako właściciel czuję ze mam mniejsze prawa niż najemca a przecież to jego obowiązuje umowa w której zawarto co może a co nie.7. MPGM nie prowadzi jednolitej polityki w odniesieniu do prawa budowlanego. Jeżeli tobie coś każą bo jest zagrożenie dla bezpieczeństwa to nie znaczy że np. Sąsiadowi też każą pomimo że sytuacja u niego taka sama. Żądając pisemnie podjęcia działań odpisali że nie mają wglądu do jego dokumentów i nie mogą podjąć działań. 8. Ogólnie mam większy wpływ na nieruchomość niż właściciel lokalu z RSM Ale z moich o obserwacji niektóre rzeczy lepiej prowadzi RSM niektóre MPGM jak w życiu.

 • Mixertv

  MPGM bije na głowę pod względem jakości usług RSM i Perspektywe ale to nie oznacza że jest dobrze, raczej bym powiedział że poprawnie. Duży plus za IOK.

 • adam

  nie maja sodkow na remonty? W drodze przetargowej 36m2 na piec węglowy i bez gazu kilka lat temu ludzie płacą do dzisiaj tysiac zl miesiecznie nawet domofonu nie ma, pijoki sikaja na sieniach a administracja ma to w tylku bo wiecznie kasy nie maja

 • rudzianka

  Jak dla mnie najgorszą spółdzielnią jest MPGM całe szczęście uwolniłam się od nich

 • Marek_Wiśniewski

  Mam odmienne zdanie,rudzianko.Oczywiście mogłoby być lepiej np.tańszy czynsz ;)Pozdrawiam rudzianko.

 • rudzianka

  Zgadzam się, z czynszem to przesada ja trzy lata temu za 27.5 m.kw. placiłam 400 zł teraz mam mieszkanie 50 m.kw.i płacę 312 zł. W bloku którym mieszkałam istna patologia i MPGM nic w tym kierunku nie robiła

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.