Wiadomości z Rudy Śląskiej

"Z piosenką do wolności 2022" - Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej w MCK

 • Dodano: 2022-09-30 09:45, aktualizacja: 2022-10-02 21:00

Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej organizuje po raz kolejny Regionalny Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej „Z Piosenką do Wolności 2022”.

Celem konkursu jest pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju i regionu oraz utrwalanie postaw patriotycznych mieszkańców Górnego Śląska, a w szczególności mieszkańców Rudy Śląskiej. Konkurs propaguje treści patriotyczne poprzez edukację artystyczną.

Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 13-26 lat - solistów oraz duetów i zespołów wokalnym (maks. do 5 osób). W tegorocznej edycji konkurs będzie miał przebieg w opcji on-line - zgłoszenia będą przyjmowane w formie nagrań.

Zgłoszenia kandydatów w formie nagrań przyjmowane będą do dnia 4 listopada 2022 r. - Szczegóły w Regulaminie /poniżej/.

Przesłuchania konkursowe nadesłanych materiałów odbędą się w terminie: 8-9 listopada 2022.

Ogłoszenie listy laureatów: 15 listopada 2022 na stronie MCK.


REGIONALNY KONKURS PIOSENKI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ „Z PIOSENKĄ DO WOLNOŚCI” 

REGULAMIN 2022

 1. Organizatorem konkursu jest Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej.
 2. Konkurs ma charakter regionalny i odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Ruda Śląska.
 3. Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku 13 – 26 lat.
 4. Cel Konkursu:
  Celem konkursu jest pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju i regionu oraz utrwalanie postaw patriotycznych mieszkańców Górnego Śląska, a w szczególności mieszkańców Rudy Śląskiej. Konkurs propaguje treści patriotyczne poprzez edukację artystyczną.
 5. Uczestnicy:

Do konkursu dopuszcza się udział:

 • solistów,
 • duetów i zespołów wokalnych (maks. do 5 os.),

Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla amatorów.

Zgłoszenia i warunki uczestnictwa:

 • Zgłoszenia uczestników konkursu dokonywać należy do dnia 4 listopada 2022 r.
 • Warunkiem udziału jest:
  • Wysłanie karty zgłoszenia (karta zgłoszenia znajduje się do pobrania na stronie MCK - www.mckrudasl.pl - plik DOC /plik PDF ).
  • Wysłanie zdjęcia uczestnika.
  • Wysłanie nagranego filmiku z prezentacją utworu. Jakość nagrania nie może podlegać obróbce studyjnej.
 • Komplet materiałów zgłoszeniowych należy wysłać poprzez serwer zewnętrzny np. www.wetransfer.com na adres e-mail: organizacja@mckrudasl.pl
 • przystąpienie do konkursu poprzez złożenie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu konkursu i jego warunków oraz zgodą na utrwalenie i publikowanie wizerunku.
 • Materiały uczestników wyłonione w trakcie eliminacji on-line, zaprezentowane zostaną publicznie na stronie internetowej organizatora, a także za pośrednictwem wykorzystywanych przez organizatora mediów społecznościowych.
 • Dopuszcza się prezentację utworów wyłącznie w języku polskim oraz z podkładem muzycznym, z towarzyszeniem akompaniamentu lub a’ cappella.

Podkładem muzycznym może być: akompaniament fortepianu, gitary, skrzypiec itp., nagranie na płycie CD w formacie audio, lub pendrive z nagraniem mp3,

 1. Terminarz konkursu:
 • Do 04.11.2022 - Nadsyłanie zgłoszeń/nagrań on–line
 • 08-09.11.2022 - Przesłuchania materiałów i wybór finalistów / Obrady Jury
 • 15.11.2022 - Ogłoszenie werdyktu jury oraz opublikowanie nagrań laureatów
 1. Jury i kryterium ocen:

Konkurs będzie zorganizowany w formie on-line, a wyłonieni laureaci zostaną nagrodzeni dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi dostarczonymi za pośrednictwem poczty polskiej.

Kryterium oceny stanowić będzie:

 • dobór repertuaru,
 • interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny,
 • innowacje artystyczne,
 • muzykalność i warunki głosowe wykonawców.

W konkursie wszyscy uczestnicy walczą o nagrodę główną (bez podziału na kategorie wiekowe) oraz występ w koncercie finałowym.

 1. Informacja dla uczestników przystępujących do konkursu:

8.1.1. Administratorem danych osobowych uczestników przystępujących do konkursu jest Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty, z siedzibą w Rudzie Śląskiej, przy ul. Niedurnego 69.
8.1.2.Dane osobowe zebrane zostaną w celu potwierdzenia uczestnictwa w konkursie, umożliwienia kontaktu w sprawach bieżących (np. powiadamiania o zmianach terminów prób itp.)
8.1.3.Przewidywanymi odbiorcami danych mogą być także:
8.1.3.1. podmioty, którym udostępnienie danych będzie konieczne w celu zabezpieczenia żywotnych interesów tych osób,
8.1.3.2. podmioty współfinansujące konkurs , którym udostępnienie danych będzie konieczne ze względu na prawidłowe rozliczenie i sprawozdawczość związaną z konkursem.
8.1.4.Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
8.1.5.Dane przekazywane są dobrowolnie, nie istnieje obowiązek podania danych osobowych, wynikający z przepisów prawa.
8.1.6.Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z polskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

 1. Informacji dodatkowych udzielają pracownicy MCK:
  tel. 32 248 62 40 wew. 24, e-mail: organizacja@mckrudasl.pl / sekretariat@mckrudasl.pl  

DO POBRANIA: Karta Zgłoszenia - plik DOC / plik PDF 

"Z piosenką do wolności 2022" - Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej w MCK

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również