Wiadomości z Rudy Śląskiej

Adwokat, radca prawny a doradca podatkowy - czym różnią się te zawody?

  • Dodano: 2020-04-22 08:15, aktualizacja: 2020-04-22 08:24

W Polsce nie istnieje jeden zawód prawniczy. Adwokat, radca prawny, doradca podatkowy – osoby, które szukają pomocy prawnej często nie są pewne, do kogo tak właściwie się zwrócić. Jakkolwiek wskazane zawody prawnicze są do siebie podobne, tak istnieją pomiędzy nimi różnice, które warto mieć na uwadze, powierzając prawnikowi własną sprawę.

Czym zajmuje się adwokat?

Adwokat jest najstarszym zawodem prawniczym w Polsce. Kojarzy się on z pomocą prawną na wszystkich obszarach, w szczególności natomiast z pomocą w zakresie prawa karnego i rodzinnego. Adwokat zajmuje się udzielaniem porad prawnych oraz reprezentacją Klienta w sądzie lub przed innymi organami właściwymi w sprawie. Oczywiście praca adwokata nie ogranicza się jedynie do wskazanych wcześniej dziedzin prawa. Przedstawiciele tych zawodów z powodzeniem zajmują się także pomocą z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego. Adwokat często zatem analizuje umowy, przygotowuje ich projekty, uczestniczy w negocjacjach czy też wspiera organy administracji publicznej w wykonywaniu codziennych obowiązków.

Zawód adwokata jest zawodem zaufania publicznego. Jednym z jego filarów jest obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej. Wszystkie informacje przekazywane w kancelarii adwokackiej pozostają w niej i nie mają prawa wyjść poza jej mury. Ma to znaczenie zwłaszcza z perspektywy prawa karnego, gdzie przygotowanie skutecznej strategii procesowej w sprawie karnej oparte jest na szczególnym zaufaniu.

Adwokaci zrzeszają się w Okręgowych Radach Adwokackich. Nie oznacza to jednak „rejonizacji” i obowiązku korzystania z pomocy adwokata mającego siedzibę w pobliżu danego Sądu. Adwokat wpisany na listę adwokatów w Krakowie czy w Katowicach może prowadzić sprawy na terenie całego kraju i reprezentować swoich Klientów przed wszystkimi sądami, bez względu na to, gdzie byłyby one położone.

Czym zajmuje się radca prawny?

Zawód radcy prawnego powstał w latach 60-tych XX wieku, głównie w celu zapewnienia obsługi prawnej firmom i bankom państwowym. Stopniowo następowało poszerzenie uprawnień zawodowych radców prawnych, a prawdziwy przełom nastąpił w roku 2015. Przedstawiciele tego zawodu uzyskali bowiem uprawnienia do występowania w charakterze obrońców w postępowaniu karnym, co zastrzeżone było niejako dla adwokatów. Od tego momentu uprawienia zawodowe radców prawnych zrównały się w zasadzie z uprawnieniami posiadanymi przez adwokatów.

Niezależnie do powyższego, przyznać trzeba, że w powszechnym mniemaniu radcowie prawni kojarzeni są bardziej z obsługa przedsiębiorstw i organów administracji publicznej, często występując jako tzw. in-house w danej jednostce. Pomału zaczyna się to jednak zmieniać, a radcy prawni coraz częściej podejmują się roli obrońców w sprawach karnych.

Czym zajmuje się doradca podatkowy?

Ostatnim z zawodów wymagających przedstawienia jest doradca podatkowy. Jak sama nazwa wskazuje, doradca podatkowy zajmuje się doradztwem podatkowym. Dodatkowo posiada on uprawnienia do reprezentacji swoich Klientów przed organami administracji skarbowej oraz wojewódzkimi sądami administracyjnymi. Aby zostać doradcą podatkowym, konieczne jest złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego oraz odbycie wymaganej praktyki zawodowej.

Spotkanie w Kancelarii

Bez względu na to, do kogo zdecydują się Państwo zwrócić o pomoc prawną, jej udzielenie będzie zazwyczaj poprzedzone wizytą w Kancelarii. Ma ona na celu zebranie niezbędnych informacji o sprawie, tak aby najlepiej dopasować zakres potrzebnej pomocy. Do takiego spotkania warto się przygotować, spisując niezbędne okoliczności związane ze sprawą, a także kompletując wszystkie relewantne dokumenty. Jak dokumenty będą istotne? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Najlepiej zabrać wszystko, co ma związek z daną sprawą, zwłaszcza zaś pisma otrzymane od organów państwowych.

Ile kosztuje pomoc prawnika?

Na postawione powyżej pytanie niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wynagrodzenie w poszczególnych sprawach jest uzależnione od wielu zmiennych. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć poziom zawiłości sprawy, przekładający się odpowiednio na ilość niezbędnej pracy czy wymagania dotyczące wiedzy specjalistycznej. Kwestie dotyczące wynagrodzenia są jednak zawsze uzgadniane przed rozpoczęciem współpracy pomiędzy prawnikiem a Klientem. Mogą być Państwo zatem pewni, że zostaniecie o nich poinformowani z wyprzedzeniem, tak aby ostateczne koszty nie były zaskoczeniem.


 

Adwokat dr Aleksandra Rychlewska-Hotel kancelaria Katowice

ul. Gliwicka 6/2a
40-079 Katowice
tel. +48 323070094

https://katowice.karh.pl/

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.