Wiadomości z Rudy Śląskiej

Audyt logistyczny magazynu

  • Dodano: 2019-04-29 09:00

Audyt logistyczny jest realizowany zarówno w przedsiębiorstwach produkcyjnych i dystrybucyjnych jak i w usługowych. Jego  celem jest dokonanie oceny stanu logistyki w badanym przedsiębiorstwie. Jest warunkiem koniecznym do optymalnej efektywności w działaniu na każdym etapie łańcucha logistycznego. Pozwala na zdiagnozowanie problemów i postawienie właściwej diagnozy. Jest realizowany w następujących obszarach:

  • Magazynowanie
  • Zarządzanie zapasami
  • Dystrybucja
  • Transport
  • Realizacja zamówień

Przeprowadzić można audyt we wszystkich lub w wybranych obszarach logistyki.

Audyt logistyczny magazynu

Dzięki audytowi magazynu przedsiębiorca dowie się, na ile sprawnie są realizowane zadania oraz czy w pełni jest wykorzystywany potencjał logistyczny. Audytorzy dokonają wnikliwej analizy w obszarze struktury zamówień (zlecenia, dostawy, przepływy), infrastruktury (stan obecny oraz możliwości rozbudowy i automatyzacji) i inwestycji (finansowanie).  Pozwoli to na identyfikację ewentualnych problemów i pomoże w zaplanowaniu optymalnych rozwiązań na wydajniejszą pracę magazynu a w rezultacie doprowadzi to do znacznej poprawy pozycji konkurencyjnej firmy.

Ocena bieżącego stanu magazynu

Audyt magazynu pozwala na ocenę stanu obecnego i wskazanie słabych i mocnych stron w funkcjonowaniu tego obszaru. Wymaga to analizy pewnych punktów. Rozpocząć należy od identyfikacji poszczególnych elementów łańcucha logistycznego, które wymagają naprawy, włączając w to również działy przedsiębiorstwa, które mają wpływ na pracę magazynu czyli Dział Sprzedaży, Zakupów czy IT. Kolejnym krokiem jest dobór środków technicznych bądź organizacyjnych, które umożliwią przeprowadzenie optymalizacji procesu magazynowego. Następnie audytorzy sprawdzają podatność przedsiębiorstwa na automatyzację i analizują kluczowe parametry tj zasoby ludzkie, liczba pracowników w procesie magazynowym, kryterium linii zleceń. Są one niezbędne do podjęcia właściwych decyzji w planowaniu automatyzacji procesów i możliwości finansowania a także do odkrycia sposobów na oszczędności, prowadzące do zwiększenia efektywności procesów.

Wynik audytu magazynu

W wyniku przeprowadzonego audytu i dokładnej analizy przebiegu procesów logistycznych, przedsiębiorca otrzymuje opis bieżącej sytuacji w badanym obszarze oraz poznaje zdefiniowaną i uzasadnioną potrzebę optymalizacji magazynu ze wskazaniem na miejsca, które pilnie wymagają poprawy. Sprawozdanie końcowe zawiera również informacje na temat warunków, które muszą być spełnione do sprawnego wdrożenia zaleceń. Mogą się one wiązać się ze zmianami organizacyjnymi, koniecznością szkoleń pracowników bądź wyborem właściwej infrastruktury. To podstawa do realizacji projektów usprawniających pracę magazynu.


Źródło: Artykuł sponsorowany.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.