Ruda Śląska - portal miejski RudaSlaska.com.pl

Wiadomości z Rudy Śląskiej

Czy da się prowadzić firmę nie martwiąc się o składki na ZUS?

  • Dodano: 2019-10-01 14:00

Polscy przedsiębiorcy to w przeważającej liczbie mikro i małe firmy zatrudniające do 9 osób. Stanowią oni tylko 4% pracujących jednak wpłacane przez nich składki do ZUS pozwalają na wypłatę emerytur dla około 3 mln Polaków rocznie. Wysokość odprowadzanych składek uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia. W 2020 roku zostanie ono podniesione o 200 zł, co przełoży się również na wysokość składki odprowadzanej przez przedsiębiorcę. W przyszłym roku będzie on zobligowany do wpłaty składki w wysokości 1500 zł, w porównaniu z obecnym rokiem jest to wzrost aż o 9,7%. Czy można prowadzić firmę bez odprowadzania składki na ZUS?

Jak prowadzić firmę bez ZUS?

Czy można prowadzić firmę bez martwienia się o ZUS? Tak! Prostym i legalnym sposobem jest zmiana formy działalności na spółkę z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiadająca więcej niż jednego udziałowca, zgodnie z ustawą z dnia 13.10.1998 o systemie ubezpieczeń społecznych nie jest zobowiązana do opłacania składek ZUS.

Zmiana formy działalności, oprócz ulgi w postaci braku składki do ZUS niesie za sobą wiele innych korzyści takich jak:

  • odpowiedzialność - wspólnicy spółki odpowiadają jedynie do wysokości swoich wkładów. Znaczy to tyle, wspólnicy nie muszą spłacać długów spółki z o.o.
  • niski kapitał zakładowy - do założenia spółki z o.o. wymagany jest minimalny kapitał własny, wynosi on 5.000 zł. Wkładem własnym nie zawsze musi być gotówka, może to być również komputer, drukarka, meble, samochód.
  • podatek dochodowy CIT- dnia 1 stycznia 2017 r. ustawodawca wprowadził dodatkową, obniżoną stawkę podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 9%.

Co z emeryturą i ubezpieczeniem zdrowotnym?

Przedsiębiorcy płacącemu pełną składkę ZUS przysługuje najniższa emerytura (1100 zł w 2019 r.). Jeśli w naszej nowo utworzonej spółce zatrudnimy się na umowę zlecenie i odprowadzamy składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, dalej przysługuje nam najniższa emerytura oraz inne świadczenia takie jak m.in. opieka medyczna.

Co z podwójnym opodatkowaniem?

Podwójne opodatkowanie podatkiem dochodowym występuje podczas wypłaty dywidendy przez wspólników. Jednak istnieją sposoby na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Założyciel spółki może być w niej zatrudniony, natomiast wynagrodzenie za pełnienie funkcji w spółce jest opodatkowane tylko jednym podatkiem.

Inne sposoby na wypłatę środków ze spółki z o.o. to:

  • pensja prezesa pełniącego funkcje z powołania
  • umowa o dzieło
  • zwrot kosztów reprezentacji
  • rozliczenie delegacji
  • wynajem spółce prywatnego samochodu lub powierzchni

Księgowość dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółki z o.o. mają obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, jest to precyzyjny i jednocześnie skomplikowany system ewidencji zdarzeń gospodarczych. Dlatego zmieniając formę działalności warto powierzyć swoją księgowość komuś kto specjalizuje się w prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

Jeśli poszukujesz biura rachunkowego w Rudzie Śląskiej, zwróć uwagę na zakres świadczonych usług - przede wszystkim na to, czy wybrane biuro zapewnia pomoc w założeniu spółki oraz zajmuje się pełną księgowością aż do jej likwidacji - a także jego doświadczenie. Przykładem biura rachunkowego, oferującego kompleksową, pełną księgowość w Rudzie Śląskiej, jest m.in. Biuro Rachunkowe Meritum.


Źródło: Artykuł sponsorowany

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.