Wiadomości z Rudy Śląskiej

Czy działanie na szkodę spółki zawsze wiąże się z odpowiedzialnością karną?

  • Dodano: 2024-06-12 17:30, aktualizacja: 2024-06-13 20:51

Działanie na szkodę spółki to termin, który w polskim prawie odnosi się do odpowiedzialności karnej menedżerów i kierowników. Zgodnie z art. 296 Kodeksu karnego, czyn ten jest surowo karany i dotyczy osób zarządzających majątkiem spółki w ramach swoich obowiązków zawodowych. Przestępstwo to często określane jest jako niegospodarność lub nadużycie zaufania, polegające na nadużywaniu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków, co prowadzi do znacznych strat majątkowych dla spółki.

Odpowiedzialność według art. 296 Kodeksu karnego

Zgodnie z art. 296 § 1 Kodeksu karnego, odpowiedzialność za wyrządzenie znacznej szkody majątkowej ponoszą osoby zobowiązane do zarządzania majątkiem spółki lub jej działalnością gospodarczą, na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu lub umowy. Odpowiedzialność karną ponosi osoba mająca samodzielność decyzyjną w zarządzaniu majątkiem, co oznacza możliwość wyboru spośród różnych opcji działania.

Art. 296 wskazuje również, że dla uznania czynu za przestępstwo konieczne jest formalne umocowanie do zarządzania majątkiem, takie jak uchwała zgromadzenia wspólników czy mianowanie przez radę nadzorczą. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie: Działanie na szkodę spółki Adwokat Kraków.

Nadużycie uprawnień i niedopełnienie obowiązków

Nadużycie uprawnień to działania wykraczające poza granice formalnie przyznane przez prawo czy umowę. Mogą one obejmować podejmowanie decyzji inwestycyjnych sprzecznych z interesem spółki lub nieuprawnione dysponowanie jej środkami finansowymi.

Niedopełnienie obowiązków przejawia się poprzez zaniechanie działań, do których osoba była zobowiązana, takich jak regularne audyty finansowe czy nieodpowiednia reakcja na sygnały ryzyka biznesowego.

Przykłady działań szkodliwych dla spółki

Do działań uznawanych za szkodliwe należą m.in.: prowadzenie działalności konkurencyjnej, unikanie opłacania podatków, przekraczanie uprawnień w zarządzaniu mieniem spółki oraz manipulowanie danymi finansowymi. Każde z tych działań może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi dla osób odpowiedzialnych, jeśli są wynikiem umyślnego nadużycia lub zaniedbania.

Zgodnie z art. 296 § 1 kodeksu karnego przestępstwo działania na szkodę spółki wymaga wyrządzenia znacznej szkody majątkowej definiowanej jako strata przekraczająca kwotę 200 000 złotych. W skrajnych przypadkach, gdy szkoda przewyższa 1 000 000 złotych, mamy do czynienia z przestępstwem kwalifikowanym o jeszcze poważniejszych konsekwencjach karnych.

Konsekwencje prawne i sankcje

Kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat za podstawową formę przestępstwa. Jeśli sprawca działał umyślnie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, kara może wynosić od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Oprócz sankcji karnych, sąd może nałożyć dodatkowe zakazy, takie jak zakaz pełnienia funkcji zarządczych czy wykonywania pewnych zawodów oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

Prawidłowe zarządzanie i przestrzeganie obowiązków zabezpieczają zarówno majątek firmy jak i chroni przed poważnymi konsekwencjami prawnymi. Dlatego każda decyzja w firmie powinna być podejmowana starannie, uwzględniając dobro firmy oraz aspekty prawne odpowiedzialności

Zapraszamy również do lektury artykułu: Co zrobić gdy wspólnik działa na szkodę spółki?

Adwokat Prawo Karne - kancelaria Kraków
dr Aleksandra Rychlewska-Hotel
ul. Rynek Dębnicki 6/3a
30-319 Kraków

tel. 12 3072126

Sylwia MachowskaSylwia Machowska
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.