Wiadomości z Rudy Śląskiej

Czym są chwilówki?

  • Dodano: 2020-12-16 09:15, aktualizacja: 2020-12-17 09:24

Pożyczki gotówkowe są popularne na całym świecie – dotyczy to również i Polski. Okazuje się, że mogą one być udzielane w kilku różnych formach. Jedną z nich są tzw. chwilówki. Przed zaciągnięciem tego rodzaju zobowiązania warto sprawdzić jakie korzyści i zagrożenia pojawiają się dla pożyczkobiorcy.

Definicja chwilówki

W rzeczywistości nie istnieje ustawowa definicja chwilówek – musimy zakwalifikować je do pożyczek pieniężnych udzielanych na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Zgodnie z treścią art. 720 KC, przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej.

Chwilówka jest w rzeczywistości pożyczką udzielaną od ręki bez względu na wysokość jej kwoty. Niezależnie od nazwy zawartej umowy powyższe zobowiązanie musimy traktować zawsze jako umowę pożyczki odpowiadającą regułą ustawowym.

Istotne elementy chwilówki

Zaciągnięcie pożyczki zawsze powinno wiązać się z podpisaniem konkretnej umowy pomiędzy pożyczkodawcą, a pożyczkobiorcą. W razie ewentualnych sporów dobrze skonstruowany kontrakt jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, która ze stron ma rację i czy rzeczywiście należy wypełnić określone obowiązki – np. zapłacić wyższe odsetki, niż te pierwotnie umówione.

Jak zauważył Sąd Okręgowy w Poznaniu w wyroku z dnia 10 lutego 2020 r. (sygn. akt XII C 30/19), stosownie do art. 720 § 1 KC przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Zgodnie z doktryną umowa ta jest umową dwustronnie zobowiązującą, ze względu na fakt, że obie jej strony zaciągają zobowiązania; nie jest natomiast umową wzajemną, gdyż zwrot jej przedmiotu nie stanowi świadczenia wzajemnego ani nie jest przyczyną lub odpowiednikiem świadczenia dającego pożyczkę. Ponadto zwrócić uwagę na to, iż w orzecznictwie podkreśla się, że do jej essentialia negotii należy oznaczenie stron i określenie ilości pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku oraz zobowiązanie się do ich przeniesienia na własność biorącego pożyczkę, a ponadto obowiązek zwrotu przedmiotu pożyczki.

W umowie pożyczkowej powinny znaleźć się zatem następujące elementy:

  • określenie stron zobowiązania (pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy),

  • oznaczenie pożyczanej sumy oraz końcowej daty jej zwrotu,

  • wskazanie sposobu zwrotu chwilówki – jednorazowo lub ratalnie,

  • określenie wysokości odsetek od pożyczonej kwoty.

Korzyści chwilówek

Zdecydowaną zaletą chwilówek jest szybkość wypłaty pożyczanych pieniędzy. Wnioskodawca ma obecnie możliwość otrzymać wnioskowaną kwotę w zasadzie od ręki, przy większych sumach musi poczekać kilka dni. W porównaniu do kredytów udzielanych przez banki, jest to dobra informacja dla wszystkich, którzy potrzebują natychmiastowego zastrzyku gotówki.

Co więcej, pożyczkodawca nie jest sprawdzany tak dokładnie, jak ma to miejsce w przypadku pożyczek udzielanych przez większe instytucje finansowe (banki, SKOKi). Procedura wypłaty jest maksymalnie uproszczona, co również wpływa na znaczne skrócenie czasu oczekiwania. Nie jest konieczne także dokumentowanie całej sytuacji majątkowej wnioskodawcy – aby otrzymać pieniądze wystarczający jest dowód osobisty i stosowne oświadczenie.

Zagrożenia chwilówek

Szybkie pożyczki niosą ze sobą niestety także i pewne zagrożenia. Pierwszym jest niepewność finansowa podmiotu udzielającego pożyczkę – o ile kredytodawcy są regularnie kontrolowani przez Komisję Nadzoru Finansowego, o tyle firmy chwilówkowe pozostają poza działaniem tego organu.

Drugim mankamentem są odsetki – dużo wyższe, niż w przypadku standardowych pożyczek udzielanych po przeprowadzeniu dłuższego postępowania sprawdzającego.

Trzecim zagrożeniem jest możliwość popadnięcia w tzw. spiralę zadłużenia – bardzo często brak terminowej spłaty pożyczki powoduje błyskawiczne narastanie ogromnych odsetek, tak że pożyczkobiorca w krótkim czasie nie jest spłacić swojego zadłużenia.

Ryzykiem jest także brak rzetelnej weryfikacji wnioskujące o pożyczkę – istnieje więc możliwość, że pieniądze otrzyma osoba podszywająca się pod kogoś innego, zaś obowiązek spłaty zostanie przeniesiony na nieświadomego konsumenta.

Komentarze (1)    dodaj »

  • Bunia

    "...brak rzetelnej weryfikacji wnioskujące o pożyczkę – istnieje więc możliwość, że pieniądze otrzyma osoba podszywająca się pod kogoś innego, zaś obowiązek spłaty zostanie przeniesiony na nieświadomego konsumenta" - za to te jest chyba kryminał. A za propagowanie tego typu firm powinniście się wstydzić.

Dodaj komentarz

W związku z nadchodzącą ciszą wyborczą, możliwość komentowania artykułów na naszej stronie zostanie tymczasowo zablokowana.
Dziękujemy za zrozumienie i zachęcamy do powrotu do dyskusji po zakończeniu ciszy wyborczej.