Wiadomości z Rudy Śląskiej

Jak odwołać się od wyceny szkody?

  • Dodano: 2020-06-18 10:15

Wycena szkody przed ubezpieczyciela jest bardzo często zaniżana, przez co wysokość wypłaconego odszkodowania nie wystarcza na pokrycie jej kosztów. Szacuje się, że ów problem dotyczy aż 7 na 10 przypadków. Osoby poszkodowane nie zawsze wiedzą, co mają w takiej sytuacji zrobić. Wydaje im się, że tylko pójście do sądu może załatwić sprawę. Oczywiście istnieje taka możliwość, ale zanim wejdziemy z zakładem ubezpieczeń na drogę sądową, lepiej złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela i jednocześnie zgłosić się do nas po dopłatę.

Zaniżona wycena szkody – jak to możliwe?

Zaniżona wycena szkody to zaniżone odszkodowanie. Ale jak to się dzieje, że ubezpieczyciele tak mocno „tną” koszty? Najczęściej powodem jest wzięcie pod uwagę części zamiennych zamiast oryginalnych. Oprócz tego firmy ubezpieczeniowe znacznie obniżają wartość rynkową pojazdu albo podają szacunkową stawkę za roboczogodzinę warsztatu samochodowego, która nijak się ma do rzeczywistości. Bardzo często też, jeśli szkoda jest duża, uznają a jej naprawa skomplikowana i nieopłacalna, stwierdzają szkodę całkowitą. Dla ubezpieczyciela jest to korzystniejsze rozwiązanie, jednak dla Ciebie mniej. W takiej sytuacji masz prawo do reklamacji. Co to znaczy? Że możesz złożyć odwołanie od wyceny szkody.

Jak napisać odwołanie od wyceny szkody?

Odwołanie od wyceny szkody to dokument, który ma pomóc w uzyskaniu należnych poszkodowanemu pieniędzy. Musi więc zawierać konkretne i wyczerpujące uzasadnienie wraz z załącznikami, czyli na przykład analizą wyceny uszkodzonego pojazdu oraz kosztorysem naprawy. Można również dołączyć ekspertyzę rzeczoznawcy, który specjalizuje się w przygotowywaniu wycen. Nie jest ona dla ubezpieczyciela wiążąca, ale pokaże, że nie pozwolisz się tak łatwo zbyć. Jeżeli została zaniżona cena części zamiennych, warto też udać się do Autoryzowanej Stacji Obsługi i zawrzeć w odwołaniu cennik naprawionych części. Z kolei w przypadku obniżenia wartości rynkowej pojazdu w uzasadnieniu możesz także podać linki do aukcji lub komisów internetowych, które potwierdzą rzeczywistą wartość Twojego samochodu.

Składając odwołanie, jednocześnie zgłoś się do nas po dopłatę do odszkodowania. Nie czekaj z tym aż dostaniesz odpowiedź na reklamację. Nic Cię to nie kosztuje, a otworzysz sobie alternatywną drogę uzyskania pieniędzy.

Odwołanie od wyceny szkody a prawo

Dnia 5 sierpnia 2015 roku weszła w życie ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w której czytamy, że jeśli jesteś osobą poszkodowaną w wypadku drogowym i otrzymałeś zaniżone lub niewystarczające odszkodowanie z polisy OC sprawcy, masz prawo złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Termin na złożenie reklamacji wynosi 3 lata lub w wyjątkowych sytuacjach 20 lat, na przykład jeśli szkoda powstała na skutek zbrodni lub występku.

Jak złożyć odwołanie?

Odwołanie od wyceny szkody możesz złożyć osobiście w wybranej placówce należącej do ubezpieczyciela albo listownie. Jeśli ubezpieczyciel to umożliwia, możesz także wysłać maila. Ostatecznie możesz skontaktować się z pracownikami infolinii ubezpieczyciela telefonicznie. Pamiętaj, że ubezpieczyciel ma 30 lub 60 (jeśli sprawa jest wyjątkowo trudna) dni na odpowiedź na Twoją reklamację. Jeśli nie zrobi w tego tym terminie, przyjmuje się, że decyzja została rozpatrzona na Twoją korzyść. Jeśli jednak odmówi, a Ty już wcześniej wystąpiłeś o dopłatę, niczym nie musisz się martwić – otrzymasz należne Ci świadczenie, które pozwoli pokryć koszty szkody.

Jesteśmy zdania, że zawsze warto walczyć o swoje. Uważamy jednak również, że jeśli miałaby to być walka z przysłowiowymi „wiatrakami”, szkoda szarpać sobie nerwy. Otrzymując zaniżone odszkodowanie, masz prawo do złożenia reklamacji od wyceny szkody, lecz jeśli otrzymasz odpowiedź odmowną, zamiast drogi sądowej lepiej wybrać opcję dopłaty. To pewniejsze rozwiązanie, nie niosące ze sobą ryzyka i nerwów.

Dodaj komentarz

W związku z nadchodzącą ciszą wyborczą, możliwość komentowania artykułów na naszej stronie zostanie tymczasowo zablokowana.
Dziękujemy za zrozumienie i zachęcamy do powrotu do dyskusji po zakończeniu ciszy wyborczej.