Wiadomości z Rudy Śląskiej

Jak określić czas pracy w umowie zlecenie?

 • Dodano: 2023-02-28 08:00, aktualizacja: 2023-03-01 09:40

Wiele osób, w szczególności studentów, decyduje się na zawarcie umowy zlecenie. W przeciwieństwie do umowy o pracę opiera się ona na przepisach Kodeksu Cywilnego. Może ona określać czas pracy, jednak nie powinna swoim zapisem lub zakresem świadczenia usług przypominać umowy o pracę.

Umowa zlecenie może zawierać wyznaczone godziny pracy, jeżeli jest to konieczne ze względu na dodatkowe czynniki związane ze sposobem świadczenia usługi. W takim przypadku w umowie powinien pojawić się zapis określający dni i godziny, w których zlecenie będzie wykonywane. W przypadku wcześniejszego podpisania umowy, która nie posiada takiego zapisu można dodatkowo zawrzeć aneks do wskazanej umowy zlecenie.

Nieobecność w przypadku umowy zlecenie

Umowa zlecenie jest umową cywilno-prawną. Nie obowiązuje w niej limit czasu pracy, o ile nie został zawarty w umowie. Taki dodatkowy zapis może jednak określać miejsce i/lub godziny pracy, kiedy wykonanie zlecenia jest powiązane z koniecznością współpracy z innym zespołem lub wykonywane jest bezpośrednio w miejscu placówki i zależne od godzin jej otwarcia. Zleceniodawca może się w takim wypadku również zdecydować na dodatkowe zawarcie w umowie zapisu dotyczącego kar lub odszkodowania ze względu na możliwość poniesienia strat związanych z nieobecnością pracownika. Zazwyczaj kara polega na niewypłaceniu części lub całości wynagrodzenia.

Godziny nadliczbowe w przypadku umowy zlecenie

Jeżeli nie zostały wskazane limit godzin i przedział czasu, w których zlecenie ma być wykonywane nie obowiązuje nas konkretny czas pracy, więc nie występują również nadgodziny. Jeżeli natomiast umowa zawiera określone ograniczenie, które możemy przekroczyć, powinniśmy niezwłocznie skontaktować się ze zleceniodawcą z prośbą o wydłużenie takiego limitu. Jeśli podejmiemy decyzję samodzielnie, bez wcześniejszej konsultacji, możemy nie otrzymać zapłaty za dodatkowo przepracowane godziny.

Umowa zlecenie – niezbędne elementy

Kiedy podpisujemy umowę zlecenie musimy pamiętać, aby zawierała ona określone elementy:

 • dane zleceniodawcy;
 • dane zleceniobiorcy;
 • określenie zakresu obowiązków;
 • możliwe uwzględnienie miejsca i czasu pracy (po obopólnym ustaleniu – nie może to zostać narzucone przez zleceniodawcę);
 • okres zawarcia umowy;
 • wysokość wynagrodzenia godzinowego (nie niższe niż minimalna stawka godzinowa);
 • termin wypłaty wynagrodzenia.

Nie może ona natomiast zawierać:

 • zapisów podporządkowujących i narzucających sposób wykonania pracy;
 • odprawy związanej z przedterminowym rozwiązaniem umowy;
 • dni urlopowych (mogą zostać zawarte dni wolne, jednak nie mogą zostać określone jako ‘urlop’).

Prowadzenie ewidencji czasu pracy przy umowie zlecenie

Zleceniodawca powinien prowadzić ewidencję czasu pracy zleceniobiorcy, ponieważ zobowiązany jest do wykazania, że otrzymał on odpowiednie wynagrodzenie za wykonywaną pracę. Jest to niezależne od tego czy w umowie został zawarty zapis dotyczący określenia godzin pracy. Karta czasu pracy może być prowadzona zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Papierowa karta pracy powinna zawierać podpisy zleceniodawcy, jak i zleceniobiorcy, które potwierdzają liczbę przepracowanych godzin.

Odprowadzanie składek na umowie zlecenie

W przypadku tego typu umowy zleceniodawca ma obowiązek odprowadzać większość składek: emerytalnych, zdrowotnych czy na ubezpieczenie społeczne. Odprowadzanie składki chorobowej jest dobrowolne i pokrywane w całości z wynagrodzenia. Po 90 dniach odprowadzania dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorca otrzymuje prawo do zasiłku chorobowego, a po 30 dniach do urlopu oraz zasiłku macierzyńskiego. Należy pamiętać, że w przypadku umowy zlecenie nie przysługują urlopy takie jak wypoczynkowy czy na żądanie. Zleceniodawca może się jednak dobrowolnie zdecydować na udzielenie płatnych dni wolnych.

Wypowiedzenie w umowie zlecenie

Umowie zlecenie w przeciwieństwie do umowy o pracę nie przysługuje okres wypowiedzenia i może ona zostać rozwiązania w dowolnym momencie zarówno przez zleceniodawcę jak i zleceniobiorcę. Istnieje jednak możliwość zawarcia takiego zapisu przy ustalaniu warunków umowy.

Autor: Onpoint.pl – samoobsługowa platforma HR

Polecamy również:

Sylwia MachowskaSylwia Machowska
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Komentarze    dodaj

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.