Wiadomości z Rudy Śląskiej

Jak wygląda bezpieczna umowa najmu nieruchomości?

  • Dodano: 2023-10-19 12:00

Podstawą jest, aby pamiętać, że umowa najmu nieruchomości musi mieć określony kształt oraz treść. Umowa taka nie może być sporządzana dowolnie. Musi zawierać określone elementy, aby można było uznać ją za prawidłowo przygotowaną. Powinien być to odpowiednio sformułowany dokument, który zabezpieczy wynajmującego oraz najemcę.

Kiedy umowa najmu nieruchomości może zostać wypowiedziana?

Umowa najmu nieruchomości może zakończyć się na zasadach określonych w jej treści, w Kodeksie cywilnym lub w ustawie o ochronie praw lokatorów.

Często strony umawiają się, że umowa może zostać rozwiązana nie później niż na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego.

Ustawa daje wynajmującemu prawo do wypowiedzenia m. in., gdy lokator używa lokalu w sposób sprzeczny z podpisaną umową, zwleka z zapłatą czynszu, wynajął komuś innemu lokal albo nieruchomość znajduje się w złym stanie technicznym i wymaga rozbiórki.

Trzymając się zasad określonych w przepisach powszechni obowiązujących, można w sposób skuteczny i prawnie wiążący rozwiązać umowę najmu nieruchomości.

Czy umowa najmu nieruchomości może określać własne zasady podnoszenia czynszu?

Umowa najmu nieruchomości nie może zawierać ustalonych przez właściciela mieszkania własnych zasad podnoszenia czynszu. Oczywiście spotykane są umowy, w których precyzowane jest, że wysokość czynszu może zostać podniesiona z miesięcznym uprzedzeniem. Jednak, takie postępowanie jest sprzeczne z prawem w przypadku zwykłej umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Jeżeli właściciel mieszkania chce podnieść czynsz, musi przedstawić na piśmie zestawienie opłat wraz z przyczyną, dlatego kwota ma ulec zmianie. Może to zostać zweryfikowane przez lokatora i zaakceptowane bądź nie. Dodatkowo, lokator ma obowiązek pokrywać koszty opłat niezależnych od właściciela tylko w wysokości odpowiadającej faktycznie ponoszonym opłatom.

W umowie najmu nieruchomości bardzo często znajduje się wiele niedozwolonych zapisów, a lokatorzy niestety je akceptują. Warto jednak zasięgnąć porady kancelarii prawnej specjalizującej się w nieruchomościach, aby dochodzić swoich praw i ustalić które postanowienia są prawnie skuteczne.

Czy umowa najmu nieruchomości może określać długi termin wypowiedzenia?

Wypowiedzenie umowy nieruchomości przez najemcę może nastąpić w terminie, który został określony właśnie w tym dokumencie. Jeżeli lokatorowi zależy na szybkiej wyprowadzce, już w momencie podpisywania dokumentów powinien zadbać, aby znalazł się tam stosowny zapis. Standardem jest miesięczny okres wypowiedzenia.

Bywa jednak tak, że umowa najmu nieruchomości zawiera bardzo długi okres wypowiedzenia, nawet kilka miesięcy. Nie należy decydować się na podpisanie takiej umowy, ponieważ może okazać się, że trzeba będzie opłacać czynsz nawet nie mieszkając w takim mieszkaniu. Wiąże się to ze znaczną stratą finansową.

Należy zwrócić również uwagę, aby w umowie najmu znalazły się zapisy określające możliwość wypowiedzenia umowy przez lokatora, w przypadku jego choroby lub utraty pracy, czyli często sytuacji niezależnych, uniemożliwiających regulowanie zobowiązań pieniężnych.

Umowa najmu nieruchomości ma charakter formalny, ale jej podpisanie powinny poprzedzać negocjacje. Warto, aby obie strony wypracowały korzystne dla siebie warunki, a dzięki temu żadna ze stron nie będzie stratna.

Karolina GoikKarolina Goik
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Komentarze    dodaj

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.