Wiadomości z Rudy Śląskiej

Jakie są rodzaje prawa i czym się zajmują?

  • Dodano: 2019-05-02 10:30

Prawo w Polsce jest bardzo obszernym zagadnieniem. Jest na tyle szerokim pojęciem, że można wyróżnić w nich jeszcze wiele podkategorii. Każde z nich reguluje inną sferę życia społecznego. Dzięki temu łatwiej uporządkować bardzo rozbudowany system prawny w Polsce. 

Wyróżnia się następujące rodzaje prawa: 

  • prawo państwowe (konstytucyjne)
  • prawo cywilne
  • prawo rodzinne
  • prawo pracy
  • prawo administracyjne
  • prawo finansowe
  • prawo gospodarcze
  • prawo karne
  • prawo procesowe

 
Prawo państwowe

Pierwsze reguluje działanie najważniejszych instytucji, które zostały wymienione w Konstytucji. Obejmuje swoim zakresem także prawa oraz obowiązki obywateli. Jego podstawowym źródłem jest ustawa zasadnicza, czyli właśnie konstytucja. W jego zakresie leży między innymi regulacja ordynacji wyborczej do Sejmu oraz Senatu. 

Prawo cywilne

Kolejnym rodzajem jest prawo cywilne. Jej zadaniem jest przede wszystkim regulowanie kwestii majątkowych. Zajmuje się również poszczególnymi sprawami niemajątkowymi. Przykładowe sytuacje mogą dotyczyć między innymi prawa do nazwiska, ochrony czci, praw autorskich i wszelkich powiązań roszczeń majątkowych. 

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne zajmuje się regulowaniem stosunków rodzinnych w kwestiach osobowych oraz majątkowych pomiędzy małżonkami, rodzicami i dziećmi. Normuje to również kwestie  przysposobienie, opieki oraz kurateli. 

Prawo pracy

Prawo pracy dba o porządek w sprawach pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem. Normuje wszelkie zagadnienia związane z pracą oraz płacą. Prawo pracy odnosi się również do wszelkich aspektów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne jest regulacją stosunki społeczne, które powstały na skutek prowadzonej działalności instytucji administracji publicznej. 

Prawo finansowe

Dba o porządek w zakresie finansów publicznych oraz wszystkich instytucji działających w tym zakresie. Przedmiotem zainteresowania jest przede wszystkim budżet, podatki oraz opłaty. Typowymi instytucjami finansowymi są między innymi banki oraz zakłady ubezpieczeń. 

Prawo gospodarcze

Odnosi się przede wszystkim do kwestii przedsiębiorców. Rozumie się przez to przede wszystkim wszelkie umowy, weksle, czeki, akcje oraz obligacje. 

Prawo karne

Przedostatnim rodzajem prawa jest karne którym zajmują się prawnicy z Krakowa. Określa, co jest przestępstwem oraz, co może grozić za popełnienie poszczególnych wykroczeń.

Prawo procesowe

Ostatnie prawo, jakie istnieje w polskim systemie to procesowe. To zespół norm regulujących postępowania w zakresie cywilnym i karnym. W tej kwestii pojawia się wiele zapisów odnoszących się między innymi do organów ochrony prawnej, sądownictwa, prokuratury, adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz organów ścigania organów wykonawczych sądownictwa. 

Komentarze (1)    dodaj »

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.