Wiadomości z Rudy Śląskiej

Pozyskanie funduszy na start

  • Dodano: 2021-04-15 08:30, aktualizacja: 2021-04-15 13:17

Założenie i prowadzenie własnej firmy to niekiedy trudny, jednak bardzo satysfakcjonujący proces. Podczas gdy dobry biznesplan jest kluczowy dla założycieli, finansowanie jest jednym z najważniejszych elementów, których firma potrzebuje, aby odnieść sukces. W niniejszym artykule autorstwa podpowiadamy skąd pozyskać kapitał na start i rozwinąć firmę. Patronem merytorycznym artykułu jest JCZ Kancelaria Radców Prawnych Bydgoszcz.

Dofinansowanie dla startupów

Startupy są to nowo powstałe przedsiębiorstwa, których celem jest opracowanie unikalnego produktu bądź usługi, wprowadzenie na rynek i osiągnięcie szybkiego wzrostu finansowego. 

Zazwyczaj startupy utożsamiane są z branżą IT, gdyż taka działalność rozwijana jest obecnie najszybciej, co pozwala startupom wprowadzać szereg innowacyjnych i twórczych pomysłów, które szybko zmieniają zakorzeniony sposób myślenia o danej usłudze bądź produkcie. 

Niezależnie od powyższego, startupem może być każda nowopowstała firma, a co za tym idzie, każdy przedsiębiorca może starać się o takie dofinansowanie, bez którego często nie miałby szans przebić się ze swoimi pomysłami. Niezbędnym wymogiem jest jedynie posiadanie planu biznesowego oraz niekiedy – wkładu własnego na rozpoczęcie działalności. 

Obecnie istnieje wiele możliwości dofinansowania młodego biznesu, w tym również z funduszy Unii Europejskiej. Ich rodzaj oraz możliwa wysokość zależy jednak od programów dedykowanych indywidualnie dla każdego województwa. 

Ponadto, nowe firmy mogą skorzystać z programów inwestycyjnych skierowanych do innowacyjnych spółek na początku drogi rozwoju. Do tych największych należą CofounderZone - PFR Biznest FIZ, Platformy startowe dla nowych pomysłów oraz Program Inteligentny Rozwój. 

Startupy z założenia są firmami wprowadzającymi nowe rozwiązania na istniejące rynki, dlatego im bardziej unikatowy i nowoczesny pomysł, tym przedsiębiorstwo ma szansę na łatwiejsze oraz wyższe dofinansowanie, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności. 

Dofinansowanie z Urzędu Pracy

Dofinansowanie z Urzędu Pracy przeznaczone jest wyłącznie dla jednoosobowych działalności gospodarczych. Jest to jednorazowe oraz w przypadku prowadzenia firmy - bezzwrotne wsparcie nowo powstałego biznesu. 

Aby ubiegać się o dofinansowanie, zainteresowana osoba musi m.in. być zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako bezrobotna oraz w okresie dwunastu miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, nie wykonywać innej działalności gospodarczej. Ponadto, istotnym elementem jest przedstawienie biznesplanu stanowiącego szczegółowy opis działalności jaką planuje prowadzić. 

Wysokość dotacji jaką można otrzymać z Urzędu Pracy uzależniona jest od urzędu w jakim staramy się o dofinansowanie oraz przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, stanowiąc 6-ciokrotność tego wynagrodzenia. Z uwagi na to, maksymalna kwota dotacji jest z roku na rok inna. W ubiegłym roku (2020) wynosiła 31 191,98 zł i wzrosła o  10 730,13 zł w stosunku do roku poprzedniego. 

Z możliwości ubiegania się o takie dofinansowanie wyłączony jest sektor energetyczny. 

Dotacje i pożyczki z funduszy unijnych

Unia Europejska udziela wsparcia finansowego i dotacji na różnego rodzaju działalności, w tym również na określone, prowadzone w konkretnym regionie. 

W przypadku dotacji, katalog warunków uzyskania takich funduszy zależy od województwa, w którym mamy zamiar złożyć wniosek.

Dodatkowo, takie środki zazwyczaj obarczone są surowymi zasadami i wymaganiami jakie należy spełnić, aby móc się o nie ubiegać. Dlatego też, aby uzyskać szczegółowe informacje zapraszamy bezpośrednio na stronę - https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Pomóc rozwinąć skrzydła przedsiębiorcom mogą również pożyczki z funduszy unijnych, których wysokość, tak jak w przypadku dotacji, również zależy od regionu, w którym chcemy się o nie ubiegać. Takie finansowanie skierowane jest ponadto dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność i zatrudniających pracowników. 

Kredyt na start

Kolejnym rozwiązaniem na wsparcie przy rozpoczęciu działalności są kredyty na start, które oferuje coraz większa ilość banków, jednak z uwagi na panującą epidemię, nie są one wyjątkowo korzystne. 

Taki kredyt znajdziemy m.in. w ofercie mBanku, który nie stosuje szczególnych wymogów dla nowego przedsiębiorcy, proponując mu pożyczkę w wysokości do 30 000 zł. Jedynym kryterium jest pozytywna ocena wniosku kredytowego oraz skorzystanie z ubezpieczenia spłaty rat. Oprocentowanie nominalne kredytu wynosi 8,02 procent, a prowizja za jego udzielenie od 0 do 5 procent.

Ulga na start

Ten rodzaj pomocy jest rozwiązaniem dla osób fizycznych rejestrujących po raz pierwszy swoją działalność gospodarczą lub rozpoczynających ją po raz kolejny po 5-ciu latach od zawieszenia lub zamknięcia poprzedniej. 

Polega ona na zwolnieniu przedsiębiorcy z opłacenia składek społecznych przez okres 6-ciu miesięcy od momentu założenia działalności. Istotnym jest jednak, iż ulga na start nie zwalnia przedsiębiorcy z opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, które w 2021 roku wynosi 381,81 zł miesięcznie.

Ograniczeniem otrzymania przedmiotowej ulgi jest wykonywanie działalności dla byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym bądź poprzednim roku kalendarzowym wykonywało się w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej oraz podleganie ubezpieczeniu w KRUS.  

Ulga dla nowych firm – obniżone (preferencyjne) składki

Ulga dla nowych firm to możliwość założenia firmy i prawo do opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne od znacznie niższej podstawy tj. 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, przez okres 24 miesięcy od dnia założenia działalności. Daje ona również szansę nieregulowania składki na Fundusz Pracy przez ten sam okres. 
 
Prawo to niestety nie przysługuje każdej osobie rozpoczynającej przygodę z własną firmą. Mogą z niego skorzystać jedynie przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych.

Wsparcie pomostowe

Wsparcie pomostowe jest przyznawane na pokrycie stałych wydatków bieżących firmy, niezależnie od poziomu uzyskiwanych przychodów. 

Udzielane jest każdemu przedsiębiorcy pragnącemu otworzyć własną działalność, na okres 6-ciu miesięcy, z możliwością przedłużenia o kolejne sześć, licząc od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności.

Podstawą uzyskania takiej pomocy jest konieczność złożenia wniosku wraz z załączonym biznes planem oraz uzasadnieniem wydatków. 

Jeżeli zainteresował Państwa opisany wyżej temat, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią (tel.: +48 52 3708005 lub e-mail: biuro@jczkancelaria.pl) - reprezentujemy klientów na terenie całej Polski. Zapraszamy również do odwiedzenia strony: Radca Prawny Bydgoszcz.

Autor:  Marta Wicens

Patron merytoryczny artykułu:
JCZ Kancelaria Radców Prawnych Bydgoszcz
ul. Jagiellońska 69/1
85-027 Bydgoszcz
tel. +48 52 3708005

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.