Wiadomości z Rudy Śląskiej

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego RTV, AGD, PC

  • Dodano: 2020-11-16 10:00

Sprzęt elektroniczny stanowi nieodłączny element wyposażenia domów i mieszkań w Rudzie Śląskiej. Niejednokrotnie przedstawia bardzo dużą wartość, co jest istotnym argumentem przemawiającym za objęciem go ochroną ubezpieczeniową. Jak funkcjonuje takie ubezpieczenie?

Ochronę sprzętu elektronicznego można włączyć do polisy mieszkaniowej. Jest on nieco inaczej definiowany przez poszczególne firmy ubezpieczeniowe, dlatego przed zawarciem umowy należy sprawdzić Ogólne Warunki Ubezpieczenia, gdzie znajdują się objaśnienia różnych pojęć.

Sprzęt elektroniczny w polisie mieszkaniowej – co oznacza?

Jak można przeczytać w artykule https://rankomat.pl/nieruchomosci/ubezpieczenie-sprzetu-elektronicznego, sprzętem elektronicznym w ujęciu ubezpieczeniowym są najczęściej urządzenia, które nie będą prawidłowo działać bez dopływu prądu elektrycznego bądź obecności pól elektromagnetycznych. Wymienia się tu sprzęt AGD i RTV, a także komputery, smartfony itp. W zależności od sposobu montażu sprzęt elektroniczny zaliczany jest do:

  • elementów stałych nieruchomości – jeśli jest przytwierdzony na stałe i jego demontaż wymaga użycia odpowiednich narzędzi,

  • ruchomości domowych – jeżeli można go wynieść z domu lub mieszkania bez uprzedniego demontażu.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego RTV, AGD i PC – na czym polega?

Sprzęt elektroniczny narażony jest na szereg zagrożeń. Duże ryzyko uszkodzeń lub zniszczenia niosą nie tylko zdarzenia losowe jak np. pożar czy zalanie, ale również celowe lub nieumyślne działanie osób trzecich czy nawet domowych zwierząt. Poniesione straty nierzadko generują spore wydatki, które w razie nieposiadania stosownego ubezpieczenia trzeba ponieść z własnej kieszeni.

Jako że ubezpieczenia mieszkań mają naprawdę zróżnicowany koszt uzależniony m.in. od zakresu ochrony, kluczowe znaczenie dla wyboru najlepszej polisy ma porównanie ofert za pomocą specjalnego kalkulatora. Oceniając ubezpieczenia mieszkań pod kątem zawartości, należy mieć na względzie następujące elementy:

  • Zdarzenia losowe

Im dłuższa lista ryzyk podlegających ochronie, tym lepiej. Warto zastanowić się nad opcją All Risks chroniącą przed wszystkimi zdarzeniami niewyłączonymi z odpowiedzialności w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
 

  • Kradzież zwykła i z włamaniem

Drogi sprzęt elektroniczny jest łakomym kąskiem dla złodziei. Z szacunków policji wynika, że średnia wartość mienia skradzionego podczas jednego włamania wynosi ok. 11 tys. zł. Dodatkowe straty wynikają m.in. ze zbicia okien czy zniszczenia zamków w drzwiach. W przypadku kradzieży zwykłej złodzieje nie pozostawiają śladów.
 

  • Powódź i zalanie

Destrukcyjne działanie wody może doprowadzić do rozległych zniszczeń w domu lub mieszkaniu. Zalanie najczęściej występuje w podstawowej polisie, a powódź jako dodatkowo płatne rozszerzenie, choć oczywiście nie jest to regułą.
 

  • Przepięcie

Przepięcie jest skutkiem uderzenia pioruna lub gwałtownego skoku napięcia w sieci.
 

  • Rabunek

Ochrona z tego tytułu odnosi się do sprzętu elektronicznego znajdującego się poza ubezpieczoną nieruchomością.
 

  • Wandalizm i dewastacja

Ryzyka te przeważnie idą w parze, ale u niektórych ubezpieczycieli występują jako odrębne zdarzenia. Dewastacja przeważnie jest łączona z kradzieżą z włamaniem.
 

  • Domowy assistance

Domowy assistance to pakiet profesjonalnych usług. Może obejmować m.in. pogwarancyjną naprawdę sprzętu AGD, RTV i PC.

Wymienione zdarzenia trzeba ubezpieczyć na kwoty odpowiadające realnej wartości mienia zgłaszanego do ubezpieczenia. To zapewnia wypłatę odszkodowania, które pozwoli w całości zlikwidować szkodę.

Kiedy ubezpieczyciel nie płaci za szkodę sprzętu RTV, AGD i PC?

Odszkodowanie nie zostanie przyznane, jeżeli np. sprzęt nie był użytkowany zgodnie z przeznaczeniem, uległ zniszczeniu podczas remontu, był przechowywany w pomieszczeniach niemieszkalnych lub wciąż jest chroniony z gwarancji producenta.

Sytuacje, w których ubezpieczyciel nie ponosi finansowej odpowiedzialności za szkodę to wyłączenia odpowiedzialności to. Wszystkie wyłączenia są wymienione w dokumencie OWU.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.