Wiadomości z Rudy Śląskiej

8 dyrektorów oraz 46 nauczycieli wyróżnionych nagrodą Prezydenta Miasta Ruda Śląska

  • Dodano: 2021-10-20 08:45, aktualizacja: 2021-10-20 09:36

8 dyrektorów oraz 46 nauczycieli zasłużonych dla oświaty zostało wyróżnionych nagrodą Prezydenta Miasta Ruda Śląska z okazji tegorocznego Dnia Edukacji Narodowej. Z kolei 39 nauczycielom został nadany stopień nauczyciela mianowanego. W rudzkich placówkach pracuje ponad 2500 pedagogów. Ponad 60% z nich to nauczyciele dyplomowani, którzy uzyskali najwyższy tytuł na ścieżce awansu zawodowego.

Dzień Edukacji Narodowej już za nami

- Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do złożenia podziękowań i gratulacji, ale także do refleksji nad tym, jak ważną rolę odgrywają placówki edukacyjne w życiu całej miejskiej społeczności. Cieszę się, że dziś, po długim czasie izolacji, możemy wspólnie świętować Państwa działania i sukcesy - powiedziała podczas wczorajszej uroczystości wiceprezydent Anna Krzysteczko, odpowiedzialna za resort oświaty.

W Rudzie Śląskiej funkcjonuje:

  • 29 ośmioletnich szkół podstawowych (w tym 3 specjalne),
  • 5 liceów ogólnokształcących,
  • 6 techników
  • oraz 7 szkół branżowych I stopnia.

Najmłodsi uczęszczają do 29 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 8 szkołach podstawowych. Natomiast w rudzkich szkołach uczy się  prawie 15 tysięcy uczniów, w tym przeszło 1290 osób to pierwszoklasiści, którzy niedawno rozpoczęli swoją szkolną przygodę. Z kolei wychowaniem przedszkolnym objętych jest ponad 4450 dzieci.

- Składam serdeczne gratulacje i wyrazy uznania wszystkim nagrodzonym nauczycielom oraz dyrektorom. Dziękuję za poświęcenie, trud i wysiłek wkładane w pracę oraz za to, że dzieci i młodzież są dla Was nie tylko uczniami, ale i równorzędnymi partnerami, z którymi można podejmować wiele interesujących i twórczych wyzwań. Liczę na to, że Państwa praca będzie przynosiła nadal tak znakomite efekty - powiedziała Anna Krzysteczko, wiceprezydent miasta.

- Gratuluję także nauczycielom, którzy zdali niełatwy egzamin na stopień nauczyciela mianowanego - dodała.

Historia Dnia Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to państwowe święto oświaty i szkolnictwa wyższego, które upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. Została ona utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 14 października 1773 roku. Komisja była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce. Historia święta sięga 1957 roku, a jego ostateczną datę przyjęto na podstawie Karty Nauczyciela wprowadzonej w 1982 roku. 14 października jest świętem wszystkich pracowników oświaty. Dzień Edukacji Narodowej został ustanowiony 27 kwietnia 1972 r. na mocy ustawy — Karta praw i obowiązków nauczyciela pod nazwą Dnia Nauczyciela, a w 1982 r. przemianowany na Dzień Edukacji Narodowej.

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.