RudaSlaska.com.pl - 20 lat

Wiadomości z Rudy Śląskiej

MOPS w Rudzie Śląskiej przyjął już ponad 5,5 tysiąca wniosków o wypłatę dodatku osłonowego

 • Dodano: 2022-04-28 14:30

W ramach wprowadzonej przez Rząd Tarczy Antyinflacyjnej od 4 stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Zadanie to realizowane jest w Rudzie Śląskiej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dodatek osłonowy w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej

Program cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego Miasta. Obecnie wpłynęło ponad 5,5 tys. wniosków o wypłatę dodatku osłonowego, natomiast wsparciem objętych zostało już 3 665 mieszkańców Rudy Śląskiej, a kwota wypłaconych świadczeń wyniosła ponad 1,1 mln zł. Kwota ta zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym stanowi pierwszą ratę przyznanego dodatku a druga rata zostanie zrealizowana w późniejszym terminie.

MOPS przypomina, aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 31 października 2022 roku, gdyż wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpoznania. Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można składać w formie tradycyjnej (osobiście w siedzibie Ośrodka lub za pośrednictwem Poczty Polskiej) bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej ePUAP – wówczas wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym lub uwierzytelnionym profilem zaufanym.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania dodatku osłonowego:

 • w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu osiągniętego w roku 2020 roku nie przekracza kwoty 2 100 zł,
 • w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu osiągniętego w roku 2020 roku nie przekracza kwoty 1 500 zł na osobę.

Jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę, o której mowa powyżej dodatek osłonowy będzie wypłacany w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku, gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Dodatek osłonowy przysługuje jednorazowo za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. w następującej wysokości:

 • 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
 • 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych składających się co najmniej z 6 osób.

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i wynosi:

 • 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
 • 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Ponadto MOPS informuje, iż osoby ubiegające się o podwyższoną kwotę dodatku osłonowego w związku z posiadaniem źródła ogrzewania zasilanego węglem lub paliwami węglopochodnymi, które na dzień rozpatrywania wniosku nie mają zgłoszonego lokalu mieszkalnego do centralnej ewidencji emisyjności budynków, mają ustalone prawo do dodatku osłonowego w kwocie podstawowej. Natomiast po uzyskaniu informacji o zgłoszeniu źródła ciepła zasilanego węglem lub paliwami węglopochodnymi do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), kwota przysługującego dodatku zostanie zmieniona i nadpłacona.
Takie rozwiązanie zostało wprowadzone z myślą o mieszkańcach naszego Miasta do których program ten został skierowany, czyli o osobach o niskich dochodach dla których istotne
było jak najszybsze uzyskanie świadczenia.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego można składać:

 • w siedzibie MOPS Ruda Śląska ul. Markowej 20 (pok. nr 5) w godzinach pracy Działu Obsługi Klienta:
  • poniedziałek 8:30-16:30,
  • wtorek, środa, czwartek 8:30-15:00,
  • piątek 8:30-13:30,
  • gdzie, w elektronicznym systemie kolejkowym należy wybrać przycisk o nazwie "DODATEK OSŁONOWY";
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP.

Wniosek można również przesłać na adres MOPS pocztą tradycyjną lub umieścić w skrzynce podawczej tut. Ośrodka. W przypadku skorzystania z takiej formy złożenia wniosku prosimy o dołączenie do wniosku numeru telefonu kontaktowego wnioskodawcy, aby ułatwić kontakt w razie konieczności wezwania do uzupełnienia ewentualnych braków.

Wniosek można wydrukować we własnym zakresie, lub ewentualnie pobrać w siedzibie MOPS (ul. Markowej 20, pok. nr 5) – druk wniosku znajduje się TUTAJ.


Źródło: MOPS Ruda Śląska

Zobacz także

Komentarze (5)    dodaj »

 • Rozczarowana

  Laurki nie dostaniemy nigdy. Możemy dodatkowa pracę podjąć. A w wolnej chwili jakiś wolontariat...

 • Tarantula

  Ukraińcy też się kwalifikują? Wszakże dotknęła ich ogromną inflacja po przybyciu do naszego kraju

 • boluś

  Systemowe Złodziejstwo i Pozorowana Pomoc i Mnóstwo Pijarowego Kitu ! Takie Czasy i Hołota przy Żłobach !

 • The truth

  Wspaniałe wiadomości. A kiedy laurka dziękczynna dla tych co to sponsorują i pracują na to ?

 • Karl

  Wyobraź sobie ciemniaku że beneficjenci tej pomocy również pracują, tyle że nie kradną w ramach obowiązującego prawa jak co niektórzy...

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.