Wiadomości z Rudy Śląskiej

Oglądaj online: XXXIX Sesja Rady Miasta Ruda Śląska

 • Dodano: 2020-11-26 11:45, aktualizacja: 2020-12-01 13:10

Zapraszamy do obejrzenia transmisji ze zwołanej na dziś XXXIX sesji Rady Miasta. W porządku obrad po raz kolejny znalazł się temat podwyżek opłat śmieciowych, a także ustalenia stawki podatku od posiadania psa. Sesja rozpocznie się o godzinie 13:00.

Oglądaj sesję rudzkiej Rady Miasta na żywo:

Porządek obrad XXXIX sesji Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 26 listopada 2020 r.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta za okres międzysesyjny.
 4. Przyjęcie protokołów z sesji, które odbyły się w dniach 7 i 22 października 2020 r.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  • 5.1 uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.280.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2020 – 2041 (druk nr 157/20).
  • 5.2 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2020 (druk nr 158/20).
  • 5.3 uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.281.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2019 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2020 (druk nr 159/20).
  • 5.4 w sprawie opłaty od posiadania psa (druk nr 139/20),
  • 5.5 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej (druk nr 142/20),
  • 5.6 w sprawie w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (druk nr 147/20),
  • 5.7 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości i sposobu jej składania przez właścicieli nieruchomości, oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (druk nr 148/20),
  • 5.8 w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.63.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 149/20). 
  • 5.9 w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska (druk nr 141/20).
  • 5.10 zmieniająca uchwałę nr PR.0007.146.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia17 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania zasobem Miasta Ruda Śląska w latach 2017-2021(druk nr 154/20),
  • 5.11 w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.170.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29 z późniejszymi zmianami (druk nr 143/20),
  • 5.12 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021(druk nr 150/20),
  • 5.13 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 (druk nr 144/20),
  • 5.14 w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rudzie Śląskiej (druk nr 151/20),
  • 5.15 zmieniająca Uchwałę NR PR.0007.47.2020 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (druk nr 152/20),
  • 5.16 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej – Halembie (druk nr 140/20),
  • 5.17 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta w Komisji ds. wyboru kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska (druk nr 153/20),
  • 5.18    w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta w Komitecie Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska (druk nr 160/20),
  • 5.19 w sprawie wyboru przedstawiciela podmiotu tworzącego w skład Komisji Konkursowej powołanej  dla wyboru kandydata na stanowisko Zastępcy Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej przy ul. Pokoju 4 (druk nr 156/20).
 6. Rozpatrywanie skarg, wniosków, petycji.
  • 6.1 Projekt uchwały w sprawie skargi z dnia 3 października 2020 r. złożonej przez xxx na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej (druk nr 155/20). 
  • 6.2 Stwierdzenie właściwości Rady Miasta do rozpatrywania złożonych skarg i petycji.
 7. Interpelacje i zapytania.
 8. Wolne wnioski.
 9. Oświadczenia radnych.
 10. Sprawy organizacyjne Rady Miasta.
 11. Zakończenie sesji. 

Zobacz także

Komentarze (5)    dodaj komentarz »

 • stanisław

  kiedy zaświecą lampy uliczne i zniknie ciemność

 • boluś

  Kiej Mejer wlizie do Rady Nadzorczyj Taurona abo inkszyj spółki przedajoncyj sztrom.

 • boluś

  Kiela Kubica łyknie dodatkowo? za no'minacja do Rady Społełecznyj /cy jak to sie tam nazywo/ Przychodni na Niydurnego? Mnie sie coś widzi co to kolejny kupny [...]owłaz! Alle Ślonski Patryiota.

 • boluś

  Ciekawe czy niy po Radni zapoznali sie z pkt.5.7 i 5.8 i kumajom ło co w nich biego? Jo niy' bo go niy znom' ale z przekonaniym graniczoncym z pewnościom myśla co Majer nom funduje podwyżki opłat za śmieci! Moge by tak niy po Radni zaczyli sie KOŃsultować z wyborcami' pomoge im to łyknońć świyżego luftu na Dzielni.

 • boluś

  MATRIX łodcinek XXXIX

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.