Wiadomości z Rudy Śląskiej

Prezydent Grażyna Dziedzic z absolutorium za 2020, ale bez wotum zaufania

 • Dodano: 2021-06-25 07:00, aktualizacja: 2021-06-25 08:05

Prezydent Grażyna Dziedzic z absolutorium z wykonania budżetu za 2020 r.

Wczoraj uchwałę w tej sprawie podjęła Rada Miasta Ruda Śląska. Podczas sesji nie udało się natomiast uzyskać większości dla udzielenia wotum zaufania. Przesądziły o tym głosy „przeciw” radnych PiS oraz wstrzymujące radnych klubu Solidarni z Rudzianami, oraz trójki radnych z klubu radnych Niezależni Rudzianie.

– Dziwi mnie, że radni nie zdecydowali się udzielić Pani Prezydent wotum zaufania. Tym bardziej, że przedstawiana argumentacja momentami była zaskakująca i trudno było ją odnieść do raportu o stanie miasta. Zgodnie zaś z obowiązującym prawem, uchwała w sprawie wotum powinna być powiązana właśnie z tym dokumentem. Świadczą o tym chociażby wyroki sądów administracyjnych – komentuje wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Jakie zarzuty wobec prezydent miasta mieli radni w czasie debaty nad raportem o stanie miasta?

Brak możliwości kontaktu przez jednego z rodziców ze szkołą za pośrednictwem skrzynki ePUAP, czy zbyt duża liczba uchwał Rady Miasta odrzucona przez nadzór prawny wojewody. Inny zarzut dotyczył ubiegłorocznej wypowiedzi prezydent miasta, która zapowiedziała realizację wytycznych sanitarnych wynikających z wprowadzenia w sierpniu 2020 r. w  Rudzie Śląskiej tzw. strefy czerwonej dopiero po opublikowaniu odpowiednich rozporządzeń, a nie jedynie po ich zapowiedzi. Jeden z radnych zarzucił z kolei prezydent miasta, że przed ubiegłorocznymi wyborami na prezydenta RP zadeklarowała poparcie dla jednego z kandydatów. Jego zdaniem jako niezależny prezydent nie powinna tego robić.

W głosowaniu za udzieleniem wotum zaufania zagłosowało:

 • 9 radnych,
 • 8 było przeciw,
 • 8 się wstrzymało.

Z uwagi na to, że do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania niezbędna jest bezwzględna większość głosów ustawowego składu rady gminy, dzisiejsza uchwała nie została podjęta. Tym sposobem brak udzielenia wotum zaufania jednoznaczny jest z nieudzieleniem wotum zaufania.

W tym roku radni dopiero trzeci raz w historii głosowali nad udzieleniem wotum zaufania, gdyż takie rozwiązanie prawne funkcjonuje w samorządzie dopiero od 2019 r. Wtedy większość radnych udzieliła prezydent Rudy Śląskiej wotum zaufania. W 2020 r. sytuacja była już zupełnie inna, gdyż większością głosów uchwała w sprawie wotum zaufania nie została podjęta. Sprawa ta trafiła na drogę sądową, jednak do dziś nie ma jeszcze jej finału. Co istotne, jeżeli prezydent miasta nie uzyska wotum zaufania dwa lata z rzędu, rada może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum.

W przypadku wczorajszego głosowania nad udzieleniem absolutorium „za” zagłosowało 18 radnych, natomiast 7 się wstrzymało. Żaden z radnych nie był przeciw.

- Jeśli chodzi o finanse miasta w 2020 r., których wykonanie powiązane jest właśnie z absolutorium, to niebagatelny wpływ miała na nie trwająca pandemia. Z jej powodu odnotowaliśmy spore ubytki we wpływach podatkowych i straciliśmy 10,7 mln zł. Natomiast na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wydaliśmy ponad 6,5 mln zł – podkreśla Krzysztof Mejer.

Wśród największych ubytków w dochodach miasta w ubiegłym roku wymienić należy te związane z mniejszymi wpływami z tytułu podatku PIT i CIT. Była to kwota 6 mln zł. O ponad 2,3 mln zł mniejsze były wpływy z podatków i opłat lokalnych, a 650 tys. zł kosztowały rudzki samorząd udzielone umorzenia i ulgi w podatkach i czynszach. 1,8 mln zł natomiast stanowił ubytek dochodów spowodowany zamknięciem z powodu pandemii żłobków i obiektów sportowych.

– Co istotne, w tym czasie miasto cały czas ponosiło koszty ich utrzymania, które w ub. r. wyniosły  2,3 mln zł – wskazuje Ewa Guziel, skarbnik miasta.

Efekt pandemii widoczny był także na tle zakresu miejskich inwestycji

W ubiegłym roku przeznaczono na nie 57 mln zł, choć pierwotnie miasto miało na nie przeznaczyć 71,3 mln zł.  Na mniejsze wykonanie wydatków wpływ miały także inne czynniki wywołane pandemią, m.in. wydłużenie czasu realizacji niektórych zadań spowodowane zachorowaniami w firmach wykonawców, czy opóźnienia w dostawie materiałów od producentów.

Ostatecznie ubiegłoroczny budżet miasta po stronie dochodowej zamknął się kwotą ponad 890,9 mln zł, natomiast wydatki wyniosły blisko 844,4 mln zł. Nadwyżkę budżetową w wysokości ponad 46,5 mln zł w dużej mierze stanowiły środki, które zostały pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Była to kwota 26 mln zł. Jednak choć pieniądze te zasiliły budżet w 2020 r., to w zdecydowanej większości wydane zostaną dopiero w tym i przyszłym roku. Co także istotne, przeznaczone mogą być one tylko na inwestycje, a nie na zadania bieżące, które generują największe koszty dla budżetu miasta (np. utrzymanie infrastruktury, remonty, wynagrodzenia itd.). Na wysokość nadwyżki wpływ miały także odroczenia płatności składek ZUS w miejskich jednostkach z listopada i grudnia 2020 r. na kwiecień i maj 2021 r.

W ubiegłym roku dzięki spłacie części kredytów, pożyczek i wykupowi obligacji udało się o ponad 0,5 mln zł zmniejszyć zadłużenie miasta, które na koniec 2020 r. wyniosło 247,3 mln zł. Zmniejszył się także sam wskaźnik zadłużenia, który wyniósł 27,76%, gdy na koniec 2019 r. wynosił on 29,65%, a na koniec 2018 r. 35,02%. Dla porównania w sąsiednim Zabrzu w ubiegłym roku wyniósł on 68,1%, w Chorzowie 37,3%, a w  Katowicach 32,3%.

Raport o stanie miasta za 2020 r.

Raport o stanie miasta za 2020 r., który był omawiany podczas dyskusji nad udzieleniem wotum zaufania składa się z czterech części (280 stron) oraz trzech załączników (273 strony). W I części raportu zawarte zostały dane dotyczące pracy Prezydenta Miasta, urzędu, miejskich jednostek organizacyjnych i spółek z większościowym udziałem miasta. Druga część raportu dotyczy realizacji polityk, programów i strategii miasta. Omówiona została tam m.in. realizacja programów dotyczących: ochrony środowiska, opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, ochrony przed hałasem, usuwania azbestu, ograniczenia niskiej emisji i gospodarki niskoemisyjnej, a także planu adaptacji miasta Ruda Śląska do zmian klimatu do roku 2030. W III części opracowania zawarto informacje dotyczące realizacji budżetu obywatelskiego, a IV, ostatnia dotyczy realizacji uchwał Rady Miasta Ruda Śląska.

Warto dodać, że podczas wczorajszej sesji Rada Miasta wybrała także drugiego wiceprzewodniczącego, którym został radny Krzysztof Rodzoch, reprezentujący klub Razem dla Rudy Śląskiej.

Zobacz także

Komentarze (17)    dodaj komentarz »

 • Rudzielec

  Czas na zmiany, byle nie pisowskie, bo będzie jeszcze gorzej

 • Ernest_Vitczok

  Tak się zastanawiam, jak trudno musi być z finansami w mieście, skoro w parkach jeszcze nie wykoszone trawy sięgają do pasa. Przez to parki wyglądają na zaniedbane. Rudzcy Patoekolodzy pewnie szczęśliwi, że zaprzestano koszenia. Wkrótce to szczęście nam bokiem wyjdzie jak nas z tych traw zaczną kąsać komary! Tylko czekać aż "jakieś gady" się zalęgną w tych pięknych trawach. Co ciekawe, korzystam z zasobu MPGM i na żądanie, niemal natychmiast wykoszono trawy w okolicy mojego bloku, tłumacząc opóźnienie jakaś nowa umowa z wykonawcą. Ciekawe ile to miasto może zaoszczędzić na niekoszeniu! I jak to się ma do tych zbędnych świątecznych iluminacji? To albo oszczędzamy po całości albo to ściema!

 • Wjl

  Myślałam że Stania szastał kasą i zatrudniał kolesi Dziedzic wcale nie lepsza. Dbają o swoje D.......y. Jedną klika radnych ale tak ludzie wybierają. Oni tylko koryto nic więcej. Pani Dziedzic wie pani ile zarabia pracownik fizyczny w MPGM z 30 letnim stażem. Powiem pani pracują za miskę ryżu a wymagania firma ma takie że bez komentarza. Połowa tych na stołkach nie ma zielonego pojęcia jaką pracę wykonuje tam jedno kolesiostwo. Kontrola CBA powinna tam być

 • Ali

  We wszystkich spółkach wygląda to podobnie. Kilkanaście, czy kilkadziesiąt osób pracuje na sukces tej, czy tamtej Pani Prezes, a ta przyjeżdża do pracy kilka razy w miesiącu na parę godzin. Pracownik zarobi 2.800, a Pani Prezes 30.000. Ale przecież sukces firmy zależy od Zarządu (ha,ha,ha). Ktoś powinien zrobić z tym porządek.

 • #DziedzicRaus

  Stania przy Dziedzic to było wzorowe zarządzanie miastem! Dbał o ludzi, wysłuchał ich, ludzie się go nie obawiali. Obecna władza gra ludźmi ich niskimi instynktami, skłóca, poniża! Symboliczna jest przemowa Skarbnika Miasta sprzed dwóch lat, kiedy tłumaczono jakie będą konsekwencje podniesienia płacy minimalnej. Dobry zarządca by raczej ukrył głowę w piasek, a nie chwalić się spora grupa wieloletnich pracowników na minimalnej pensji! Fatalne zarządzanie się kłania! Olewają tych małych szarych fachowców, zatrudniają kolesiów którzy zarabiają grubą kasą, a nie są to jacyś wybitni specjaliści!

 • Sprawiedliwy

  No tak, dla niektórych zdobycie funkcji radnego jest równoznaczne z szybkim bogaceniem się... Niewiele potrafią, więc wpychają się do lokalnej polityki. Poprą na sesji, ale chcą coś w zamian, inaczej zgłoszą sprzeciw. Chcieliby stołki dyrektorskie, kierownicze, albo pieniądze na swoje prywatne organizacje, ewentualnie coś dla najbliższych rodzin. Chyba niektórzy zapomnieli już, że ten urząd piastują dzięki wyborcom. Powinni dbać o miasto i mieszkańców, a nie o swoje prywatne interesy. Za dwa lata wybory, więc już powoli zaczynają się pokazywać i wypowiadać. Głoszą kolejne populistyczne mądrości, których sami nie byliby w stanie zrealizować, ale muszą sobie pogadać, żeby wyglądać na mądrzejszych. Liczę, że wyborcy słuchają tych wystąpień na sesjach i na najbliższych wyborach skład rady mocno się zmieni...

 • #DziedzicRaus

  No i kłania się po raz kolejny brak rad dzielnic. W takiej radzie działającej społecznie wyborca mógłby poznać "przyszłego radnego". A tak mamy cyrk co cztery lata, startuje bo jest lekarzem, mechanikiem czy fryzjerem, a społeczna aktywność na poziomie mułu! Ale taka rada dzielnicy to dla Grażynki byłaby nie do przyjęcia, bo Ona krytyki nie lubi. Dlatego woli takie nic nie znaczące rady seniorów powoływać, w której prym wiodą znajomi i przyjaciele!

 • #DziedzicRaus

  Wstyd mi za radnych! Paraliżuje ich medialne obycie Krzyśka? Przecież nieudolność Dziedzic i jej drużynę można rozjechać walcem, a tu podnosi się takie błache akcje jak ta z epuap?! Żenada!

 • Mieszkaniec

  To Pani Dziedzic jeszcze funkcjonuje jako prezydent? Wszędzie gdzie można przeczytać coś na temat miasta wypowiada się vice, zarabiający dużo więcej niż prezydent. Może to jest powód ma więcej wypłaty i dlatego więcej prqcuje.

 • Tomasz

  Przeglądałem osadzenia majątkowe vice i samej prezydentowej. Wszędzie słychać głosy o oszczędności a vice zarabiają sporo wiecej od główno dowodzącej. A Pan Krzysztof dodatkowo kilkadziesiąt tysięcy z pwik wyciąga. Jako pracownik urzędu może kontrolować pwik w ramach godzin pracy.

 • Krzyś

  Stać Was było ograniczyć czas pracy pracowników np MOPS-u, bez cięcia uposażenia.

 • ja

  I bardzo dobrze, niech podadza sie do dymisji po aferze smieciowej i tym co sie teraz dzieje! Bylo dobrze to wybrali firme kogucik i wielki syf w Rudzie Slaskiej!

 • boluś

  "SOLIDARNI"? i "NIYZALEŻNI" sie wstrzymali? Skond tyn nagły brak zaufania Mejerowych Wafelków dlo PEPPY i szefuńcia PINOKIA ? Zasuło ich śmieciami?

 • olo

  jeden z nich wciąż ufa!

 • :)

  o pół miliona udało się zmniejszyć zadłużenie - śmiechu warte, w tym tempie będziemy je spłacać przez kolejne 495 lat a wystarczyłoby obniżyć zarobki w UM i spółkach miejskich. Aż włos się jeży na głowie jak patrzę ile można zarobić w UM i spółeczkach. Odsyłam do świadczeń majątkowych opublikowanych na rudaslaska.bip.info.pl

 • fajerberga

  Dla pełnego zobrazowania sytuacji dodać należy, że nawet sprzątaczka (konserwator powierzchni płaskich) nie znajdzie zatrudnienia w UM bez tzw. "pleców", poparcia, znajomości - jak zwał, tak zwał. A często bywa tak, że jak już ktoś się "zaczepi" w UM, to potem wciąga swoich z rodziny. Nepotyzm na całego.

 • Rudziol

  Zero zaufania. I bardzo dobrze.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.