Wiadomości z Rudy Śląskiej

Raport o stanie miasta za 2019 rok złożony. Jak ocenią go radni?

 • Dodano: 2020-07-31 11:15

Władze Rudy Śląskiej przedłożyły dziś radnym „Raport o stanie miasta za 2019 rok”. Dokument liczy prawie 400 stron, do których dochodzi jeszcze niemal 340 stron załączników. Nad tym obszernym opracowaniem przeprowadzona zostanie debata, w której - po spełnieniu określonych warunków - głos będą mogli zabrać także mieszkańcy. Po dyskusji podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Prezydentowi Miasta wotum zaufania, a następnie o udzieleniu bądź nieudzieleniu absolutorium.

Sesja w tej sprawie ma się odbyć pod koniec sierpnia br.

Opracowany przez nas raport to kompendium wiedzy, które zawiera zestawienie najważniejszych danych o sytuacji w rudzkim samorządzie w 2019 roku – tłumaczy prezydent Grażyna Dziedzic. - Dokument powstał na podstawie informacji przygotowanych przez wydziały Urzędu i miejskie jednostki organizacyjne. Nie stanowi on oceny poszczególnych działań, ale pokazuje w czytelny sposób fakty, tak aby to mieszkańcy mogli sobie sami wyrobić opinię o stanie naszego miasta. Raport to swego rodzaju sprawozdanie z pracy rudzkiego samorządu, którego zadania są bardzo szerokie – od edukacji, przez inwestycje, kulturę po sport i rekreację - wyjaśnia.

Raport składa się z pięciu części (377 stron) oraz dwóch załączników (335 stron)

Część I dotyczy ogólnej informacji o stanie finansów miasta. Można się z niej dowiedzieć, że dochody ogółem zostały wykonane w kwocie ponad 835,7 mln zł (98% planu), dochody bieżące wyniosły niemal 780,8 mln zł (99% planu), a dochody majątkowe 55 mln zł (85% planu).

Niewykonane dochody majątkowe stanowią w przeważającej części dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich, które w związku z trwającą procedurą rozliczeniową wpłyną do budżetu w następnym roku – tłumaczy Grażyna Dziedzic.

Poziom wykonanych dochodów z roku na rok wzrasta

W roku 2019 były one wyższe o ponad 65,3 mln zł niż w roku 2018. Jeżeli chodzi natomiast o wydatki, to ogółem w 2019 r. wyniosły one ponad 824,5 mln zł (95% planu), z czego wydatki bieżące to prawie 720,3 mln zł (96% planu), a wydatki majątkowe niemal 104,3 mln zł (88,37% planu).

W stosunku do poprzedniego okresu wydatki w roku 2019 były większe o prawie 25,8 mln zł, w tym wydatki na wynagrodzenia wzrosły o kwotę niemal 15,6 mln zł (najwięcej w dziale oświata, edukacja i wychowanie).

Co ważne, w 2019 roku miasto osiągnęło nadwyżkę operacyjną w wysokości ponad 60,5 mln zł, tym samym spełniony został wymóg ustawy o finansach publicznych, który nakazuje, by wydatki bieżące nie przewyższały dochodów bieżących.

To najwyższy wynik operacyjny od 2014 roku – podkreśla prezydent Dziedzic.

Oprócz ogólnych wyliczeń w zakresie dochodów i wydatków w opracowaniu zawarto również informacje dotyczące tego, w jaki sposób na finanse gminy wpływają realizowane przedsięwzięcia inwestycyjne.

Szczególny nacisk kładziemy na te projekty, które mają wpływ na ograniczenie wydatków bieżących. Przykładem tego mogą być inwestycje z zakresu termomodernizacji budynków i wymiany oświetlenia, co w dłuższej perspektywie czasowej powinno zmniejszyć wydatki na energię i ogrzewanie. Jednak efekt ten może zostać zakłócony przez rosnące ceny mediów – zaznacza Grażyna Dziedzic.

Wpływ inwestycji na dochody miasta Ruda Śląska można zobrazować za pomocą tego, w jaki sposób zmieniły się podstawy opodatkowania w zakresie podatku od nieruchomości.

Inwestujemy m.in. w infrastrukturę drogową, dzięki czemu stajemy się atrakcyjnym miejscem dla prowadzenia działalności gospodarczej. Z tego powodu coraz więcej firm decyduje się na przeniesienie swojej siedziby do naszego miasta. Z kolei poprzez inwestowanie w nowe obiekty sportowo-rekreacyjne stajemy się dobrym miejscem do zamieszkania, a to procentuje powstawaniem nowych budynków mieszkalnych. Wszystko to sprawia, że rosną podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości, a w konsekwencji wzrastają dochody do budżetu – tłumaczy prezydent Rudy Śląskiej.

Dla przykładu warto podać, że podstawa opodatkowania w zakresie budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrosła o 28 tys. m2, zaś powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrosła o 1 mln m2, co ma przełożenie na wzrost dochodów w tym zakresie o niemal 2,8 mln zł. Natomiast podstawa opodatkowania w zakresie budynków mieszkalnych wykazywanych przez osoby fizyczne wzrosła o 74 tys. m2, a w zakresie wykazywanych przez nie gruntów pozostałych o 214 tys. m2 i z tego tytułu dochody wzrosły o niemal 257 tys. zł.

Te liczby dobitnie świadczą o tym, że Ruda Śląska się rozwija – uważa Grażyna Dziedzic.

W II części raportu można znaleźć dane dotyczące pracy Prezydenta Miasta, urzędu, miejskich jednostek organizacyjnych i spółek z większościowym udziałem miasta. Dowiadujemy się stamtąd m.in. o tym, że w 2019 roku Prezydent Miasta przyjęła w siedzibie magistratu 278 mieszkańców. Z kolei Zastępca Prezydenta Miasta ds. społecznych przyjął ich 219, Zastępca Prezydenta Miasta ds. zagospodarowania przestrzennego - 304, a Zastępca Prezydenta Miasta ds. gospodarki komunalnej - 444. Poza tym zorganizowano 16 ogólnodostępnych spotkań z mieszkańcami w poszczególnych dzielnicach miasta.

Autorzy opracowania zwrócili także uwagę na współpracę z Radą Miasta

W omawianym okresie radni złożyli 219 interpelacji i zapytań, z których 116 załatwiono pozytywnie, a na 103 odpisano negatywnie. W tym zakresie podjęto 149 działań.

Część III dotyczy realizacji polityk, programów i strategii miasta. Omówiona została tam m.in. realizacja programów dotyczących: ochrony środowiska, opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, ochrony przed hałasem, usuwania azbestu, ograniczenia niskiej emisji oraz gospodarki niskoemisyjnej.

Poza tym ta część dokumentu zawiera dane dotyczące ludności miasta.

Zaobserwowaliśmy, że Ruda Śląska podlega tym samym trendom demograficznym, co pozostałe miasta Metropolii i całego województwa. W 2019 r. odnotowaliśmy spadek liczby ludności, analizy porównawcze wskazują jednak, iż sytuacja demograficzna miasta jest lepsza, niż w większości powiatów podregionu katowickiego – tłumaczy Grażyna Dziedzic.

Dodajmy, że według stanu na 30 czerwca 2019 r. Ruda Śląska liczyła 137 624 mieszkańców, w tym 71 171 kobiet, a 66 453 mężczyzn.

Sytuację demograficzną miasta na koniec grudnia 2019 r. zilustrowano jeszcze liczbami dotyczącymi przyrostu naturalnego. W ubiegłym roku w Rudzie Ślaskiej był on ujemny i wynosił – 255, przy czym liczba osób urodzonych to 1 265, a liczba osób zmarłych to 1 520.

W zakres tej części raportu weszła jeszcze informacja o stanie mienia komunalnego gminy. Odnotowano przy tym, że gospodarowanie majątkiem odbywa się poprzez: 93 jednostki budżetowe, 10 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 1 samorządowy zakład budżetowy, 4 samorządowe instytucje kultury i 1 Powiatowy Urząd Pracy. Ponadto wskazano, że miasto Ruda Śląska posiada udziały i akcje w 13 spółkach prawa handlowego.

W dalszej części opracowania zawarto informacje dotyczące realizacji budżetu obywatelskiego (część IV) oraz realizacji uchwał Rady Miasta Ruda Śląska (część V).

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. radni podjęli 281 uchwał, z których 274 zostały przekazane do wykonania Prezydentowi Miasta – mówi Grażyna Dziedzic.

Do raportu dołączone zostało obszerne sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2030, a także sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji.

Cały dokument dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

Komentarze (17)    dodaj komentarz »

 • epel

  Oby jak najprędzej zamknęli te trzy kopalnie i wtedy będzie western w naszym mieście, już się nie umię doczekać.

 • Rudzianka

  Nie dziwię się że ludzie uciekają nam z miasta, Nowy Bytom kiedyś tętnił życiem,teraz są pustki na ulicach. Dzielnica zamiera,obiecywano piękny basen z dwoma placami zabaw i mamy zamknięty obiekt a ludzie jak sardynki siedzą po domach. W koło trzy duże osiedla a dzieci bawią się na ulicy,nie trzeba się kąpać ale można posiedzieć, poopalać się. Park w dzień przeludniony a wieczorem święci pustkami,wiadomo komary.

 • boluś

  Franz' tyn Rudzki to Mejer , Pierończyk albo kierysi z przi[...]asów! Tym [...]om' niy wytłumaczysz! Niy korzystajom z komunikacji miejskiej'bezsto jak o innych sprawach [...]o wiedzom!

 • Rudzki

  Boluś, Zyga, czy jak ci tam jeszcze inaczej leci - żal mi cię. Poważnie, bez urazy. Piszesz sam do siebie pod różnymi pseudonimami, a rozmowa samego ze sobą, to wiesz jak mówią, pierwszy objaw choroby psychicznej. Zamiast zająć się czymś konstruktywnym, cieszyć się chłopie z tego, co masz, to ciągle wszystko krytykujesz i na wszystko narzekasz. Wyłącz komputer, wyjdź na zewnątrz, pogadaj z ludźmi, ciesz się życiem, bo szybko ucieka i szkoda nerwów na głupoty. Już wiem, w wolnym czasie możesz pozbierać śmieci w halembskim lesie :-) Wniesiesz do naszej społeczności coś konstruktywnego. Na chwilę obecną, ani twoje pomysły, ani język polski nie są twoją mocną stroną, więc zajmij się czymś prostym.

 • boluś

  Ale sie chopek witnoł niy pisza do sie pod różnymi nickami a śmieci na Halymbie se Krzysiu? pozbiyrej som Skomplikowano ,Konstruktywno i Zdrowo na Umyśle? Osobo?

 • boluś

  Te Rudzki' przykleić ci nazwisko?

 • boluś

  Te Rudzki' łod kiela jeś Rudzki? Bo mi tak woniosz na takiego co ło niydowna.? Pomysły z czapy'znocy sie z Urzyndu. Sadzymy młode drzewa bo stare produkujom CO2 i przy okazji roz[...] ogródków działkowych na Frynie bo urzędasom brakuje parkingów. I jak tu wątpić w inteligencja URZĘDNICZO? Te Rudzki fto cie wyfyrloł? Na pewno nikt mądry! A kaj niy pytom? Na pewno niy u NOS !

 • boluś

  Po tych łapkach w dół widać że cołki Wydział Propagandy Rudzkiego Magistratu ciężko pracuje ku chwale Pinokia. Niy zauważyliście że je tych łapek tyla samo pod wpisami? A może to Krzyś korzysta stale z jednakiej liczby "zaprzyjaźnionych kont lub komputerów?

 • boluś

  Na razie z tych urojonych podatków "opłaco" sie ZUS pracowników samorządowych i "poszerzo" działalność klubów sportowych i placówek kultury /biblioteki/ Styknie wejrzeć co niy działo?

 • boluś

  ciekawe ilu radnych tyn raport przeczyto ,ilu zrozumie ilu wyciągnie jakieś wnioski? ilość mieszkańców spada ale miasto się rozwija?to takie rozwijanie bez zwijanie? a cołkiem cudaczny je tyn wzrost opodatkowania w przeliczyniyu na metr kwadratowy powierzchni użytkowanej gospodarczo' kiela z tych' inwestorów' płaci podatki? a kila je zwolnionych na najbliższo dekada? może by tak realniej o wpływach do budżetu miasta . bo wali tu rzeczywistością urojoną i wirtualnymi nierealnymi dochodami.

 • Zyga

  Zajefajnie w tej Rudzie. Drzewa wycinane na potęgę, ścieżki rowerowe bez ładu i składu - pourywane, komunikacja miejska leży, zaparkować na Frynie - nie sposób, przez Nowy Bytom nie przejedziesz, ba taka super nawierzchnia, natomiast dobry asfalt na Zabrzańskiej - zjazd N-S wymieniany, smród na Kokotku nie do zniesienia, sport poszedł się bujać, miastem rządzi z drugiego fotela zastępca, ale kukiełka twierdzi, że jest super.

 • Rudzki

  Drzewa też się starzeją, i zamiast produkować tlen, zaczynają w procesie rozpadu produkować CO2. Trzeba sadzić jak najwięcej młodych drzew. Mamy teren po kopalni Walenty-Wawel, którego nikt nie chce, więc możnaby go zalesić. Podobnie z wolnymi przestrzeniami przy DTS-ce. Ścieżki rowerowe faktycznie nie są zbytnio przemyślane, szczególnie w sytuacji, gdy trzeba jeździć z jednej na drugą stronę drogi, albo gdy ścieżka nagle się urywa. Tak widocznie było taniej, ale... Komunikacja - moim zdaniem jest OK, przynajmniej dzieci jeżdżą bezpłatnie. Parkingi - tu Zyga masz rację, zdecydowanie jest ich w Nowym Bytomiu za mało. Za to ogródków działkowych w centrum miasta dostatek... Zrobić parking przy Objazdowej kosztem jednego rzędu ogródków i za kościołem kosztem starych garaży. Podobnie na ul. Parkowej. Sport - tu wina kilku prezesów i działaczy, którzy myśleli, że dotacje to dla nich dodatkowe źródło dochodu. Przy minimalnym wkładzie pracy, chcieli jak najwięcej zarobić. Ale wielu klubów faktycznie szkoda. Z pozostałymi zarzutami trudno polemizować. Tam, gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania i nie jest możliwe żeby wszystkim dogodzić...

 • lol

  Niby inteligentny ale jak doczytałem o zamienianiu ogródków na parkingi to już mi ręce opadły. może zamieńmy park za wieżowcem na jeden wielki betonowy parking ?

 • 50+

  Ścieżki rowerowe nie dla starszych z powodu stromizn, przykre

 • Franz

  Komunikacja jest ok? Jechałeś kiedyś autobusem lub tramwajem. Najpierw czekasz pół godziny aż coś przyjedzie, potem wsiadasz do gruchota oczywiście bez klimatyzacji z siedzeniami na takich wysokościach, że starzy ludzie wolą stać, bo się na nie nie mogą wdrapać, kasujesz bilet - tylko najpierw musisz go gdzieś kupić - kiosków brak, automatów brak, kierowca nie sprzedaje z wiadomych przyczyn za bagatela 3,4 zł i jedziesz. Sama frajda. Co do drzew

 • zigfrid

  Jeżdżę od 20 lat samochodem i do autobusu wsiadam może raz na parę lat. I powiem ci że widać jak zmienia się na lepsze. Teraz to ludzie stękają że nie ma klimy a 20 lat temu to się upychało żeby się zmieścić :)

 • Jorg

  Jak ktoś jedzie raz na 5 lat autobusem, to faktycznie rewelacja. A gdybyś codziennie korzystał z tych luksusów to byś wiedział o czym mowa. W swoim samochodzie w 30 stopniowym upale włączasz dodatkowo ogrzewanie? A może masz praktrycznie nieotwieralne szyby? Niestety ale tak działa ta super komunikacja. Jedynie gdzie włączany jest nawiew to krótkie autobusy bodajże 155, reszta ma chyba tylko nawiew na kabinę kierowcy.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.