RudaSlaska.com.pl - 20 lat

Wiadomości z Rudy Śląskiej

Raport o stanie miasta za 2021 rok gotowy. Radni zdecydują o wotum zaufania

 • Dodano: 2022-06-01 08:30, aktualizacja: 2022-06-01 08:46

„Raport o stanie miasta za 2021 rok” - to kompendium wiedzy na temat sytuacji rudzkiego samorządu oraz obszerny zbiór informacji o realizowanych miejskich politykach, programach i strategii rozwoju miasta. Dokument ten został wczoraj przekazany do Rady Miasta, a już 23 czerwca będzie przedmiotem dyskusji podczas sesji rudzkich radnych. Wtedy też głosować będą oni nad udzieleniem lub nieudzieleniem prezydentowi miasta wotum zaufania. Podczas tego samego posiedzenia radni podejmować będą także uchwałę w sprawie absolutorium.

- To już czwarty raz, kiedy przygotowujemy taki dokument. Ubiegły rok, podobnie jak rok 2020, naznaczony był pandemią COVID-19. Swoje odzwierciedlenie znalazło to także w samym raporcie. Okazuje się, że w wielu aspektach funkcjonowania samorządu pandemia oraz wynikające z niej regulacje prawne wywarły ogromy wpływ na nasz samorząd – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

– Dotyczy to nie tylko samej demografii, ale i funkcjonowania służby zdrowia, oświaty, czy innych miejskich instytucji. To wszystko z kolei odbiło się też na finansach miasta – dodaje.

Raport składa się z 4 części (362 strony) oraz 3 załączników (317 stron)

W I części raportu zawarte zostały dane dotyczące pracy Prezydenta Miasta, urzędu, miejskich jednostek organizacyjnych i spółek z większościowym udziałem miasta. To tu znajdują się m.in. informacje o dostępności prezydenta miasta dla mieszkańców. I tak w ubiegłym roku prezydent wraz z zastępcami przyjęli ponad 800 mieszkańców, a kolejnych 300 wzięło udział w spotkaniach organizowanych w dzielnicach miasta. Na kolejnych stronach można przeczytać o współpracy rudzkiego samorządu w ramach różnych związków miast, a także o współpracy z organizacjami pozarządowymi. W tej części raportu znajdują się również szczegółowe informacje o  urzędzie miasta, jednostkach budżetowych, czy miejskich spółkach.

Dane demograficzne

Druga część raportu obejmuje realizację polityk, programów i strategii miasta. Omówiona została tam m.in. realizacja programów dotyczących: ochrony środowiska, opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, ochrony przed hałasem, usuwania azbestu, ograniczenia niskiej emisji i gospodarki niskoemisyjnej, a także planu adaptacji miasta Ruda Śląska do zmian klimatu do roku 2030. To tu znajdują się dane demograficzne. Według danych GUS na koniec czerwca 2021 r. w  Rudzie Śląskiej mieszkało 135 695 osób. Od tej liczby różnią się dane meldunkowe. Z nich wynika, że na koniec 2021 r. w  Rudzie Śląskiej zameldowanych było 125 334 osób, dla porównania na koniec 2020 r. liczba ta wynosiła 127 630.

Oświata

W drugiej części raportu zawarte zostały także szczegółowe informacje z zakresu oświaty. W roku szkolnym 2020/2021 w  Rudzie Śląskiej funkcjonowało 86 placówek oświatowych, w tym 29 przedszkoli i 30 szkół podstawowych. W publicznych szkołach i przedszkolach w 992 oddziałach uczyło się łącznie 19 449 wychowanków, uczniów i słuchaczy. W rudzkiej oświacie zatrudnionych było 2 755 nauczycieli. Prawie 65% z nich to nauczyciele dyplomowani. Inne dane znajdujące się w tej części raportu dotyczą m.in. pomocy społecznej, ochrony zdrowia, działalności miasta w zakresie kultury i sportu, bezpieczeństwa, czy gospodarki mieszkaniowej.

W dalszej części opracowania (część III) zawarto informacje dotyczące realizacji budżetu obywatelskiego oraz realizacji uchwał Rady Miasta Ruda Śląska (część IV).

Sprawozdania

Do raportu natomiast dołączone zostało obszerne sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2030, a także sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Jednym z załączników jest także informacja o stanie mienia komunalnego. Z tych danych możemy się dowiedzieć, że miasto jest właścicielem ponad 14 400 działek o łącznej powierzchni blisko 2 500 ha, natomiast wartość całego majątku miasta to blisko 1,4 mld zł.

- Sam raport, choć często jest szczegółowy, to może być dobrym narzędziem do tego, aby pokazać mieszkańcom, jak wieloma sprawami zajmuje się samorząd. Stanowi też dobre źródło informacji na temat miasta i wielu dziedzin jego życia – wskazuje prezydent Dziedzic.

Jak ocenią raport radni?

Raport będzie przedmiotem dyskusji radnych podczas czerwcowej sesji, po czym nastąpi głosowanie nad udzieleniem bądź nieudzieleniem prezydentowi miasta wotum zaufania. Przypomnijmy, że do tej pory rudzcy radni trzykrotnie podejmowali takie uchwały. W 2019 r. udzielili wotum zaufania, natomiast w 2020 r. większością głosów uchwała w sprawie wotum zaufania nie została podjęta, podobnie było rok temu. Co istotne, brak udzielenia wotum zaufania jednoznaczny jest z nieudzieleniem wotum zaufania. Ponadto, jeżeli prezydent miasta nie uzyska wotum zaufania dwa lata z rzędu, rada może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum. Co ciekawe, kiedy takie referendum zostanie zorganizowane, a przeciwko odwołaniu prezydenta miasta zostanie oddana więcej niż połowa ważnych głosów, wtedy oznacza to skrócenie kadencji Rady Miasta.

Raport o stanie miasta za 2021 r. dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej

Zobacz także

Komentarze (8)    dodaj »

 • ana

  Kiedy na BIP-ie zostanie opublikowane reszta oświadczeń majątkowych ?

 • boluś

  Jako WŁADZiA "takie ZAdUFANIE !

 • boluś

  No i postraszyli niy'po'Radnych skrócyniym dostympu do KORYTA !

 • #DziedzicRaus

  Istny fenomen, deweloperka szaleje, a tu zmniejszają się nam mieszkańcy. Widocznie Katowiczanie, Chorzowianie i inni nie zmieniają meldunków, płacą podatki w innych miastach a w Rudzie Śląskiej tylko śpią! Inne samorządy kuszą, by rozliczyć się tam gdzie mieszka, a Ruda jakoś nie przejmuje się tym! Bogactwo?

 • Karl

  Miejsce rozliczenia podatku nie jest zależne od meldunku, ale zaś się jakiś pajac bez elementarnej wiedzy musiał uzewnętrznić...

 • #DziedzicRaus

  Owszem nie jest zależne od meldunków. Niemniej Miasta walczą o to by się rozliczyć w konkretnym miejscu. W Rudzie takiej zachęty brak! Ps. szkoda, że nie pochwalono się stanem dróg, które z roku na rok są coraz bardziej dziurawe!Ps. pajaca w lustrze poszukaj karl

 • Karl

  Które niby walczą? Kiedyś z tego co wiem to Sosnowiec, może to wzór dla Ciebie pajacu. Zresztą ta promocja polegała na 1 (słownie: jednej) konkretnej nagrodzie i jeżeli kogoś takie losowanie przekona do zmiany urzędu w którym się rozlicza, to jest on zwykłym idiotą czy tam innym dziedzicrausem....

 • Tarantula

  To prawda. Ludzie nie odróżniają miejsca zamieszkania od miejsca zameldowania

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.