Wiadomości z Rudy Śląskiej

Ruda Śląska: Bezpłatna rehabilitacja - jak z niej skorzystać?

  • Dodano: 2021-03-05 07:45, aktualizacja: 2021-03-05 08:08

Osoby, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, lub nigdy nie pracowały ze względów zdrowotnych, mogą liczyć na wsparcie w znalezieniu pracy odpowiedniej do ich stanu zdrowia. W powrocie do aktywności zawodowej pomagają Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej, oferując niezbędną rehabilitację i szeroką ofertę kursów zawodowych dostosowanych do potrzeb osób z ograniczeniami zdrowotnymi.

Pobyt, rehabilitacja i szkolenia w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej są bezpłatne

Głównym celem projektu „Model rehabilitacja kompleksowa” są aktywizacja zawodowa i powrót do pracy. Będą one realizowane równolegle w trzech modułach:

  • zawodowym  - jego celem jest ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskania nowego zawodu i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia;
  • psychospołecznym - przywracający motywację uczestnika projektu do powrotu do pracy i przygotowanie go do uczestnictwa w życiu społecznym;
  • medycznym -  mający na celu przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym stopniu.

Zakres i formy prowadzonych działań rehabilitacji kompleksowej będą ustalane indywidualnie dla każdego uczestnika programu, przy jego czynnym udziale i dostosowany do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.

Średni czas pobytu w ośrodku to 9 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy. Z kolei minimalny czas pobytu to 3-4 miesiące. Rehabilitacja przebiega w trybie stacjonarnym (do 30 osób w każdym cyklu rehabilitacji)i niestacjonarnym (20 osób).

Liczba godzin wsparcia w ciągu dnia - 6-7 na uczestnika

Dla mieszkańców woj. śląskiego Ośrodek Rehabilitacji Kompleksowej znajduje się Sanatorium Uzdrowiskowym Róża w Ustroniu.

Rehabilitacja kompleksowa rozpocznie się od dokładnej oceny specjalistów (lekarzy, rehabilitantów, psychologów i doradców zawodowych) stanu zdrowia uczestnika, kondycji psychicznej oraz możliwości rozwoju zawodowego. Na tej podstawie zostanie przygotowany Indywidualny Program Rehabilitacji dostosowany do potrzeb i możliwości uczestnika.

Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej prowadzone są w ramach Projektu: „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy z  Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym. Projekt finansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i przez Budżet Państw

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie – kontakt tel. 32 493 21 20, Oddział Śląski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w  Katowicach, Plac Grunwaldzki 8-10/8.

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.