Wiadomości z Rudy Śląskiej

Ruda Śląska: Dwa nowe programy dla osób niepełnosprawnych. Realizacją zajmie się MOPS

  • Dodano: 2021-08-23 10:30

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa” - to dwa programy skierowane do osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin i opiekunów, które będzie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. Na ten cel placówka pozyskała przeszło 334 tys. zł z tzw. Funduszu Solidarnościowego.

Usługi świadczone w ramach programów są bezpłatne

- Dzięki tym projektom niepełnosprawni mieszkańcy Rudy Śląskiej będą mogli skorzystać m.in. z usług asystenta, który pomoże im w wykonywaniu codziennych czynności oraz ułatwi funkcjonowanie w życiu społecznym – podkreśla Anna Krzysteczko, wiceprezydent Rudy Śląskiej.

- Asystent pomoże na przykład w dotarciu do pracy, szkoły, sklepu, przychodni lekarskiej, instytucji kultury, a także przy załatwianiu różnego rodzaju ważnych spraw. Natomiast członkowie rodzin osób z niepełnosprawnościami lub ich opiekunowie zyskają możliwość doraźnej lub czasowej pomocy w formie tzw. opieki wytchnieniowej – dodaje.

Na realizację programu „Asystent osoby niepełnosprawnej” Ruda Śląska otrzymała ponad 202 tys. zł. Skierowany jest on do dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, które muszą korzystać ze stałej lub długotrwałej opieki czy pomocy innej osoby, ponieważ ich samodzielna egzystencja jest ograniczona, a także konieczny jest stały współudział opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Z pomocy asystenta mogą również skorzystać osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (również orzeczenia równoważne).

Z kolei program „Opieka wytchnieniowa”, na realizację którego rudzki MOPS pozyskał przeszło 132 tys. zł, ma na celu wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

- W ramach programu możliwe jest uzyskanie wsparcia w codziennych obowiązkach lub zapewnienie im czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane w sprawowanie opieki nad niepełnosprawnym, będą mogły odpocząć i zregenerować siły, jak również załatwić niezbędne sprawy. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków – zaznacza Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Rudzie Śląskiej.

Aby uzyskać wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej oraz ubiegać się o przyznanie opieki wytchnieniowej, należy złożyć wypełnioną kartę zgłoszenia do wybranego programu wraz z wymaganym załącznikiem w postaci kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Do karty o przyznanie opieki wytchnieniowej można załączyć również kartę oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM (załącznik nie jest obowiązkowy, lecz w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy posiadający taką kartę będą mieć zapewniony dostęp do usług opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności). Poprawnie wypełniony dokument należy dostarczyć do Działu Wsparcia Osób Starszych i Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, znajdującego się przy ul. Markowej 20, 41-709 Ruda Śląska. Istnieje również możliwość przesłania dokumentu drogą elektroniczną na adres: doosn@mops.rsl.pl.

Szczegółowe informacje na temat realizacji obu programów można uzyskać w:

  • Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w  Rudzie Śląskiej w pokoju 9 lub pod numerem telefonu 32 34 40 323 wew. 310,
  • a także na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych: http://niepelnosprawni.gov.pl/.

Karty zgłoszenia można pobrać ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Rudzie Śląskiej:

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również