Wiadomości z Rudy Śląskiej

Ruda Śląska: Projekty do budżetu obywatelskiego na 2020 rok złożone

 • Dodano: 2019-06-17 08:15, aktualizacja: 2019-06-17 10:37

Rudzianie złożyli 49 projektów do budżetu obywatelskiego na 2020 rok.

Wnioski przejdą teraz weryfikację pod kątem wymogów określonych w uchwale Rady Miasta. Lista zadań zakwalifikowanych do dalszego etapu zostanie ogłoszona 22 lipca, a głosować będzie można od 9 do 20 września br.

Do podziału są prawie 4 mln zł.

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy poświęcili czas na przygotowanie projektów – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.

Spośród 49 zgłoszonych zadań 12 wpłynęło w tradycyjnej, papierowej formie, a 37 za pośrednictwem platformy elektronicznej rudaslaska.budzet-obywatelski.org.

Jeżeli chodzi o dzielnice, których dotyczą projekty, to podział wygląda następująco:

Do tego dochodzą 3 projekty dotyczące całego miasta

Większość zadań - 42 - ma charakter inwestycyjny, tylko 7 to tzw. projekty miękkie. 25 wniosków złożyły kobiety, a 24 mężczyźni.

Trzeba jednak pamiętać, że w 2020 roku nie będzie już podziału puli środków na projekty ogólnomiejskie i dzielnicowe.

Po zmianach w ustawie o samorządzie gminnym jest to możliwe tylko tam, gdzie dzielnice funkcjonują jako jednostki pomocnicze gminy, a w naszym mieście mają one charakter zwyczajowy. W zamian wprowadziliśmy podział na projekty duże i małe, w zależności od kosztów ich realizacji - tłumaczy Grażyna Janduła-Jonda, sekretarz miasta, przewodnicząca zespołu ds. budżetu obywatelskiego na 2020 rok.

Wśród złożonych projektów według kwot podanych przez wnioskodawców do małych (do 270 tys. zł) zalicza się 39, a do dużych (powyżej 270 tys. zł) - 10.

Złożone wnioski przejdą teraz weryfikację pod kątem zgodności z zasadami zawartymi w uchwale Rady Miasta w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego miasta Ruda Śląska. Przypomnijmy, że propozycje do budżetu obywatelskiego od ubiegłego roku mogą dotyczyć nie tylko zadań inwestycyjnych, ale także tzw. „projektów miękkich”, czyli przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, sportowym czy społecznym, np. organizację koncertów, zawodów sportowych, festynów itp. Muszą one obejmować działania zgodne z obowiązującym prawem oraz stanowić zadania własne gminy, możliwe do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego. Zlokalizowane muszą być na terenie, na którym miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne. Projekty muszą spełniać również warunek ogólnodostępności, czyli być dostępne dla wszystkich mieszkańców Rudy Śląskiej, przy czym korzystanie z nich nie może być odpłatne. Utrzymana została zasada, że z budżetu obywatelskiego wyłączone są inwestycje i remonty w budynkach placówek oświatowych.

Pula środków na rudzki budżet obywatelski w 2020 r. wyniesie 3 994 000 zł, z czego 1 024 000 zł na projekty duże i 2 970 000 zł na projekty małe (kosztujące do 270 tys. zł). Co istotne, jeśli w wyniku weryfikacji koszt zadania zgłoszonego jako małe przekroczy limit, to zostanie ono automatycznie zakwalifikowane do zadań dużych.

Weryfikacja wniosków trwać będzie do 17 lipca br.

Następnie o jej wynikach powiadomieni zostaną wnioskodawcy, a publikacja wykazów projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania nastąpi 22 lipca. Nowością w tej edycji jest możliwość odwołania się od decyzji komisji weryfikacyjnej w terminie 5 dni od ogłoszenia wykazu. Ostateczną decyzję podejmie wówczas prezydent miasta po zapoznaniu się z treścią odwołania i opinią zespołu ds. budżetu obywatelskiego. W przypadku uznania odwołania za zasadne wykaz zostanie zaktualizowany.

Głosowanie zostanie przeprowadzone w dniach 9 – 20 września br. za pośrednictwem wspomnianej platformy elektronicznej oraz w formie tradycyjnej w wyznaczonych punktach.

Do realizacji wybrane zostaną zadania, które uzyskają najwyższą liczbę głosów, jednak nie mniej niż 30 i będą mieściły się w przewidzianej puli pieniędzy – informuje Grażyna Janduła-Jonda.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone 27 września

Wydzielenie z przyszłorocznego budżetu miasta specjalnej puli do dyspozycji mieszkańców to siódma tego typu inicjatywa realizowana w Rudzie Śląskiej. W 2014 roku były to 2 mln zł, w 2015 roku - 2,375 mln zł, w 2016 roku – 2,650 mln zł, w 2017 i 2018 roku – 2,815 mln zł, a w 2019 roku – 3,720 mln zł. W pierwszym głosowaniu wzięło udział 3,5 tys. osób, w ostatnim – prawie 5,2 tys.

W ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej realizowanych będzie 10 zadań – 1 ogólnomiejskie i 9 dzielnicowych. Zadanie ogólnomiejskie to tężnia solankowa w strefie aktywności przy ul. Górnośląskiej. Ostatnio Prezydent Miasta wydała zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa ogólnodostępnej tężni solankowej przy ul. Górnośląskiej w Rudzie Śląskiej".

Zadania dzielnicowe to:

 • Bielszowice - budowa terenowych tras rowerowych typu singletrack/bikepark w okolicy Parku Strzelnica (trwa procedura przetargowa),
   
 • Bykowina - rozbudowa pasa drogowego wzdłuż ulicy Alfonsa Zgrzebnioka na miejsca postojowe (w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę),
   
 • Godula - rozbudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 40 (w realizacji),
   
 • Halemba - Halembska Strefa Aktywności Fizycznej przy Szkole Podstawowej nr 24 (trwa procedura przetargowa),
   
 • Kochłowice - strefa aktywności „Mrówcza Górka” (w przygotowaniu drugi przetarg),
   
 • Nowy Bytom - strefa crossfit/siłownia napowietrzna typu street workout (trwa procedura przetargowa),
   
 • Orzegów - plac zabaw z dwupoziomową piaskownicą, trampolinami oraz innymi atrakcjami przy ul. Fojkisa (w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę),
   
 • Ruda - strefa aktywności lokalnej Park Gorgol (w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę),
   
 • Wirek - budowa ścieżki sensorycznej i placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 37 (trwa procedura przetargowa).
   

Z dzielnicy Chebzie do tej edycji budżetu obywatelskiego nie zgłoszono żadnego projektu, natomiast jedyny projekt zgłoszony z dzielnicy Czarny Las nie zakwalifikował się do etapu głosowania. Szczegółową prezentację projektów można znaleźć na platformie elektronicznej rudaslaska.budzet-obywatelski.org.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również