Ruda Śląska - portal miejski RudaSlaska.com.pl

Wiadomości z Rudy Śląskiej

Słuchaj na żywo: budżetowa sesja Rady Miasta - co z finansami Rudy Śląskiej w 2020 roku?

 • Dodano: 2019-12-19 09:30, aktualizacja: 2019-12-19 18:48

Dziś o godzinie 12:00 rozpocznie się budżetowa sesja Rady Miasta. W porządku obrad znalazły się aż 24 uchwały, w tym dwie dotyczące finansowej przyszłości Rudy Śląskiej - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta oraz projekt budżetu na 2020 rok.

W ostatnim roku budżet Rudy Śląskiej nadwyrężyły decyzje rządu związane z podatkiem dochodowym. Ponadto podniesienie płacy minimalnej, niewystarczające subwencje rządowe na oświatę, a także wzrost cen za energię i wywóz śmieci - wszystko to sprawia, że budżet miasta w przyszłym roku będzie niezwykle napięty.

Zapraszamy do posłuchania transmisji audio z budżetowej sesji Rady Miasta


Część III

 

 

Część II

 

Część I

 

Porządek obrad XXVII sesji Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 19 grudnia 2019 r.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Uroczyste wręczenie aktu nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Ruda Śląska Księdzu Prałatowi dr Henrykowi Bolczykowi.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z prac  Parlamentu  Europejskiego, Senatu RP, Sejmu RP i Sejmiku Województwa Śląskiego.
 5. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
 6. Przyjęcie protokołu z sesjach, które odbyły się w dniach 14, 22 i 28 listopada 2019 r.  
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • 7.1. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 (druk nr 284/19).
 • 7.2. uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.236.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 (druk nr 285/19).
 • 7.3. uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.237.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018  r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 – 2041(druk nr 286/19).
 • 7.4. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Aquadrom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej (druk nr 277/19).
 • 7.5. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych,których zarządcą jest Prezydent Miasta  Ruda Śląska (druk nr 279/19).   
 • 7.6. w sprawie przyjęcia przez Miasto na prawach powiatu Ruda Śląska od Wojewody Śląskiego zadania z zakresu administracji rządowej, związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (druk nr 278/19).
 • 7.7. w sprawie przyjęcia „Planu adaptacji Miasta Ruda Śląska do zmian klimatu do roku 2030” (druk nr 268/19).
 • 7.8. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Ruda Śląska w roku szkolnym 2019/2020 (druk nr 271/19).  
 • 7.9. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert oraz określenia kryteriów wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny lub innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego (druk nr 283/19).  
 • 7.10. uchwała zmieniająca Uchwałę NR PR.0007.66.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z  dnia 21.03.2019 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (druk nr 274/19).
 • 7.11. w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2020 roku (druk nr 275/19).
 • 7.12. w sprawie zmiany uchwały Nr 363/XIX/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.11.2007 w  sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Ośrodek  Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej” (druk nr 282/19).  
 • 7.13. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przyjęcia do realizacji przez Miasto Ruda Śląska zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w środowiskowym domu  samopomocy  typu  B  dla  mieszkańców  Świętochłowic  z  niepełnosprawnością intelektualną (druk nr 287/19).
 • 7.14. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przyjęcia do realizacji przez Miasto Ruda Śląska zadania publicznego Miasta Zabrze w zakresie pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w środowiskowym domu samopomocy typu B dla mieszkańców Zabrza z niepełnosprawnością intelektualną (druk nr 288/19).
 • 7.15. w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 (druk nr 289/19).
 • 7.16. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 (druk nr 272/19).
 • 7.17. w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Rejonowej SP ZOZ Ruda Śląska ul.Lipa 3 na oddanie w najem gabinetu lekarskiego wraz z dzierżawą sprzętu na działalność medyczną w zakresie usług stomatologicznych (druk nr 273/19).
 • 7.18. w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.173.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul.Lipa 3 (druk nr 280/19).
 • 7.19. w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.172.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 września 2019 r. w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul.Lipa  3 (druk nr 281/19).
 • 7.20. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie udziałów w użytkowanie wieczyste działek gruntu położonych w Rudzie Śląskiej – Orzegowie przy ul.Szyb Zofii zabudowanych garażami murowanymi (druk nr 276/19).
 • 7.21. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy  dzierżawy gruntu na okres 9 lat z przeznaczeniem pod kompleks ogródków rekreacyjnych położonych w rejonie ulicy Zabrzańskiej (druk nr 269/19).
 • 7.22. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej – Halembie (druk nr 270/19).
 • 7.23. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2020 – 2041.
 • 7.24. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2020.  
 1. Rozpatrywanie skarg, wniosków, petycji.
 2. Stwierdzenie właściwości Rady Miasta do rozpatrywania złożonych skarg, wniosków, petycji.
 3. Interpelacje i zapytania.
 4. Wolne wnioski.
 5. Oświadczenia radnych.
 6. Sprawy organizacyjne Rady Miasta.
 7. Zakończenie sesji.

Komentarze (5)    dodaj komentarz »

 • Obserwator

  można pogodzić te dwie wypowiedzi , już taki jeden klub sportowy w mieście jest : Katolicki Parafialny Klub Sportowy HALEMBA :)

 • mieszkaniec R ŚL

  Kluby sportowe ,nie mają jak przetrwać,świetlice zamykają,,,,,, tylko dzieląc budżet na kościoły zawsze starcza , moja propozycja 1 kościół w dzielnicy STARCZY -i te fundusze przeznaczyć na kluby sportowe. Ukrucić lekce religii- dać nauczycielom,

 • Nikki

  naucz się pisać a potem komentuj

 • Rudzianka

  A moja propozycja jeden klub sportowy w dzielnicy STARCZY - zamiast kilkunastu jeden zarząd-i o sponsorów łatwiej i nie trzeba żerować tylko na dotacjach z miasta

 • nowak

  Ukrucić STARCZY , propozycja starcza...

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.