Wiadomości z Rudy Śląskiej

Trzy rudzkie szkoły uwzględnione na mapie (nie)równości w szkole. Dyrektorzy odpowiadają

 • Dodano: 2021-09-16 15:30, aktualizacja: 2021-09-16 16:55

Za sprawą fundacji Wolność od Religii, powstała specjalna mapa (nie)równości w szkole, na której uwzględniono placówki, w których dochodzi do dyskryminacji i łamania wolności sumienia przedstawicieli mniejszości. Znalazły się na niej również 3 placówki z Rudy Śląskiej.

Mapa (nie)równości

Na stronie www.rownoscwszkole.pl można zapoznać się z tzw. mapą (nie)równości – powstała ona na bazie skarg zgłaszanych zarówno przez rodziców, jak i samych uczniów. Chodzi tutaj głównie o przejawy dyskryminacji na tle religijnym – osoby, które w jakiś sposób czują się pod tym względem pokrzywdzone, mogą zgłosić nieprawidłowości za pomocą strony Równość w Szkole. 

-Masz "okienko", bo nie chodzisz na katechezę? Na początku roku szkoła organizuje mszę "dla wszystkich uczniów"? Mediów społecznościowych szkoły nie sposób odróżnić od gazetki parafialnej? Zgłoś nieprawidłowość, będzie widoczna na interaktywnej mapie. – czytamy na stronie rownoscwszkole.pl

Trzy rudzkie placówki na mapie (nie)równości

Aż trzy rudzkie szkoły zostały „wyróżnione” na mapie (nie)równości w szkole. Są to: Szkoła Podstawowa nr 14, Szkoła Podstawowa nr 28 im. Wincentego Janasa oraz Szkoła Podstawowa nr 3 im. Joanny Von Schaffgotsch-Gryzik.

Szkoła Podstawowa nr 14

Wobec placówki wysunięto takie zarzuty jak "okienka", spowodowane umieszczaniem katechezy między lekcjami obowiązkowymi, trudność w dostępie do lekcji etyki i dyskryminujący sposób jej prowadzenia, a także organizowanie wystaw prac z konkursów religijnych na szkolnych korytarzach. Na liście znajduje się także organizowanie apeli z okazji dni papieskich, indoktrynujących lub wykluczających inicjatyw szkolnych, takich jak jasełka czy konkursy religijne z nagrodami oraz ustanowienie pieśni religijnej jako hymn szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Wincentego Janasa

Według mapy (nie)równości, w Szkole Podstawowej nr 28 ma dochodzić do takich nieprawidłowości jak organizacja parareligijnych imprez szkolnych, spowiedź w kantorku wuefisty, msza w ramach szkolnych uroczystości oraz wieszanie krzyży w salach lekcyjnych. Skargi dotyczyły również organizacji jasełek oraz konkursów religijnych z nagrodami.

Szkoła Podstawowa nr 3

W Szkole Podstawowej nr 3 ma rzekomo dochodzić do organizacji indoktrynujących lub wykluczających inicjatyw szkolnych np. jasełek, powstawania "okienek" spowodowanych umieszczaniem katechezy między lekcjami obowiązkowymi oraz organizacji mszy w ramach szkolnych uroczystości. Wśród zarzutów znajdują się także krzyże w salach lekcyjnych oraz organizacja spowiedzi w kantorku wuefisty.

Z pełną listą zarzutów można zapoznać się TUTAJ.

Odpowiedź dyrektorów rudzkich szkół

Poprosiliśmy dyrektorów trzech rudzkich placówek, które znalazły się na mapie (nie)równości o ustosunkowanie się do zarzutów. Publikujemy ich odpowiedzi w całości.

Stanowisko Szkoły Podstawowej nr 14

Oświadczenie Katarzyny Romejko, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 (Szkoły Podstawowej nr 14):

Zarzut:

 • Nieprawidłowości w organizacji lekcji religii i etyki w szkołach i przedszkolach
 • "Okienka" spowodowane umieszczeniem katechezy między lekcjami obowiązkowymi
 • Brak klas wirtualnych dla uczniów zapisanych na religię skutkujący m.in. otrzymywaniem wiadomości od katechetów przez wszystkich rodziców, informacją „uczeń zwolniony” w dzienniku elektronicznym etc.
 • Trudności w dostępie do lekcji etyki i dyskryminujący sposób organizacji tych lekcji (np. etyki uczy katecheta, lekcje są w bardzo późnych godzinach poprzedzone "okienkiem")

Odpowiedź:

W Szkole Podstawowej nr 14 jest obecnie 19 oddziałów klasowych, w każdej klasie zgodnie z ramowym planem nauczania są 2 godz. lekcyjne co daje 38 godz. Ze względu na tak dużą liczbę godzin niemożliwe jest aby religia odbywała się na początku lub na końcu zajęć lekcyjnych, zwłaszcza, że na pierwszych i ostatnich lekcjach odbywają się również zajęcia WDŻ oraz doradztwa zawodowego (WDŻ nie może być w środku zajęć ponieważ jest podział na chłopców i dziewczynki, doradztwo zawodowe jest dla 7 i 8 klas w liczbie 10 godz. na rok). Nauczyciel religii jest nauczycielem dochodzącym z innej szkoły co również utrudnia ułożenie planu lekcji dlatego lekcje religii odbywają się miedzy innymi obowiązkowymi zajęciami. Dla klas, w których uczą się dzieci nie uczestniczące w zajęciach religii są stworzone klasy wirtualne, zaś uczniowie ci są objęci opieką na terenie szkoły tj. w świetlicy lub bibliotece. Jeśli są to pierwsze lub ostatnie godziny lekcyjne uczniowie są na prośbę pisemną rodziców zwolnieni a rodzice oświadczają, że biorą odpowiedzialność za dzieci w tym czasie.

W szkole nie odbywają się zajęcia etyki, ze względu na brak informacji lub pisemnych próśb rodziców o organizację takich zajęć. W związku z działaniami ministerstwa o wprowadzeniu zajęć religii lub etyki dyrektor przedstawił propozycje i możliwości zdobycia dodatkowych kwalifikacji w tym zakresie. Troje nauczycieli zapisało się na studia podyplomowe i czeka na informację o przyjęciu na studia.

Zarzut:          

 • Msze, rekolekcje, parareligijne imprezy szkolne np. apele z okazji dni papieskich
 • Indoktrynujące lub wykluczające inicjatywy szkolne (np. jasełka czy konkursy religijne z nagrodami, które wykluczają nieuczęszczających na katechezę uczniów z nagród typu "dzień bez pytania")

Odpowiedź:
Jakiekolwiek konkursy nie wykluczały żaden sposób uczniów nieuczęszczających na religię, nigdy nie było nagród w postaci „dnia bez pytania”.

Jasełka szkolne odbywają się w dniu wolnym od zajęć dydaktycznych , dzieci nieuczestniczące w religii mogą być pod opieką rodziców lub na zajęciach opiekuńczych w świetlicy szkolnej.
Do tej pory szkoła nie organizowała apeli z okazji dni papieskich, zaś msze odbywają się zgodnie z planem parafii i ogłaszane są w kościele. Szkoła nie ingeruje w uczestnictwo dzieci lub rodziców w mszach.

Zarzut:

 • Przemoc symboliczna i wartości szkoły
 • Inne rodzaje przemocy symbolicznej (np. wystawy prac z konkursów religijnych na korytarzach szkolnych, pieśń religijna jako hymn szkoły)

Odpowiedź:
Od chwili nadania szkole imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu tj. w roku 2012 hymnem szkoły jest piosenka "Słoneczny Order Uśmiechu". Prace uczniów dotyczące tematyki religijnej są wystawiane lub prezentowane na stronie internetowe na prośbę i za zgodą rodziców uczniów.

Stanowisko Szkoły Podstawowej nr 28 im. Wincentego Janasa

Oświadczenie Kariny Fijałkowskiej, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 28

1. W przyszłym tygodniu w dniach 21-23 września uczniowie szkoły uczęszczający na lekcje religii mają wziąć udział w rekolekcjach (po 1 godzinie). Porozumienie konkordatowe umożliwia udział uczniów raz w roku w spotkaniach rekolekcyjnych. Ponieważ porozumienie Państwo-Kościół nie określa terminu-  dyrektor wyraził zgodę na umożliwienie w obecnym roku szkolnym udziału uczniów w rekolekcjach w ww. terminie.

Nigdy uczniowie szkoły nie uczęszczający na lekcje religii nie byli zmuszani do udziału w rekolekcjach. Uczniowie ci zawsze mieli zapewnioną opiekę nauczyciela lub możliwość skorzystania z opieki świetlicy. Szkoła zapewnia uczniom wsparcie nauczycieli w drodze do kościoła. Nauczyciele również nigdy nie byli zmuszani do opieki nad uczniami w kościele. W szkole szanuje się światopogląd każdego członka społeczności i nie wyznacza się osób, które sobie tego nie życzą do opieki nad dziećmi w kościele a uczniowie i ich rodzice mogą dobrowolnie podjąć decyzję uczestnictwa lub nie w lekcjach katechezy.

2. W szkole nie organizowano apelu z okazji dni papieskich.

3. W szkole nie prowadzi się spowiedzi. Wymieniony przykładowo zarzut - spowiedź w kantorku wuefisty jest stwierdzeniem nieprawdziwym. Wymienione służbowe pomieszczenie jest zamykane na klucz a dostęp do niego mają tylko nauczyciele w-f oraz personel sprzątający.

4. W związku z podaniem informacji dotyczącej wykluczających działań w stosunku do uczniów nieuczęszczających na katechezę - z nagród typu ,,dzień bez pytania" informuję, iż szkoła nie prowadziła i nie prowadzi tego rodzaju akcji. W szkole nigdy uczniowie nie podlegali tzw. segregacji.

5. Odnosząc się do zarzutu przemocy symbolicznej (wystawy prac konkursów religijnych na korytarzach szkolnych, pieśń religijna jako hymn szkolny), stwierdzam, iż wymienione zarzuty są nieprawdziwe. Korytarze szkoły są pełne prac uczniowskich o różnorodnej tematyce ale żadne nie dotyczą religijnej.  Szkoła nie posiada i nie posiadała hymnu szkoły. 

6. Wartości szkoły wymienione również w kategorii zarzut (krzyże). W niektórych klasach rzeczywiście znajdują się krzyże. Kilka lat temu pytano rodziców, którzy są partnerami szkoły w dążeniu do poszanowania wartości (Wspólnie z Radą Pedagogiczną Rada Rodziców opiniuje corocznie Program profilaktyczno-wychowawczy) czy w szkole mogą być krzyże czy też nie.  W obecnym roku szkolnym zapytam ponownie rodziców i uczniów o krzyż w klasie.  Problem krzyża powraca do szkół dość często. Złożony to problem - wszyscy Polacy bez względu na wyznanie widzimy go w Sejmie Rzeczypospolitej. 


Stanowisko Szkoły Podstawowej nr 3

Oświadczenie Katarzyny Gul, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3

W związku z ukazaniem się zarzutów w stosunku do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Joanny von Schaffgotsch-Gryzik w Rudzie Śląskiej w sprawie umieszczania krzyży w salach lekcyjnych  i pomieszczeniach szkolnych oraz w sprawie organizowania wystawy prac konkursów religijnych i śpiewania pieśni religijnej, która jest hymnem szkoły.

Odnosząc się do powyższych zarzutów wyjaśniam, że w szkole wiszą krzyże w niektórych salach lekcyjnych. Do tej pory nikt ze strony uczniów i rodziców nie zgłaszał sprzeciwu i nieprawidłowości w tej sprawie.

Sprawa organizowania wystaw  prac konkursów religijnych – od marca 2020 r. w szkole nie odbywały się konkursy religijne, a co za tym idzie prace uczniów nie były eksponowane na korytarzach szkolnych, ani w klasach.

Hymn szkoły to autorski tekst, napisany przez szkolną polonistkę w oparciu o życie i działalność Joanny von Schaffgotsch- Gryzik. Nie jest to w żadnym wypadku pieśń religijna.
Zarzuty stawiane szkole są nieprawdziwe i krzywdzące.  W szkole przekazywane są wartości dobra, pomocy, szacunku, współdziałania i przyjaźni.

Poniżej tekst szkolnego hymnu:

HYMN SZKOŁY
Mieszkamy tu, gdzie ślady naszych ojców,
uczymy się, by dumnie kroczyć w świat,
cieszymy się, gdy jasno świeci słońce,
gorące serca mocno biją w nas.

Ref.
Joanna pokazała nam jak będąc tu,
jednoczyć świat, jak dzielić się z innymi,
by stać się bogatymi.
W ojczyźnie małej początek życia drogi,
często nie wiemy, gdzie nas rzuci los,
lecz pamięć o niej nigdy nie przeminie,
przeszłość i przyszłość zawsze w duszy gra.

Zobacz także

Komentarze (30)    dodaj komentarz »

 • Kriss

  Nie wierzę, że to się dzieje w XXI w Polsce, która swoją państwowość i wielowiekową tradycję i kulturę zbudowała na fundamencie chrześcijaństwa. Wraca język i metody komunistycznej dyktatury, która chciała stworzyć nowego, sowieckiego człowieka. Bez Boga i bez moralności.Jakaś lewacka grupka oszołomów terroryzuje środowisko szkolne swoimi urojeniami. To się w głowie nie mieści! Do tego poświęca się czas, propaguje i nadaje rozgłos czemuś, co powinno być po prostu zignorowane.

 • P.

  W SP4 też były rekolekcje w drugim tygodniu wrześniu. Wszyscy uczniowie zagnani do kościoła w środku dnia między lekcjami. Nie było nawet informacji, że Ci co nie chodzą na religię mają zostać w świetlicy. Informacje od katechetów regularnie otrzymuję mimo że dziecko nie chodzi na religię.

 • mieszkaniec

  skoro odpowiedzi Dyrektorów szkół są prawdziwe , to czy miasto podjęło kroki prawne wobec właściciela strony rownoscwszkole?!!!!!!!!

 • Ola

  Chodziłam do szkoły podstawowej nr 28, kiedy dyrektorem była Pani Maśnica. Szkołę wspominam wspanile.To były nalepsze czasy i wspomnienia z mojej młodosci.Ani czasy licealne ani studenckie nie były już takie fajne.Wstyd ,że teraz szkoła " zeszła na psy ".

 • Monika

  Do czego to wszystko dąży... Ta agresja na Kościół urosła do takich rozmiarów, że jakieś zarzuty się zaczynają, donosy... A gdzie lekcja tolerancji ? Ja już nie jestem najmłodsza i do dzisiaj pamiętam słowa moich katechetów , które zachęcały do praktykowania miłości, o tym, że warto w życiu kochać , a nie skupiały się na jakiś uprzedzeniach. Jeśli będziemy tylko walczyć to nie zauważymy istoty nauczani religii czyli miłości do drugiego człowieka. Zarówno moi katecheci , jak i Ci których obecnie spotykam to fantastyczni ludzie, którzy całym życiem pokazują sens wiary, więc proszę też o szacunek dla nich i ich zawodu.

 • Marta

  Nie wszyscy są katolikami

 • Rudzianka

  Jak narazie to co czytam,te zarzuty to okreslam bardziej jako dyskryminację chrzescijan w szkole. Kiedy kilka lat,moze 10 temu rozmawialam z moja bratanica,która zamieszkala w UK,powiedziala mi,ze jak zaczely chodzic tam muzulmanskie dzievi to i choinki zabroniono im juz ubierac i stawiac.Tego chcecie przeciwnicy wiary?

 • Lidia

  Dziwne, że te nierówności są tylko w 3 szkołach,a w Szk.podst.nr.41 i innych nie ma.....I wymyślanie. MASAKRA

 • Bombon

  Lewacka tolerancja, krzyże nie tęczowa flaga tak. Tęczowa zaraza nie ma nic wspólnego z tolerancją.

 • Ziga z Wirku

  W tej strasznej komunie lekcje religi były w salkach katechetycznych i to jest właściwe miejsce na te zajęcia.

 • The truth

  Jak to się mówi " w kościele Boga nie znajdziesz". Kler ma tyle wspólnego z Bogiem co koń z koniakiem. Ale nie będę kłamał spotkałem w życiu paru księży którzy zasługują na szacunek i słuchanie tego co mówią . Reszta może się gonić

 • Kriss

  Cóż za stek bredni, porażające!

 • Rodzic

  Dokładnie bzdury może wypowiedzą się rodzice . Nie jestem przesadnie wierzaca podkreślam . Nigdy w naszej szkole nie widziałam na wystawach obrazków z religi i żadnych konkursów szkolnych nie było owszem na lekcji to tak . To wybór każdego z rodzców i jakichkolwiek szykanach dla dzieci nie chodzacych na religie nie słyszałam . A teraz z innej jak za komuny chodzilismy na salki to nie dokuczaliście dzieviom nie chodzacym????? Kiedyś to było normalne jestes np jehowa trzeba było się smiać . Uważam ze teraz dzieciaki przechodzą koło tematu obojetnie ..

 • olo

  Rodzic, ty to już w dzieciństwie zasilałeś szeregi ludzkiej patologii...

 • real

  Nakazami i siłą trudno zaszczepić religię. Widać to po ilości ludzi w kościołach. Jakakolwiek indoktrynacja ma z reguły odwrotny skutek. Szkoła powinna uczyć w pełnym zakresie i wychowywać w ograniczonym zakresie (to głównie zadanie rodziców). O wychowaniu religijnym powinni decydować rodzice. Przecież nie tylko religia ma monopol na kształtowanie moralnych postaw.

 • ksiundz

  Jak dla mnie religia w szkole to porażka i największa bzdura. Kiedyś była religia w salce przy kościele, była atmosfera, chodził kto chciał i przychodziło się na religie a nie posiedzieć.Dziś z reguły jest to kolejna lekcja którą dzieci i tak odwalają byle jak często robiąc w jej trakcie zadania na inne przedmioty. W państwowych szkołach nie powinno być religii.

 • Franciszek Ślązak

  Istnienie czegoś nie jest dyskryminacją. Śmiało można powiedzieć, że te "zarzuty" są dyskryminujące. Takie szkodliwe dla placówek działania powinny spotkać się z pozwami wobec tej pseudorównościowej organizacji.

 • U.R.

  Świat schodzi na psy. Jednemu rodzicowi się coś nie podoba i zaczyna się idiotyczna krytyka. Przecież jeszcze mamy demokrację i decyduje większość rodziców, z którymi szkoła współpracuje na bieżąco!!!! Mapa nierówności. Ktoś, kto ją tworzy, jest chory. Nigdy ludzie nie będą równi pod różnymi względami. A szkoła uczy tolerancji i poszanowania każdego. Tego jestem pewna, a czego uczą rodzice, to już mniej pewne!

 • Noelka

  Tolerancji uczy się od małego, niekoniecznie za pomocą symboli na ścianie.Szkoły są świeckie, pracują tam i uczą się ludzie o różnych poglądach i trzeba to uszanować.Nikt nie powinien narzucać innym swoich poglądów.Jest wolność wyboru i trzeba to uszanować.

 • Halemba

  Chore !?!? Wysmiewam te zarzuty

12

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.