Wiadomości z Rudy Śląskiej

W Rudzie Śląskiej wykonano już ponad 3 tysiące szczepień przeciw COVID-19

 • Dodano: 2021-01-26 12:00, aktualizacja: 2021-01-26 14:12

Jaki jest harmonogram szczepień na COVID-19 w Polsce? Co zrobić, aby zarejestrować się na szczepienie? Gdzie można się zaszczepić przeciwko COVID-19 w Rudzie Śląskiej? Sprawdź!

Szczepienia w Polsce ruszyły 27 grudnia ub.r. Do tej pory zaszczepieni zostali już m.in.: pracownicy sektora ochrony zdrowia (m.in. lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych. W poniedziałek, 25 stycznia, zaczęły się szczepienia przeciw COVID-19 osób powyżej 70. roku życia. Proces szczepień, zgodnie z programem, jest realizowany etapami. 


Etapy szczepienia poszczególnych grup

ETAPY SZCZEPIENIA POSZCZEGÓLNYCH GRUP

OPIS
ETAP 0
 • Pracownicy sektora ochrony zdrowia (w tym wykonujący indywidualną praktykę), pracownicy domów pomocy społecznej i miejskich ośrodków pomocy społecznej oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych, osoby zatrudnione w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Możliwość zaszczepienia się otrzymają  m.in. osoby wykonujące zawody medyczne, w tym diagności laboratoryjni, farmaceuci i technicy farmaceutyczni, psycholodzy kliniczni i inni, włącznie z pracownikami prywatnych podmiotów świadczących usługi zdrowotne.
   
 • Szczepieniami objęci zostaną również pracownicy techniczni i administracyjni podmiotów leczniczych, laboratoriów diagnostycznych, transportu medycznego a także, pracownicy uczelni medycznych oraz doktoranci i studenci kierunków medycznych oraz przedstawiciele ustawowi dzieci urodzonych przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży.
   
 • Osoby zatrudnione w placówkach całodobowej opieki
ETAP I
 • Pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej oraz Zakładów Opiekuńczo- Leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz hospicjów stacjonarnych i oddziałów medycyny paliatywnej osoby przebywające w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
   
 • Seniorzy (od 15 stycznia rozpoczęła się  rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia. 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów).
   
 • Osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia, wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia.
   
 • Służby mundurowe, funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, strażnicy miejscy, prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz członkowie ochotniczych straży pożarnych, ratownicy górscy i wodni wykonujący działania ratownicze.
   
 • Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni oraz osoby, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), zatrudnieni w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, osoby pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej, placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym oraz w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
   
 • Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni innej niż uczelnia medyczna oraz inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub doktorantami zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia.
ETAP II
 • Osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne m.in.: pracownicy sektora infrastruktury krytycznej, dostaw wody, gazu, prądu, usług teleinformatycznych, poczty, bezpieczeństwa żywności i leków, transportu publicznego, urzędnicy odpowiedzialni za zwalczanie pandemii, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, funkcjonariusze służb celno-skarbowych.
ETAP III
 • Przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
   
 • Powszechne szczepienia pozostałej części populacji dorosłej. Szczepione będą osoby powyżej 18 roku życia, które nie mają żadnych schorzeń zwiększających ryzyko ciężkiego przebiegu i zgonu z powodu COVID-19 i nie należą do żadnej z powyższych grup. 

Procedura szczepień krok po kroku

Proces rejestracji powszechnych szczepień przeciwko COVID-19 rozpoczął się w połowie stycznia 2021 r. Na początek rejestrować mogą się seniorzy. 

Poszczególne jej etapy to:

 • Rejestracja – online: przez infolinię, u lekarza POZ lub poprzez Internetowe Konto Pacjenta.
 • Zgłoszenie do punktu szczepień – kwalifikacja przez lekarza.
 • Wykonanie szczepienia oraz obserwacja pacjenta po szczepieniu.
 • Powtórzenie procesu po upływie 21 dni – bez konieczności ponownej rejestracji.


Co zrobić, aby zarejestrować się na szczepienie?

 1. Zadzwonić na całodobową i bezpłatną infolinię – 989. Można tam zadzwonić osobiście lub poprosić kogoś bliskiego z rodziny. Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego. Podczas rejestracji trzeba wybrać dokładny termin oraz miejsce szczepienia. Następnie na podany numer zostanie wysłany SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. W ten sposób można zarejestrować swoich dziadków lub rodziców.
   
 2. Skontaktować się z wybranym punktem szczepień. Mapa i dane teleadresowe punktów szczepień w całej Polsce dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien.
   
 3. Zarejestrować się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl. W tym wypadku system zaproponuje pięć dostępnych terminów w punktach szczepień, które znajdują się blisko adresu zamieszkania. Jeśli żaden z proponowanych terminów lub lokalizacji nie będzie pasował, można skorzystać z dostępnej wyszukiwarki, która wskaże dogodną datę i lokalizację. Niekoniecznie musi to być miejsce zamieszkania. Można zaszczepić się w innym mieście. Zaraz po dokonaniu rezerwacji, osoba otrzyma powiadomienie SMS, a następnie przypomnienie o szczepieniu dzień przed planowanym terminem.
   

Szczepienia realizowane są w:

 • przychodniach (POZ),
 • szpitalach,
 • szpitalach rezerwowych,
 • u lekarzy samodzielnie prowadzących praktykę.

Zgodnie z narodowym programem szczepień ochronnych, punkt szczepień uruchomiono w każdej gminie. Rudzcy seniorzy od 25 stycznia mogą się zaszczepić w 19 punktach szczepień, zlokalizowanych na terenie miasta. Ponadto w naszym mieście dostępny jest mobilny punkt szczepień.


Punkty szczepień w Rudzie Śląskiej:
 

Nazwa podmiotu (RPWDL) Nazwa punktu szczepień Ulica Dzielnica
Ośrodek Pielęgniarstwa Pomoc w Zdrowiu i w Chorobie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zespół Opieki Długoterminowej Domowej 1 Maja 288 Wirek
PRZYCHODNIA REJONOWA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ RUDA ŚLĄSKA UL. LIPA 3 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Wincentego Lipa 3 Godula
PRO4MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Punkt szczepień 1 Maja 318B Czarny Las
Przychodnia Rejonowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. ks. J. Niedzieli 51b Poradnia lekarza POZ ks. J. Niedzieli 51b Bielszowice
SZPAKMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Szpak-Med Bykowina Szpaków 33 Bykowina
SZPAKMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Szpak-Med Godula Karola Goduli 34 Godula
SZPAKMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Szpak-Med Ruda 1 Wincentego Janasa 9A Ruda
AKA-MED CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Poradnia lekarza POZ 1 Maja 323 Wirek
SPÓŁKA CYWILNA MED-DENTAL HENRYKA DASIEWICZ-WIECZOREK, MICHAŁ WIECZOREK, ADAM WIECZOREK SPÓŁKA CYWILNA MED-DENTAL Harcerska 3 Halemba
FUNDACJA "UNIA BRACKA" Przychodnia Bracka BIELSZOWICE Edmunda Kokota 172 Bielszowice
Przychodnia Rejonowa - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4 Przychodnia Rejonowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4 Pokoju 4 Nowy Bytom
PRZYCHODNIA REJONOWA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Z SIEDZIBĄ PRZY ULICY SZTOLNIOWEJ 6 Punkt szczepień Sztolniowa 6 Bykowina
LUX-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Punkt szczepień ochronnych Jankowskiego 6 Wirek
SZPITAL MIEJSKI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Poradnia POZ Wincentego Lipa 2 Godula
NZOZ PANACEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Solidarności 12 Halemba
PRZYCHODNIA LEKARSKA SPÓŁKA CYWILNA JOLANTA MOROŃ-ŚWIERSZCZ, JAN ŚWIERSZCZ, MICHAŁ ŚWIERSZCZ Przychodnia Lekarska Wawelska 7 Ruda
SZPAKMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MOBILNY PUNKT SZCZEPIEŃ - SZPAKMED Szpaków 33 Bykowina
Przychodnia Rejonowa SPZOZj w Rudzie Śląskiej Przychodnia Rejonowa SPZOZj w Rudzie Śląskiej K. Makuszyńskiego 7 Halemba
Przychodnia Rejonowa SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13 Poradnia lekarza POZ Siekiela 13 Bykowina


Pełna lista punktów szczepień z podziałem na województwa dostępna jest na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien.


Szczepienia - aktualne statystyki

Jak wynika z danych opublikowanych 26 stycznia, dzienna liczba szczepień wyniosła 67 743. Najwięcej - 10 336 dawek podano pacjentom w woj. mazowieckim. Ponad 7 tysięcy szczepionek na koronawirusa zostało zaaplikowanych także w woj. śląskim (7 647). Na końcu listy znalazły się natomiast województwa: opolskie (2 025), świętokrzyskie (1 929) oraz lubuskie (1 785).

Liczba wykonanych do tej pory szczepień w Polsce wyniosła 776 987. Stan magazynu - w tym dawki na II szczepienie i w trakcie realizacji to 396 885 szczepionek. 

W samej Rudzie Śląskiej do tej pory wykonano 3 252 szczepienia. Dzienna liczba szczepień wyniosła 211. Drugą dawką szczepionki zaszczepiono ogólnie 385 osób. 


Ruda Śląska: Bezpłatny dowóz dla seniorów

Przypominamy, że osoby, które mają problem z dotarciem do punktu szczepień, mogą skorzystać ze specjalnie zorganizowanego, bezpłatnego dowozu. Z tej możliwości w Rudzie Śląskiej skorzystał jako pierwszy pan Henryk, który do punktu szczepień dotarł transportem zorganizowanym przez Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Zgłoszenia  przyjmowane są pod nr telefonu: 32 248 63 58 oraz z wykorzystaniem bezpłatnej infolinii 800 158 800. Możliwy jest również  kontakt z CZK poprzez e-mail: wzk@ ruda-sl.pl. Aby organizacja dowozu przebiegała sprawnie, władze miasta proszą o zapisywanie się na transport najlepiej zaraz po ustaleniu terminu w punkcie szczepień.

Zobacz także

Komentarze (17)    dodaj komentarz »

 • RedPill

  Zanim zaciągniecie nieświadomego staruszka na "cudowne" szczepienie, zawtajcie wpierw do notariusza ;-)

 • Dana

  uwazam że bezmózgi nie powinni nic komentowac a szczepienia powinny byc obowiazkowe

 • Vet

  Hm... czyli idąc tym Tropem, Ty też nie mogłabyś komentować

 • inspirator

  Ci z 70 + prawdopodobnie zapisali się już w pierwszych godzinach 22 stycznia. Byłem tydzień wcześniej na Siekiela. Niby "zapisałem" się. Okazało się ze już za późno. Na marzec już się nie załapałem. Pewnie sporo było krewnych i znajomych królika. W ogóle informacja o terminach to jeden wielki wielki bu...el i chaos. Ps dwa szczury rozmawiają: "Bedziesz się szczepić?" "Zgłupiałeś? Przecie nie zaczęli jeszcze testów na ludziach"

 • Krystyna Kalisz

  Szanowna Pani PrezydentCzytając o wspaniale prowadzonej akcji szczepień w Rudzie Śląskiej, chciałabym Pani uświadomić jak wygląda prawda. Posłużę się przykładem mojej 94 letniej mamy.Na szczepienia została zapisana do przychodni przy ul. Szpaków pierwszego dnia zapisów (zgodnie z wytycznymi ministra zdrowia) czyli 15.01.w godzinach rannych. Żadnej informacji o wyznaczonym dniu szczepienia nie dostała, termin miał zostać podany telefonicznie. Czekamy. 25.01 dzwonię na Szpaków i zostaję poinformowana, że na luty mama nie zostanie zaszczepiona, bo nie ma już miejsc, chyba że 26.02 na.. Janasa. Mana mieszka w Kochłowicach. Nie potrafiono mi wytłumaczyć, dlaczego osoba 94 letnia, która zapisała się pierwszego dnia zapisów została w ten sposób potraktowana, skoro szczepienia miały zacząć się od osób najstarszych. Nie wierzę, że wszyscy szczepieni w lutym są starsi od mojej mamy. Tak więc szanowna pani Prezydent pojadę z mamą 26. 02 na Janasa, ale uważam, że kryteria stosowane przy szczepieniach na Szpaków są inne niż wytyczne Ministra Zdrowia i wymagają kontroli. I tak wygląda prawda o tym jak Miasto troszczy się o swoich seniorów

 • hongbo

  3252 jeleni.

 • Do hongbo

  I jeden osioł! - hongbo

 • Wjk

  W takim tempie to zaszczepiona zostanę za 2 lata. Choruje na płuca a więc mogę niedożyć Ten rząd nieudaczników to porażka. Ten kraj to patologia. [...].

 • Alojz

  Ciesz się że nie rządzi nieudolne PO i jej celebryta minister zdrowia znany z Big Brothera.

 • hajer

  Tempo jest niestety zbyt wolne. Coś mi się wydaje, że producenci tych szczepionek są w zmowie cenowej i dopiero jak wszyscy wypuszczą ją do obiegu to wtedy stanie się ona powszechna żeby każdy producent się mógł ,,nachapać''. Ponadto nie wierzę, że wszystkie kraje w Europie są traktowane równo jeśli chodzi o dostawy. Pewnie co bogatsze Państwa pod stołem jeszcze coś dorzucą kasy i otrzymują więcej.

 • ksiundz

  Obawiam się że kraje w UE są raczej traktowane równo, bo była by to za duża afera żeby ryzykować.Inna sprawa że firmy się wycwaniły i niby ograniczają dostawy do UE bo coś tam coś tam a sprzedają gdzie indziej (Izrael, USA, GB) za 50% większą cenę.

 • Jorg

  Zaczekom na efekty zdrowotne śmiałków co sie zdecydowali na obiecanki cacanki .

 • Głomb

  Zostało jeszcze 135 tyś. do wyszczepienia bez gwarancji na zdrowie.

 • Rudzianka

  3 tys zaszczepionych w miesiąc a jeszcze zostało 130 tys w Rudzie Śląskiej. W rok ma pewno nie zaszczepia się wszyscy

 • JBC P!S

  Szkoda staruszkow , ale no coz selekcja naturalna musi byc :)

 • Tomasz

  Dzięki,ja mam 36l, zaszczepiony,tak..znicze też już sobie kupiłem.a ty pozostan w swoim średniowieczu.

 • jbc p!s

  twoj problem nie moj.... kazdy robi co chce , sredniowiecze ? dopiero zobaczycie jesien z dvpy .... szczepcie sie i badzcie zdrowi , oby

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.