Wiadomości z Rudy Śląskiej

W Rudzie Śląskiej wykonano już ponad 3 tysiące szczepień przeciw COVID-19

 • Dodano: 2021-01-26 12:00, aktualizacja: 2021-01-26 14:12

Jaki jest harmonogram szczepień na COVID-19 w Polsce? Co zrobić, aby zarejestrować się na szczepienie? Gdzie można się zaszczepić przeciwko COVID-19 w Rudzie Śląskiej? Sprawdź!

Szczepienia w Polsce ruszyły 27 grudnia ub.r. Do tej pory zaszczepieni zostali już m.in.: pracownicy sektora ochrony zdrowia (m.in. lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych. W poniedziałek, 25 stycznia, zaczęły się szczepienia przeciw COVID-19 osób powyżej 70. roku życia. Proces szczepień, zgodnie z programem, jest realizowany etapami. 


Etapy szczepienia poszczególnych grup

ETAPY SZCZEPIENIA POSZCZEGÓLNYCH GRUP

OPIS
ETAP 0
 • Pracownicy sektora ochrony zdrowia (w tym wykonujący indywidualną praktykę), pracownicy domów pomocy społecznej i miejskich ośrodków pomocy społecznej oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych, osoby zatrudnione w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Możliwość zaszczepienia się otrzymają  m.in. osoby wykonujące zawody medyczne, w tym diagności laboratoryjni, farmaceuci i technicy farmaceutyczni, psycholodzy kliniczni i inni, włącznie z pracownikami prywatnych podmiotów świadczących usługi zdrowotne.
   
 • Szczepieniami objęci zostaną również pracownicy techniczni i administracyjni podmiotów leczniczych, laboratoriów diagnostycznych, transportu medycznego a także, pracownicy uczelni medycznych oraz doktoranci i studenci kierunków medycznych oraz przedstawiciele ustawowi dzieci urodzonych przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży.
   
 • Osoby zatrudnione w placówkach całodobowej opieki
ETAP I
 • Pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej oraz Zakładów Opiekuńczo- Leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz hospicjów stacjonarnych i oddziałów medycyny paliatywnej osoby przebywające w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
   
 • Seniorzy (od 15 stycznia rozpoczęła się  rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia. 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów).
   
 • Osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia, wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia.
   
 • Służby mundurowe, funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, strażnicy miejscy, prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz członkowie ochotniczych straży pożarnych, ratownicy górscy i wodni wykonujący działania ratownicze.
   
 • Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni oraz osoby, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), zatrudnieni w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, osoby pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej, placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym oraz w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
   
 • Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni innej niż uczelnia medyczna oraz inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub doktorantami zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia.
ETAP II
 • Osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne m.in.: pracownicy sektora infrastruktury krytycznej, dostaw wody, gazu, prądu, usług teleinformatycznych, poczty, bezpieczeństwa żywności i leków, transportu publicznego, urzędnicy odpowiedzialni za zwalczanie pandemii, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, funkcjonariusze służb celno-skarbowych.
ETAP III
 • Przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
   
 • Powszechne szczepienia pozostałej części populacji dorosłej. Szczepione będą osoby powyżej 18 roku życia, które nie mają żadnych schorzeń zwiększających ryzyko ciężkiego przebiegu i zgonu z powodu COVID-19 i nie należą do żadnej z powyższych grup. 

Procedura szczepień krok po kroku

Proces rejestracji powszechnych szczepień przeciwko COVID-19 rozpoczął się w połowie stycznia 2021 r. Na początek rejestrować mogą się seniorzy. 

Poszczególne jej etapy to:

 • Rejestracja – online: przez infolinię, u lekarza POZ lub poprzez Internetowe Konto Pacjenta.
 • Zgłoszenie do punktu szczepień – kwalifikacja przez lekarza.
 • Wykonanie szczepienia oraz obserwacja pacjenta po szczepieniu.
 • Powtórzenie procesu po upływie 21 dni – bez konieczności ponownej rejestracji.


Co zrobić, aby zarejestrować się na szczepienie?

 1. Zadzwonić na całodobową i bezpłatną infolinię – 989. Można tam zadzwonić osobiście lub poprosić kogoś bliskiego z rodziny. Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego. Podczas rejestracji trzeba wybrać dokładny termin oraz miejsce szczepienia. Następnie na podany numer zostanie wysłany SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. W ten sposób można zarejestrować swoich dziadków lub rodziców.
   
 2. Skontaktować się z wybranym punktem szczepień. Mapa i dane teleadresowe punktów szczepień w całej Polsce dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien.
   
 3. Zarejestrować się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl. W tym wypadku system zaproponuje pięć dostępnych terminów w punktach szczepień, które znajdują się blisko adresu zamieszkania. Jeśli żaden z proponowanych terminów lub lokalizacji nie będzie pasował, można skorzystać z dostępnej wyszukiwarki, która wskaże dogodną datę i lokalizację. Niekoniecznie musi to być miejsce zamieszkania. Można zaszczepić się w innym mieście. Zaraz po dokonaniu rezerwacji, osoba otrzyma powiadomienie SMS, a następnie przypomnienie o szczepieniu dzień przed planowanym terminem.
   

Szczepienia realizowane są w:

 • przychodniach (POZ),
 • szpitalach,
 • szpitalach rezerwowych,
 • u lekarzy samodzielnie prowadzących praktykę.

Zgodnie z narodowym programem szczepień ochronnych, punkt szczepień uruchomiono w każdej gminie. Rudzcy seniorzy od 25 stycznia mogą się zaszczepić w 19 punktach szczepień, zlokalizowanych na terenie miasta. Ponadto w naszym mieście dostępny jest mobilny punkt szczepień.


Punkty szczepień w Rudzie Śląskiej:
 

Nazwa podmiotu (RPWDL) Nazwa punktu szczepień Ulica Dzielnica
Ośrodek Pielęgniarstwa Pomoc w Zdrowiu i w Chorobie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zespół Opieki Długoterminowej Domowej 1 Maja 288 Wirek
PRZYCHODNIA REJONOWA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ RUDA ŚLĄSKA UL. LIPA 3 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Wincentego Lipa 3 Godula
PRO4MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Punkt szczepień 1 Maja 318B Czarny Las
Przychodnia Rejonowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. ks. J. Niedzieli 51b Poradnia lekarza POZ ks. J. Niedzieli 51b Bielszowice
SZPAKMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Szpak-Med Bykowina Szpaków 33 Bykowina
SZPAKMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Szpak-Med Godula Karola Goduli 34 Godula
SZPAKMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Szpak-Med Ruda 1 Wincentego Janasa 9A Ruda
AKA-MED CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Poradnia lekarza POZ 1 Maja 323 Wirek
SPÓŁKA CYWILNA MED-DENTAL HENRYKA DASIEWICZ-WIECZOREK, MICHAŁ WIECZOREK, ADAM WIECZOREK SPÓŁKA CYWILNA MED-DENTAL Harcerska 3 Halemba
FUNDACJA "UNIA BRACKA" Przychodnia Bracka BIELSZOWICE Edmunda Kokota 172 Bielszowice
Przychodnia Rejonowa - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4 Przychodnia Rejonowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4 Pokoju 4 Nowy Bytom
PRZYCHODNIA REJONOWA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Z SIEDZIBĄ PRZY ULICY SZTOLNIOWEJ 6 Punkt szczepień Sztolniowa 6 Bykowina
LUX-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Punkt szczepień ochronnych Jankowskiego 6 Wirek
SZPITAL MIEJSKI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Poradnia POZ Wincentego Lipa 2 Godula
NZOZ PANACEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Solidarności 12 Halemba
PRZYCHODNIA LEKARSKA SPÓŁKA CYWILNA JOLANTA MOROŃ-ŚWIERSZCZ, JAN ŚWIERSZCZ, MICHAŁ ŚWIERSZCZ Przychodnia Lekarska Wawelska 7 Ruda
SZPAKMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MOBILNY PUNKT SZCZEPIEŃ - SZPAKMED Szpaków 33 Bykowina
Przychodnia Rejonowa SPZOZj w Rudzie Śląskiej Przychodnia Rejonowa SPZOZj w Rudzie Śląskiej K. Makuszyńskiego 7 Halemba
Przychodnia Rejonowa SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13 Poradnia lekarza POZ Siekiela 13 Bykowina


Pełna lista punktów szczepień z podziałem na województwa dostępna jest na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien.


Szczepienia - aktualne statystyki

Jak wynika z danych opublikowanych 26 stycznia, dzienna liczba szczepień wyniosła 67 743. Najwięcej - 10 336 dawek podano pacjentom w woj. mazowieckim. Ponad 7 tysięcy szczepionek na koronawirusa zostało zaaplikowanych także w woj. śląskim (7 647). Na końcu listy znalazły się natomiast województwa: opolskie (2 025), świętokrzyskie (1 929) oraz lubuskie (1 785).

Liczba wykonanych do tej pory szczepień w Polsce wyniosła 776 987. Stan magazynu - w tym dawki na II szczepienie i w trakcie realizacji to 396 885 szczepionek. 

W samej Rudzie Śląskiej do tej pory wykonano 3 252 szczepienia. Dzienna liczba szczepień wyniosła 211. Drugą dawką szczepionki zaszczepiono ogólnie 385 osób. 


Ruda Śląska: Bezpłatny dowóz dla seniorów

Przypominamy, że osoby, które mają problem z dotarciem do punktu szczepień, mogą skorzystać ze specjalnie zorganizowanego, bezpłatnego dowozu. Z tej możliwości w Rudzie Śląskiej skorzystał jako pierwszy pan Henryk, który do punktu szczepień dotarł transportem zorganizowanym przez Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Zgłoszenia  przyjmowane są pod nr telefonu: 32 248 63 58 oraz z wykorzystaniem bezpłatnej infolinii 800 158 800. Możliwy jest również  kontakt z CZK poprzez e-mail: wzk@ ruda-sl.pl. Aby organizacja dowozu przebiegała sprawnie, władze miasta proszą o zapisywanie się na transport najlepiej zaraz po ustaleniu terminu w punkcie szczepień.

Zobacz także

Komentarze (17)    dodaj komentarz »

 • RedPill

  Zanim zaciągniecie nieświadomego staruszka na "cudowne" szczepienie, zawtajcie wpierw do notariusza ;-)

 • Dana

  uwazam że bezmózgi nie powinni nic komentowac a szczepienia powinny byc obowiazkowe

 • Vet

  Hm... czyli idąc tym Tropem, Ty też nie mogłabyś komentować

 • inspirator

  Ci z 70 + prawdopodobnie zapisali się już w pierwszych godzinach 22 stycznia. Byłem tydzień wcześniej na Siekiela. Niby "zapisałem" się. Okazało się ze już za późno. Na marzec już się nie załapałem. Pewnie sporo było krewnych i znajomych królika. W ogóle informacja o terminach to jeden wielki wielki bu...el i chaos. Ps dwa szczury rozmawiają: "Bedziesz się szczepić?" "Zgłupiałeś? Przecie nie zaczęli jeszcze testów na ludziach"

 • Krystyna Kalisz

  Szanowna Pani PrezydentCzytając o wspaniale prowadzonej akcji szczepień w Rudzie Śląskiej, chciałabym Pani uświadomić jak wygląda prawda. Posłużę się przykładem mojej 94 letniej mamy.Na szczepienia została zapisana do przychodni przy ul. Szpaków pierwszego dnia zapisów (zgodnie z wytycznymi ministra zdrowia) czyli 15.01.w godzinach rannych. Żadnej informacji o wyznaczonym dniu szczepienia nie dostała, termin miał zostać podany telefonicznie. Czekamy. 25.01 dzwonię na Szpaków i zostaję poinformowana, że na luty mama nie zostanie zaszczepiona, bo nie ma już miejsc, chyba że 26.02 na.. Janasa. Mana mieszka w Kochłowicach. Nie potrafiono mi wytłumaczyć, dlaczego osoba 94 letnia, która zapisała się pierwszego dnia zapisów została w ten sposób potraktowana, skoro szczepienia miały zacząć się od osób najstarszych. Nie wierzę, że wszyscy szczepieni w lutym są starsi od mojej mamy. Tak więc szanowna pani Prezydent pojadę z mamą 26. 02 na Janasa, ale uważam, że kryteria stosowane przy szczepieniach na Szpaków są inne niż wytyczne Ministra Zdrowia i wymagają kontroli. I tak wygląda prawda o tym jak Miasto troszczy się o swoich seniorów

 • hongbo

  3252 jeleni.

 • Do hongbo

  I jeden osioł! - hongbo

 • Wjk

  W takim tempie to zaszczepiona zostanę za 2 lata. Choruje na płuca a więc mogę niedożyć Ten rząd nieudaczników to porażka. Ten kraj to patologia. [...].

 • Alojz

  Ciesz się że nie rządzi nieudolne PO i jej celebryta minister zdrowia znany z Big Brothera.

 • hajer

  Tempo jest niestety zbyt wolne. Coś mi się wydaje, że producenci tych szczepionek są w zmowie cenowej i dopiero jak wszyscy wypuszczą ją do obiegu to wtedy stanie się ona powszechna żeby każdy producent się mógł ,,nachapać''. Ponadto nie wierzę, że wszystkie kraje w Europie są traktowane równo jeśli chodzi o dostawy. Pewnie co bogatsze Państwa pod stołem jeszcze coś dorzucą kasy i otrzymują więcej.

 • ksiundz

  Obawiam się że kraje w UE są raczej traktowane równo, bo była by to za duża afera żeby ryzykować.Inna sprawa że firmy się wycwaniły i niby ograniczają dostawy do UE bo coś tam coś tam a sprzedają gdzie indziej (Izrael, USA, GB) za 50% większą cenę.

 • Jorg

  Zaczekom na efekty zdrowotne śmiałków co sie zdecydowali na obiecanki cacanki .

 • Głomb

  Zostało jeszcze 135 tyś. do wyszczepienia bez gwarancji na zdrowie.

 • Rudzianka

  3 tys zaszczepionych w miesiąc a jeszcze zostało 130 tys w Rudzie Śląskiej. W rok ma pewno nie zaszczepia się wszyscy

 • JBC P!S

  Szkoda staruszkow , ale no coz selekcja naturalna musi byc :)

 • Tomasz

  Dzięki,ja mam 36l, zaszczepiony,tak..znicze też już sobie kupiłem.a ty pozostan w swoim średniowieczu.

 • jbc p!s

  twoj problem nie moj.... kazdy robi co chce , sredniowiecze ? dopiero zobaczycie jesien z dvpy .... szczepcie sie i badzcie zdrowi , oby

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.