Ruda Śląska - portal miejski RudaSlaska.com.pl

Wiadomości z Rudy Śląskiej

Wszyscy pierwszoklasiści dostaną darmowy podręcznik - Aleksandra Piecko, Wydział Oświaty

 • Dodano: 2014-08-27 09:00, aktualizacja: 2015-10-01 14:01

Rozmawiamy z Aleksandrą Piecko, naczelnik Wydziału Oświaty w Rudzie Śląskiej. 
 

Jak Pani ocenia działalność placówek oświatowych na terenie miasta? 
Pracę naszych szkół i placówek oceniam bardzo dobrze. Dyrektorzy i nauczyciele w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierują się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie i bezpieczeństwo. Stwarzają warunki do osiągania sukcesów, rozwijają  uzdolnienia i zainteresowania poprzez organizację różnorodnych zajęć pozalekcyjnych. Wykazują dużą skuteczność w podejmowaniu działań wzbogacających warsztat pracy, bazę dydaktyczną i techniczną oraz majątek placówek. Angażują się w realizację projektów edukacyjnych i unijnych.


Czy dzieci uzdolnione w naszym mieście mogą liczyć na stypendia naukowe? 
We wszystkich szkołach naszego miasta przyznawane są stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe na podstawie wewnętrznych regulaminów. Nauczyciel wychowawca po każdej konferencji klasyfikacyjnej przedkłada wniosek o przyznanie uczniowi stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe do powołanej w szkole Komisji Stypendialnej, której przewodniczącym jest dyrektor danej placówki. Takie stypendium przyznaje się uczniowi na okres jednego semestru.
Nasi uczniowie corocznie zostają laureatami Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych, organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty. Tradycją stały się już spotkania Prezydent Miasta Grażyny Dziedzic z laureatami, ich rodzicami oraz nauczycielami i dyrektorami szkół. Wzorem lat ubiegłych Pani Prezydent nagrodzi laureatów wycieczką. Trzy lata temu była to wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, dwa lata temu do Wiednia, w ubiegłym roku uczniowie zwiedzili Berlin, a w tym roku wyjadą do Pragi.
Nasze dzieci i uczniowie zdobyli wiele laurów w różnego rodzaju konkursach, turniejach, zawodach i festiwalach, zajmując wysokie lokaty w województwie, regionie i kraju. Nie sposób je teraz wszystkie wymienić, ale wszystkim gratulujemy z całego serca.
 

Wyniki egzaminów maturalnych w naszym mieście plasowały nas na niskiej pozycji wśród miast województwa śląskiego. Co może być tego powodem? 
Analizując przedstawiony materiał dotyczący wyników egzaminu maturalnego 2014 OKE w Jaworznie - zamieszczony na witrynie tej instytucji - trudno powiedzieć, aby 20 miejsce naszego miasta na 36 powiatów było złym wynikiem. Jeszcze lepiej przedstawia się klasyfikacja na tle gmin, gdzie nasze miasto na 74 gminy zajęło 33 miejsce. 
Co rocznie od kilku lat wyniki tegoż egzaminu w naszych szkołach są lepsze, z czego jesteśmy zadowoleni, w szczególności z wyników techników.


Początek roku szkolnego: czy wszystkie placówki są gotowe na przyjęcie uczniów? 
W ocenie Dyrektorów, w wyniku kontroli obiektów należących do szkoły lub placówki pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów, wszystkie szkoły i placówki w naszym mieście są gotowe do rozpoczęcia roku szkolnego.


Jakie remonty w jakich placówkach były wykonane w czasie wakacyjnym? 
W okresie od stycznia do sierpnia 2014 roku w placówkach oświatowych wykonano prace remontowe i awaryjne na łączną kwotę 218 135 zł, w tym w okresie wakacji (30 czerwca – 31 sierpnia 2014 r.) na kwotę 48 902,00 zł. W czasie wakacji przeprowadzono m. in. remonty sal dydaktycznych, kuchni, ogrodzenia, placu zabaw itp. W lipcu 2014 r. została ukończona termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 8 przy ul. Sobieskiego 49. Prace remontowe kosztowały 500 000 zł i zostały ukończone miesiąc przed planowanym terminem zakończenia. Oprócz tego w czterech szkołach trwają prace inwestycyjne związane z termomodernizacją budynków na łączną kwotę 6 400 000 zł.


Czy wszystkie klasy pierwsze szkół podstawowych rozpoczną edukację we wrześniu z darmowych podręczników?  
Wszystkie klasy pierwsze szkół podstawowych rozpoczną edukację we wrześniu z darmowych podręczników.
Pierwsza część podręcznika była dostarczana do 22 sierpnia 2014 roku, druga część podręcznika zostanie dostarczona w październiku br. w terminie, o którym dyrektorzy szkół zostaną poinformowani we wrześniu przez Kuratorium Oświaty w Katowicach. 
 
Weszła w życie tzw. ustawa podręcznikowa. Na mocy nowelizacji ustawy o systemie oświaty uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów będą mieli dostęp do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych. Podręczniki będą wypożyczane uczniom, zaś ćwiczenia zostaną im przekazane na stałe. Podręczniki i materiały edukacyjne mają służyć co najmniej trzem kolejnym rocznikom.
 
Minister edukacji będzie wyposażał szkoły podstawowe w bezpłatny podręcznik m.in. do zajęć z języka polskiego i matematyki. Podręcznik lub inne materiały edukacyjne będą wybierali wspólnie nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. W sytuacjach spornych decyzję będzie podejmował dyrektor szkoły.
Darmowe podręczniki mają trafiać do szkół stopniowo. W roku szkolnym 2014/2015 program obejmie klasy I szkół podstawowych, a docelowo do roku 2017/2018 wszystkich uczniów podstawówek oraz gimnazjów.
Ponadto ustawa wprowadza dotację celową dla organów prowadzących szkoły podstawowe i gimnazja m.in. na zakup podręczników do zajęć z języka obcego, materiałów edukacyjnych do jego nauczania oraz materiałów ćwiczeniowych dla klas I-III szkoły podstawowej. Program dotowania ma być wdrażany etapami – w 2014 r. obejmie uczniów I klasy podstawówki.
By prawidłowo rozpocząć rok szkolny Pani Prezydent zabezpieczyła w budżecie miasta środki na zakup materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, a także na zakup podręcznika do zajęć z języka obcego nowożytnego. Natomiast dotacja na ten cel wpłynie w późniejszym terminie. 
 

Jakich zmian potrzeba w rudzkich szkołach, by zatrzymać w nich młodzież, która wybiera szkoły ponadgimnazjalne w miastach ościennych?  
Rzeczą naturalną jest migracja – niektórzy absolwenci rudzkich gimnazjów będą wybierać szkoły w miastach sąsiednich. Czasem czynnikiem decydującym jest bliskość szkoły ponadgimnazjalnej tuż za granicą miasta, ale również uczniowie z innych miast uczą się w naszych szkołach.
Biorąc pod uwagę coroczną liczbę absolwentów gimnazjów oraz ofertę kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych uważam, że występujące proporcje w podtypach szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest miasto Ruda Śląska są wystarczające.
Stawiając sobie za cel zatrzymanie absolwentów gimnazjów w mieście uskuteczniamy preorientację zawodową już od klasy pierwszej gimnazjum, tak aby w klasie trzeciej osiągnąć efekt minimalizacji przypadkowego wyboru drogi dalszego kształcenia. W tym zakresie myślimy również  o klasach szóstych szkół podstawowych.


Jak wyglądają dane statystyczne jeśli chodzi o liczbę uczniów oraz nauczycieli na terenie naszego miasta?
Na dokładną odpowiedź na to pytanie jest trochę za wcześnie, gdyż liczby te praktycznie codziennie ulegają zmianom. Precyzyjne dane otrzymamy pod koniec września, wtedy placówki przekażą dane do bazy danych SIO. Na dzień dzisiejszy możemy podać tylko dane przybliżone:
- przedszkola ok. 4 300 dzieci, 
- szkoły podstawowe ok. 7 400 uczniów, 
- gimnazja ok. 3 900 uczniów,
- szkoły ponadgimnazjalne ok. 3 850 uczniów, 
- ok. 2 300 nauczycieli. 

 
Dziękuję za rozmowę. 
 

Komentarze (14)    dodaj komentarz »

 • mieszkaniec

  Dlaczego władza żyje ponad stan a podatnicy ledwo wiążą koniec z końcem ?

 • mariolam@go2.pl

  To jest naczelnik? A gdzie dress code?? myślałam że ta pani się wybiera na imprezę z tymi błyskotkami (szyja, bluzka)przez ubiór wyrażamy szacunek dla rozmówców! Wstyd że naczelnicy i nasi urzędnicy nie znają podstaw. Ale tacy ludzie właśnie w tym kraju są na stanowiskach decyzyjnych i tak wygląda jak wygląda w tym kraju... przykre :(

 • mariolam@go2.pl

  To jest naczelnik? A gdzie dress code?? myślałam że ta pani się wybiera na imprezę z tymi błyskotkami (szyja, bluzka)przez ubiór wyrażamy szacunek dla rozmówców! Wstyd że naczelnicy i nasi urzędnicy nie znają podstaw. Ale tacy ludzie właśnie w tym kraju są na stanowiskach decyzyjnych i tak wygląda jak wygląda w tym kraju... przykre :(

 • ADAM

  szkoda że nie potraficie wyliczyć dzieci w danych klasach bo pdrecznikow nie ma nawet na hurtowniach

 • Ola

  Pewnie się dowiemy, że to najjaśniejsza nam go zafundowała ?

 • Chris

  Przecież ten podręcznik to chłam, z czego tu się cieszyć.

 • nauczycielka na emeryturze

  Matko propaganda sukcesu jak za czasów PRL. Niestety realia w naszych placówkach oświatowych wyglądają zupełnie inaczej...no tak ale skąd ta pani ma to wiedzieć prawda???

  • nauczycielka na emeryturze
   2014-08-27 23:22
  • Ocena:
  • odpowiedz
 • Majkel

  Darmowy dobre a to z jakiej kieszeni zapłacony ?

 • telekomunista

  Telefon VoIP widoczny na zdjęciu kosztował tyle że ho ho... Dla oświaty wszystko co najlepsze.

 • eryk

  przepych i megalomania, a ludzie od ust sobie odkładają żeby podatki zapłacić - skandal!

 • A ja tak sądzę

  Ja Cie proszę - telefon na biurku! A lampa? myszka? kwiatek?

 • zyga

  do tego luksusowe krzesło z masażem, no no powodzi się za nasze pieniądze (lampka tez wygląda na taką z górnej półki)

 • eee

  Na 36 miejsc zająć 20 i się z tego powodu nie martwić? Gratuluję optymizmu.

 • esiu

  On nie jest darmowy, wszyscy za niego zapłaciliśmy pd przymusem w podatkach!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.