Ruda Śląska - portal miejski RudaSlaska.com.pl

Wiadomości z Rudy Śląskiej

Za nami XX Sesja Rady Miasta Ruda Śląska. Czy budżet miasta na 2020 rok jest zagrożony?

 • Dodano: 2019-10-30 11:00, aktualizacja: 2019-11-15 10:54

Za nami XX Sesja Rady Miasta Ruda Śląska. Radni nie przyjęli projektu nowych stawek za wywóz śmieci. Wywołało to ogromne emocje wśród włodarzy naszego miasta. Czy Budżet Rudy Śląskiej na 2020 rok jest zagrożony?

Pożegnanie Doroty Tobiszowskiej i Marka Wesołego

Na początku sesji radni podziękowali za dotychczasową pracę na rzecz miasta Dorocie Tobiszowskiej i Markowi Wesołemu, którzy będą teraz reprezentowali Rudę Śląską w Sejmie i Senacie.

- Chciałabym w imieniu radnych serdecznie pogratulować zwycięstwa, a w imieniu mieszkańców Rudy Śląskiej podziękować za dotychczasową pracę. Przypominam, że Pani Dorota Tobiszowska zasiada w Radzie Miasta od dwóch kadencji, a Pan Marek Wesoły od trzech. To nie jest praca, to misja, którą spełniliście naprawdę bardzo dobrze i w imieniu mieszkańców Rudy Śląskiej, dziękuję wam za wsparcie merytoryczne różnych tematów i za załatwianie spraw mieszkańców naszego miasta. Życzę wam owocnej pracy w Sejmie i Senacie. Życzę wam także, żebyście nie zapomnieli o naszym mieście. Wiem, że będziecie dobrymi orędownikami województwa śląskiego w Warszawie - mówiła Aleksandra Skowronek - przewodnicząca Rady Miasta Ruda Śląska.

Później nastąpiło zaprzysiężenie nowych radnych. Miejsca Doroty Tobiszowskiej i Marka Wesołego w radzie zajęli Wioletta Nowak oraz Krzysztof Piechaczek.

Dyskusja nad ustaleniem nowych stawek podatku od nieruchomości

Później radni dyskutowali także nad ustaleniem nowych stawek podatku od nieruchomości. Zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości uprawniona jest rada gminy, jednak nie mogą one przekroczyć stawek maksymalnych corocznie waloryzowanych przez Ministra Finansów. Przy określaniu stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 władze miasta postanowiły określić stawki na poziomie maksymalnych obowiązujących w 2020 roku. Radni nie wyrazili na to zgody.

  2019 2020
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (od 1 m2) 0,91 zł 0,95 zł
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi (od 1 ha) 4,44 zł 4,80 zł
grunty pozostałe (od 1m2) 0,47 zł 0,50 zł
budynki mieszkalne (od 1m2 powierzchni użytkowej) 0,71 zł 081 zł
budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (od 1m2 powierzchni użytkowej) 22,57 zł 23,90 zł
budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (od 1m2 powierzchni użytkowej) 10,56 zł 11,18 zł
budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (od 1m2 powierzchni użytkowej) 4,66 zł 4,87 zł
budynki pozostałe (od 1m2 powierzchni użytkowej) 7,86 zl 8,05 zł

- Kwota podatku z tytułu tej podwyżki dla miasta Ruda Śląska może być w granicach niecałe 6 mln zł. Jeżeli będzie to maksymalna stawka - mówiła Ewa Guziel, skarbnik miasta.

Radni nie popierali projektu o podwyższeniu stawek podatku od nieruchomości.

- W imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości chciałbym poinformować, że nasz klub będzie głosował przeciwko tej uchwale. Uważam, że podnoszenie podatków to nie jest droga do budowania przedsiębiorczości, do budowania zasobności portfela mieszkańców Rudy Śląskiej. To jest taka droga na skróty do chwilowego polepszania budżetu miasta - mówił radny Mariusz Pakuza.

- Nie może być tak, że braki środków finansowych w budżecie miasta mają zapewniać mieszkańcy tego miasta. Ja jako szef klub Koalicji Obywatelskiej chcę powiedzieć, że długo dyskutowaliśmy nad projektami różnych uchwał i na pewno nasz klub nie zagłosuje za obciążeniem mieszkańców Rudy Śląskiej dodatkowymi daninami. Nie można zrobić tak, żeby mieszkaniec płacił za to, że budżet wygląda tak, a nie inaczej. Ja się zastanawiałam, gdybyśmy nie zatrzymali budowy oceanarium to, w którym miejscu byłoby teraz miasto Ruda Śląska? - mówiła Aleksandra Skowronek.

Do zarzutów radnych postanowił odnieść się wiceprezydent Krzysztof Mejer.

- Wbrew pozorom dzisiejsza sesja jest niesamowicie ważna. Ona praktycznie jest na równi z sesją budżetową, jaką zwykle mamy w grudniu. Dzisiaj będziecie debatować o uchwałach, które będą rzutować na wielkość budżetu Rudy Śląskiej w 2020 roku. Ja się zgadzam ze stwierdzeniem, że nie możemy obciążać dodatkowymi daninami mieszkańców. Pełna zgoda, ale co mamy zrobić w sytuacji, kiedy pozbawia się nas dochodu w wysokości 27 mln zł - mówił Krzysztof Mejer. - Państwo występujecie w imieniu mieszkańców. Zgoda. Macie reprezentować interesy mieszkańców, ale zastanówcie się, czy to nie jest pozorna troska o mieszkańców. Bo pójdźmy dalej. Nie uchwalicie państwo uchwały o nowych stawkach od nieruchomości, nie uchwalicie kolejnych uchwał, które mają charakter finansowy w tym uchwały śmieciowej. Zastanówcie się nad konsekwencjami odrzucenia tych uchwał. Bo jeżeli one zostaną odrzucone, to odbije się na kształcie budżetu. Natura nie znosi próżni. Jeżeli komuś coś damy, to komuś musimy zabrać. Jeżeli te uchwały nie przejdą, budżet w przyszłym roku będzie zatrważający, Proszę pamiętać, że my nie produkujemy pieniędzy - dodał.

Ostatecznie radni odrzucili nowy projekt uchwały. Za przyjęciem uchwały zagłosowało 10 radnych, przeciw było 12.

Tematem, który wzbudził najwięcej emocji była podwyżka cen za wywóz śmieci

Warto przypomnieć, że kilka dni temu w Biuletynie Informacji Publicznej pojawił się projekt uchwały ustalającej nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawka za odbiór segregowanych odpadów z 21,70 zł miała wzrosnąć do 29 zł od osoby. Za odpady niesegregowane mieszkaniec miałby zapłacić 58 zł. Obecnie jest to 43,40 zł.

Po burzliwej dyskusji ostatecznie radni z klubów Koalicji Obywatelskiej i PiS nie zgodzili się na zwiększenie cen za wywóz śmieci. Z tego powodu do całego systemu gospodarki odpadami, który w założeniu powinien się samofinansować, miasto będzie musiało dołożyć 8 mln zł. Jak ostrzegają władze miasta, decyzja ta w przyszłym roku może skutkować częściowym brakiem środków na wypłaty dla nauczycieli i innych pracowników samorządowych.

– Aktualna stawka "opłaty śmieciowej" jest niedostosowana do cen rynkowych. Aktualnie wynosi ona 21,70 zł, a żeby system się zbilansował, powinna być na poziomie 29 zł - tłumaczy wiceprezydent Mejer. - Jesteśmy "niewolnikami" ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W kwestii gospodarowania odpadami pozbawiono nas samorządności. Nie możemy nic zrobić - dodaje.

Jak podkreślają władze Rudy Śląskiej, sytuacja może być dramatyczna. Z powodu zmian w przepisach prawa, w szczególności w systemie podatkowym oraz oświaty, a także w związku z podniesieniem pensji minimalnej w przyszłorocznym budżecie Rudzie Śląskiej na realizację zadań obowiązkowych zabraknie ok. 20 mln zł.

– Tylko na pokrycie ustawowego wzrostu pensji minimalnej od nowego roku musimy zabezpieczyć ponad 9 mln zł. Z kolei na wzrost wynagrodzeń nauczycieli w 2020 r. będziemy musieli przeznaczyć 19 mln zł więcej niż obecnie, przy wzroście subwencji oświatowej na poziomie jedynie 7,5 mln zł – wylicza Ewa Guziel, skarbnik miasta. - Wszystko to sprawia, że na chwilę obecną w projektowanym budżecie na przyszły rok nie mamy zabezpieczonych środków na zadania fakultatywne, czyli dobrowolne – dodaje.

Aby "dopiąć" budżet władze Rudy Śląskiej zdecydowały się na podniesienie stawek niektórych podatków. Ich wzrost miał wygenerować ok. 6 mln zł.

– Ta kwota i tak nie pokryłaby w całości wydatków związanych z podniesieniem pensji minimalnej w miejskich jednostkach – wskazuje skarbnik miasta. – W momencie nieprzegłosowania uchwał nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć brakujących środków na ten cel – dodaje.

Radni jednak nie zważając na słowa skarbnik miasta, postanowili podzielić pieniądze na finansowanie sportu seniorskiego, mimo że dla samorządu jest to zadanie dobrowolne. Wiceprezydent Mejer nie krył swojego oburzenia w tej sprawie.

Jestem w szoku, że radni w sytuacji, gdy nie mamy zabezpieczonych środków na pensje dla nauczycieli, czy pracowników miejskich instytucji, bardziej troszczą się o kluby sportowe – nie kryje oburzenia Krzysztof Mejer – Nie mogę uwierzyć, że zamiast zapewnić miastu potrzebne dochody, radni wolą dzielić wirtualne pieniądze. To skrajna nieodpowiedzialność – kwituje wiceprezydent.

Dziura budżetowa?

Miasto informuje, że konsekwencją niepodjęcia wczorajszych uchwał będzie dodatkowa "dziura budżetowa” w wysokości 14 mln zł. Brakujące środki dotyczyć będą zadań obowiązkowych, na które miasto musi mieć zabezpieczone pieniądze.

– Już na tym etapie praktycznie „ścięliśmy” do zera przyszłoroczne wydatki fakultatywne, czyli wydatki na promocję, organizację imprez, czy organizację kolonii i półkolonii, a także dotowanie organizacji pozarządowych. Taką sytuację da się jeszcze przeżyć, ale gdy zabraknie pieniędzy na zadania obowiązkowe, do jakich należy m.in. wypłata wynagrodzeń, jedynym rozwiązaniem powinna być likwidacja miejskich instytucji czy zwolnienia, a do tego za wszelką cenę nie chcemy dopuścić – podkreśla wiceprezydent Mejer. – Do niedawna taki scenariusz w ogóle nawet nie był brany pod uwagę. Byliśmy przekonani, że wspólnie uda nam się wypracować rozwiązania, które spowodują zabezpieczenie najważniejszych potrzeb miasta. To nie jest tylko nasz rudzki problem. Tak się dzieje w całym kraju. Miasta „zaciskają pasa” i ograniczają wydatki nieobowiązkowe. Podczas jesiennej serii spotkań z mieszkańcami rzetelnie informowaliśmy o aktualnej sytuacji budżetowej Rudy Śląskiej. Zdecydowana większość mieszkańców przyjmowała te informacje z dużym zrozumieniem. Niestety, niektórym radnym dziś tego zabrakło – komentuje Krzysztof Mejer.

Zobacz także

Komentarze (51)    dodaj komentarz »

 • Komandos

  Przeczytałem prawie wszystkie komentarze i dziwię się że ludzi denerwują dotacje na sport,chyba wszyscy chcemy aby nasze społeczenstwo było zdrowe i wysportowane.Kiedyś pamiętam jak śp.dyrektor kop.Bie-ce Maksymilian Chrobok zapewniał mnie że Rudzie Śl o sport zawsze będzie się dbało.Pracowaliśmy społecznie przy budowie hali sportowej lodowiska czy wyciągu narciarskiego w parku Strzelnica a teraz wszyscy o tym zapomnieli.Chodzę na treningi z wnukami - piłka ręczna i nożna widzę jak się dzieciaki w to angażują,strach pomyśleć że będą musiały ten czas zastąpić komputerem.Jestem za częściowym dofinansowaniem klubów resztę pokryją zadowoleni rodzice.

 • Adam

  Jestem za tym żeby pozwalniac 30 % urzędników W jednym pokoju siedzi średnio 5 osób a jedna pracuje lub przyjmuje klienta Reszta kawka herbatka tel do dziecka itp itd

 • andrzej

  ludzie co narzekacie wybraliście ich wszystkich to macie , i tyle

 • rudzianka

  Żaden zawodowy sport, nie powinien być dotowany z miejskiej kasy. To jest biznes jak każdy inny, musi na siebie zarabiać, albo upaść. Tak samo nie dopłacamy do lokalnych zespołów muzycznych, Jeśli są chętni na ich koncerty, jeśli znajdą prywatnych sponsorów, to funkcjonują, jeśli nie, to kończą działalność. To chyba proste zasady?

 • Hajer

  Jaki Mejer miły z Tobiszowskiej na zdjęciu a w rozmowach prywatnych 180 stopni inaczej.

 • Daro

  Ja bym na początek zlikwidował Straż Miejską. Dużo gadają, a wszędzie taki smród z kopciuchów, że oddychać nie można. Wszędzie [...]a po psach.

 • Adam

  Jakoś nie mam z urzędu dofinansowania do kolonii i nawet grosza mi urzad nie dał do wyplaty Więc o co tu chodzi ?

 • Obserwator

  Ta uchwała była pisana na kolanie, obciąża bardzo budżet oraz krzywdzi wielu sportowców którzy nie biorą udziału w preferowanych przez radnych dyscyplinach sporu

 • orwo

  Obserwując dotychczasowe realizacje i kolejne pomysły tej ekipy - z Wiceprezydentem Mejerem na czele - wychodzę z założenia, że im mniej pieniędzy ma ta władza tym lepiej.

 • zainteresowany

  Jeżeli chodzi o uchwałę związaną z finansowaniem sportu seniorskiego, to bardziej chaotycznego aktu prawnego nigdy nie widziałem. Co prawda nie znam jeszcze ostatecznie przegłosowanej wersji do porównania z projektem, ale ilość poprawek jest ogromna. Czasami lepiej jest napisać uchwałę na nowo, niż nanosić na nią nieskończona liczbę poprawek. Wyjątkowo muszę zgodzić się z Prezydentem Mejerem, który stwierdził, że uchwała to pisana była "na kolanie"

 • mieszkaniec

  Panie Mejer my już panu podziękujemy nikt tu pana nie chce. Rudzianie w wyborach pokazali ile pan jest warty dla Rudy Śląskiej!!!

 • Ryl

  No i co z tego? Nadal jest przy korycie bo caryca go potrzebuje

 • Ernest_Vitczok

  Każdy jest winny tylko nie władza mego miasta! Więc albo naszym miastem rządzi bezbłędnie grupa osób którym to ciągle się rzuca kłody pod nogi (co oczywiście jest niemożliwe), albo prowadzona jest nieodpowiedzialna polityka finansowa przez co sytuacja wygląda jak wygląda! Przypomnę tylko, że jak miasto ogłaszało sukces otwarcia kredytu na inwestycje, było to że trzy cztery lata temu. Ponoć bez tego nie powstanie trasa NS, teraz już wiemy że nie powstanie bo za droga! Pienkadze te nie idą w gospodarkę mieszkaniową lub rozwiązania komunalne. Nasze miasto inwestuje w różnego rodzaju strefy spędzania wolnego czasu tu ścieżka, tam grill, a tu hałda do przekopania i rekultywacji za kilkanaście mln. złotych, a obecnie teren po koksowni na skraju miasta jedyne 20 mln złotych... Nie mówię że to źle, ale te tereny później trzeba utrzymać, oświetlić itp... z dwa lata temu mówiła o tym skarbnik Miasta, koszty się podnoszą. Więc dlaczego ja mieszkaniec mam ponosić odpowiedzialność za sytuację finansową miasta, a taka skarbnik czy Prezydent nie ponoszą odpowiedzialności?!

 • jazmig

  PO-PiS robi wygłupy. Miasto nie może dopłacać do wywozu śmieci, zabrania tego ustawa, którą wprowadziła PO, a poszerzył PiS.

 • ewald

  no to zaczyna się dobra zmiana. chcieliście 500+ , no to macie. a to dopiero początek.

 • zazdrosny c...

  Ny miosz 500+ to zazdrość ci d... ścisko.

 • antoniooo

  ewald ?? skoncz pierd................... fleki ze 500 + to na lopatki polozol Ruda slasko----za PO zebrali deputaty --obcieli zasilki pogrzebowe , wzieli OFE i wciaz wielkie go... no bylo .a 500 to miasto dostaje przelewem z budzetu centralnego no ale to trzeba wiedziec a nie oglaDAC z japa rozdiabana na TVN i sluchac propagandy antyrzadowcow i prokomuchow

 • obserwator

  Zgodnie z projektem uchwały piłka nożna w zależności od poziomu rozgrywek 150 000-1 000 000 a piłka siatkowa 60 000-350 000, to tylko dwie z 12 wymienionych dyscyplin !

 • rudzianka

  za takie pieniądze można nadal prowadzić świetlice socjoterapeutyczne, wysłać dzieci na kolonie , zakupić dobrej klasy komputery do szkół, ale wasze dzieci nie będą tego miały bo pieniądze będą wydawać prezesi prywatnych klubów sportowych.

 • Kolega obserwatora

  Proszę obejrzeć sesję, pan Pakuza zaproponował poprawki w stosunku do projektu, a mianowicie finansowanie 6 i 7 klasy rozgrywkowej piłki nożnej na poziomie 30 tys. i 15 tys. Poprawki zostały przyjęte. Tak więc słowa pana Wodarskiego wypowiedziane wcześniej o tym, że pozostałe, nie objęte dotacja celową dyscypliny sportu będą mogły korzystać z dofinansowania na dotychczasowych zasadach, czyli w formie konkursu, straciły swoją aktualność. Moim zdaniem nie będzie żadnego konkursu na wsparcie sportu seniorskiego, co powoduje, że część sportowców może czuć sie oszukana przez autorów uchwały i tych radnych, co te uchwałę poparli.

123

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.