Wiadomości z Rudy Śląskiej

Czego możemy się nauczyć o przyszłości kapitałów akcyjnych używając  wskaźnika MACD?

  • Dodano: 2020-09-16 09:30

W dzisiejszych czasach umiejętność odczytu bądź też rozumienia wskaźnika MACD jest na wagę złota. Dlaczego? Bowiem wskaźnik MACD (Moving Average Convergence Divergence) pomaga zrozumieć inwestorom, czy „scenariusz” w zmianie cen rynkowych akcji zapowiada się optymistycznie czy pesymistycznie.

Co kryje się za skrótem MACD?

MACD, czyli Moving Average Convergence Divergence to nic innego jak konwergencja-dywergencja średnich kroczących. Wskaźnik MACD jest terminem handlowym używanym w analizie technicznej dwóch średnich kroczących, np. pomiędzy wzrostem i spadkiem cen rynkowych akcji. Ten fenomen został zapoczątkowany przez Geralda Appela w późnych latach 70-tych i pokazuje „dynamikę trendów”, czyli już wcześniej wspomnianą zależność pomiędzy wzrostem i spadkiem.

Patrząc na wykres zawierający wskaźnik MACD z reguły można zaobserwować trzy cyfry, które wchodzą w skład jego układu, mianowicie:

· Pierwszą cyfrą jest liczba przedziałów czasowych używanych do obliczenia szybko kroczącej ruchomej średniej.

· Drugą cyfrą jest liczba przedziałów czasowych używanych do obliczenia wolno kroczącej ruchomej średniej.

· Natomiast, trzecią cyfrą jest liczba słupków używanych do obliczenia średniej ruchomej, czyli różnicy pomiędzy szybko i wolno kroczącą ruchomą średnią.

MACD oblicza się na podstawie odjęcia 26-dniowej EMA (wykładniczej ruchomej średniej) od 12-dniowej EMA. Na tej podstawie jest wyliczany 9-dniowy EMA wskaźnika, który z kolei jest określany w górnej części oscylatora.

Jednak co dokładnie oznacza zwrot „26 lub 12-dniowa EMA”?

· Liczba 12 oznacza dotychczasowe 12 słupków na wykresie, określających szybko kroczącą ruchomą średnią.

· Liczba 26 oznacza dotychczasowe 26 słupków na wykresie, określających wolno kroczącą ruchomą średnią.

· Liczba 9 oznacza dotychczasowe 9 słupków na wykresie, określających różnice pomiędzy szybko oraz wolno kroczącą ruchomą średnią.

Jak interpretować linię wskaźnika MACD?

Poniższy wykres przedstawia wskaźnik MACD oraz tzw. linię Signal umiejscowioną w centrum diagramu. Z przedstawionego wykresu wynika, że sygnał do zakupu akcji oraz zapowiedź trendu wzrostowego następuje, gdy wspomniany wskaźnik przebija od dołu linię Signal. Natomiast, sygnał do sprzedaży akcji oraz odwrócenia trendu następuje, gdy przebija on od góry linię Signal.

W innych słowach powyższy wykres można opisać w następujący sposób:

· Literka K oznacza „kupno” i została wygenerowana, gdy wskaźnik MACD przebił prostą linię Signal.

· Literka S oznacza „sprzedaż” i została wygenerowana, gdy wskaźnik MACD przebił prostą linię Signal.

Prawdą jest, że wskaźnik pokazuje wzrost lub spadek cen akcji. Aczkolwiek, przezorny przedsiębiorca nie może sugerować się jedynie wartościami pojedynczych wskaźników. Należy też obserwować obecną sytuację dotychczasowych „gigantów” na rynku i w konsekwencji wyciągać wnioski z ich poczynań i inwestycji.

Dlaczego warto sugerować się wskaźnikiem MACD?

MACD (Moving Average Convergence Divergence) jest jednym z najczęściej używanych wskaźników. Obrazuje on w prosty, graficzny sposób wzrost bądź spadek, co jest niewątpliwym atutem i zachętą do jego używania. Dlatego jest łatwy w interpretacji oraz dlatego jest tak chętnie wykorzystywany przez inwestorów i ekonomistów. Najlepszym momentem na używanie tego wskaźnika jest okres wyraźnego wzrostu lub spadku cen akcji na rynku.

Kolejnym powodem przemawiającym za wyżej wspomnianym wskaźnikiem jest efektywność w jego wykorzystaniu. Co się za tym kryje? Otóż to, że wskaźnik ten w bardzo precyzyjny sposób pokazuje wspomniany wcześniej wzrost lub spadek. Wiedza, że gdy wskaźnik przebije górę lub dół linii Signal powoduje pewien dreszczyk i tzw. „motyle w brzuchu”.

Jakie wady niesie ze sobą sugerowanie się MACD?

Prawdą jest to, że pomaga on nam przewidywać potencjalne wzrosty i spadki cen rynkowych akcji. Niestety, słowo „potencjalne” jest tu użyte nie bez powodu, ponieważ pomimo zasygnalizowania spadku przez wskaźnik w rzeczywistości do żadnego spadku może w ogóle nie dojść, co omyłkowo zmusi nas do sprzedania wartościowych akcji.

Kolejną jego wadą jest to, że nie jest w stanie skutecznie porównać ze sobą cen różnych akcji. Z racji tego, że wskaźnik wyraża wartości w dolarach pomiędzy dwoma ruchomymi średnimi, odczytywanie cen dla różnych akcji daje niewiele informacji przy porównaniu ze sobą liczby aktyw.

Według raportu z 2018 roku wskaźnik wygenerował 39 sygnałów w 2 godzinnym przedziale z jednego dnia. 16 sygnałów okazało się być zyskownych, reszta z nich niestety była stratna.

Niemniej jednak, istnieje niewiele wskaźników analiz technicznych, które okazały się być bardziej skuteczne niż wskaźnik Moving Average Convergence Divergence. Okazuje się, że najlepiej sprawdza się on przy inwestycjach długoterminowych.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.