Wiadomości z Rudy Śląskiej

Rozkodowanie kodów Grup towarów i usług, czyli legenda to tajemniczego "GTU"

  • Dodano: 2020-10-09 12:00, aktualizacja: 2020-10-12 08:24

GTU to skrót kodu - Grup Towarów i Usług, który pojawia się wraz z nowym Jednolitym Plikiem kontrolnym, od 1 października 2020 roku. Podstawą ich klasyfikacji jest akt prawny, a dokładniej Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, z dnia 15 października 2019 r., w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji, w zakresie podatku od towarów i usług. Jakie kody GTU przewidział ustawodawca i jakie mają znaczenie?

Kody GTU rozkodowane

W ramach reformy nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT z deklaracją), ustawodawca wprowadził nowe 13 oznaczeń numerycznych, dla tak zwanych Grup Towarów i Usług. Każdy numer został przyporządkowany do określonych grup towarów lub usług, gdzie pierwsze 10 kodów zostało zarezerwowane dla dostawy towarów, a kolejne 3 dla dostawy usług. Jeżeli dany towar lub usługa zostaną zakwalifikowane do tychże, powinny zawierać odpowiedni numer, zgodnie z listą poniżej.

  • Dostawa towarów:

GTU 01 - dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym;

GTU 02 - dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy;

GTU 03 – dostawy oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów i innych;

GTU 04 – dostawy wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym;

GTU 05 – dostawy odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy;

GTU 06 - dostawy urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy;

GTU 07 - dostawy pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10;

GTU 08 - dostawy metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy;

GTU 09 - dostawy leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.);

GTU 10 - dostawy budynków, budowli i gruntów;

  • Świadczenie usług:

GTU 11 - świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532) - oznaczenie "11", i 1905;

GTU 12 - świadczenie usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;

GTU 13 - świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.