Wiadomości z Rudy Śląskiej

"Tutaj połączysz naukę ze sportową pasją..."

  • Dodano: 2020-04-10 07:45, aktualizacja: 2020-04-10 07:51

Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej istnieje już od roku szkolnego 2015/2016 – motto, którym kieruje się Dyrekcja Szkoły - „Tutaj połączysz naukę ze sportową pasją...” w pełni potwierdzają uczniowie jak i rodzice dzieci uczęszczających do placówki, która mieści się w Rudzie Śląskich Kochłowicach przy ulicy Tunkla 147A.

16 godzin treningów, w tym także zajęcia wychowania fizycznego w pełni zaspokajają zapotrzebowania treningowe uczniów szkoły. Zajęcia oparte są na autorskich programach szkoleniowych, które wkomponowane zostały w programy realizowane przez Polski Związek Piłki Nożnej oraz Polski Związek Akrobatyki Sportowej. Dzięki takiej liczbie zajęć w szkole uczniowie kończą zajęcia w placówce w godzinach 15.30 – 16.30 i mają popołudnia wolne, które mogą poświęcić na naukę lub realizację swoich innych pasji. Rodzice nie muszą się martwić o dowóz dziecka na trening czy mecz. Wszystko zapewnia szkoła – od sprzętu, zajęć treningowych w ramach szkolnych lekcji, bardzo dobrych trenerów po udział w meczach ligowych czy zawodach aż po organizację obozów sportowych. Grupa piłkarzy m.in. wyjechała na obóz do Hiszpanii oczywiście z wyjściem na mecz FC Barcelona.

Aktualnie w szkole uczniowie mają do wyboru – specjalizację z piłki nożnej, akrobatyki sportowej a od września także planowana jest piłka ręczna.

Sport w szkole jest ważny, ale ważniejsza jest oczywiście edukacja. Wśród uczniów rudzkiego SMS nie brakuje uczniów bardzo zdolnych - w szkole obowiązuje system stypendialny – tylko po I półroczu bieżącego roku szkolnego stypendia otrzymało ponad 25 uczniów i uczennic na 133 uczniów szkoły podstawowej. Dzięki współpracy na linii – wychowawca klasy – trener zespołu oraz obowiązującemu Regulaminowi Szkoły zachowane są właściwe proporcje pomiędzy naciskiem na edukację oraz treningi.

Z roku na rok kadra pedagogiczna szkoły praktycznie nie zmienia się. Coraz większa liczba nauczycieli związana jest tylko z SMSem. Zresztą z myślą o jakości nauczania także nauczyciele wzięli w ostatnim czasie w szkoleniach, a trenerzy stale uczestniczą także w kursach i seminariach.

Dzięki zaangażowaniu Dyrekcji Szkoły w pozyskiwanie środków zewnętrznych ciągle poprawiają się i tak już bardzo dobre warunki do nauki. Zresztą nie bez znaczenia jest także zaangażowanie rodziców, dla których rudzka Szkoła Mistrzostwa Sportowego jest pozytywną alternatywą dla szkół publicznych.

SMS pozyskał środki m.in. na zakup tablic interaktywnych dla poszczególnych pracowni, wyposażenie pracowni informatycznej oraz przede wszystkim z programu „Zielona pracownia” uzyskał dofinansowania do profesjonalnej pracowni biologiczno – chemicznej! Dzięki wsparciu rodziców wszystkie dzieci mają własne szafki – co roku każdy uczeń będzie także otrzymywał nowe pakiety sprzętu sportowego.

Szkoła oferuje także dla zainteresowanych dowóz dziecka do szkoły oraz odwóz po lekcjach do domu, dodatkowe zajęcia w kółku szachowym oraz dla piłkarzy możliwość uczestniczenia w dodatkowych popołudniowych zajęciach indywidulanych.

Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej ściśle współpracuje z kilkoma klubami sportowymi w mieście, ale jest otwarta na kolejne projekty gdyby inne stowarzyszenia były zainteresowane współpracą. Dodajmy, że drużyny piłkarskie SMS Ruda Śląska są najlepsze w mieście bowiem występują w najwyższych ligach spośród rudzkich klubów. Nasi zawodnicy trafiają do kadr Podokręgu Katowice oraz do kadr wojewódzkich. Sukcesy odnoszą także akrobaci i akrobatyki, które pod szyldem naszego klubu patronackiego KPKS Halemba zdobywają medale na arenie krajowej i międzynarodowej. 

Wielu rodziców wybierając szkołę dla swojego dziecka zastanawia się także nad tym – czym różni się szkoła państwowa od niepublicznej takiej np. SMS Ruda Śląska. Organem prowadzącym, a więc instytucją decydującą o najważniejszych sprawach w organizacji szkoły jest w tym drugim przypadku Stowarzyszenie Szkoła Mistrzostwa Sportowego. Rudzki SMS jest bowiem szkołą społeczną, a więc prowadzoną przez Stowarzyszenie (a nie prywatne osoby czy firmę jak często mylnie się podaje). Uczniowie realizują programy ministerialne i obowiązują ich przepisy Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W rudzkiej społecznej SMS Ruda Śląska dla uczniów rozpoczynających naukę od września miesięczne czesne wynosi 150,00 zł. Bez wątpienia za taką kwotę uczniowie otrzymują miejsce, które na pewno jest więcej niż tylko zwykłą szkołą – to miejsce w którym naukę łączą ze sportową pasją!

Aktualnie trwa rekrutacja elektroniczna do SMS Ruda Śląska. Więcej o szkole na www.smsrudaslaska.pl 

Wprawdzie ze względu na sytuację w kraju nie ma aktualnie możliwości zwiedzania placówki, ale można za to dłużej porozmawiać telefonicznie – do dyspozycji rodziców są numery telefonów 733 571 941 oraz 504 197 289 

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.