Wiadomości z Rudy Śląskiej

23 marca w Rudzie Śląskiej ruszy rekrutacja do przedszkoli miejskich!

 • Dodano: 2020-02-25 09:30

23 marca w Rudzie Śląskiej ruszy rekrutacja do przedszkoli. Na złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do placówki rodzice mają czas do 6 kwietnia. Jeżeli dziecko jest już wychowankiem przedszkola i będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w danym przedszkolu, to opiekunowie od 9 marca muszą złożyć odpowiednią deklarację. Powinni to zrobić do 13 marca.

- Rodzice, którzy chcą zapewnić swojemu dziecku miejsce w przedszkolu, z pewnością je znajdą – zapewnia wiceprezydent Anna Krzysteczko. - Może jednak nie być to placówka położona najbliżej adresu zamieszkania, bowiem w przypadku przedszkoli nie obowiązuje rejonizacja – dodaje.

Nabór do miejskich przedszkoli będzie trwał od 23 marca do 6 kwietnia

Podobnie jak w latach poprzednich, nabór do miejskich przedszkoli będzie prowadzony z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

- W naborze elektronicznym będą brały udział tylko dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. Rodzice, których dzieci będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, muszą jedynie złożyć odpowiednią deklarację. Mają na to czas do 13 marca – wyjaśnia Aleksandra Piecko, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta.

Jeśli natomiast rodzice zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola miejskiego, muszą wypełnić deklarację o rezygnacji z kontynuowania wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu, a ich dziecko będzie uczestniczyło w rekrutacji na takich samych zasadach jak dziecko zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. Co ważne, w przypadku nieprzyjęcia dziecka do innej placówki, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zarezerwowane.

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy wypełniają w formie elektronicznej wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl

Rodzice mogą ubiegać się o miejsce maksymalnie w trzech przedszkolach

- We wniosku wymieniają odpowiednio 1, 2 lub 3 przedszkola, według preferencji – tłumaczy Aleksandra Piecko.

Należy pamiętać aby, wydruk wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów wskazanych we wniosku złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru. Dla osób niemających dostępu do internetu wzory wniosków są dostępne w każdym przedszkolu.

- O przyjęciu dziecka do placówki nie będzie decydować kolejność zgłoszeń – podkreśla. - Niezłożenie w terminie od 23 marca do 6 kwietnia wniosku do przedszkola pierwszego wyboru spowoduje nieujęcie dziecka w procesie rekrutacji – dodaje Aleksandra Piecko.

Szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji dzieci do przedszkola dostępne są w każdej placówce.

Przy naborze będą obowiązywać ustalone kryteria

Tak jak w latach poprzednich, przy naborze dzieci do rudzkich przedszkoli publicznych będą obowiązywać ustalone kryteria. Przede wszystkim decyduje liczba punktów kryteriów ustawowych. Brane będzie pod uwagę: pochodzenie z rodziny wielodzietnej, niepełnosprawność kandydata, rodzica bądź rodzeństwa. Istotne będzie również to, czy rodzic samotnie wychowuje dziecko oraz czy dziecko objęte jest pieczą zastępczą.

– W przypadku równorzędnych wyników na I etapie postępowania rekrutacyjnego, na II etapie brane będą pod uwagę kryteria określone przez Radę Miasta – mówi Aleksandra Piecko.

Do najwyżej punktowanych kryteriów drugiego etapu należy praca obojga rodziców lub opiekuna samotnie wychowującego dziecko (16 pkt), uczęszczanie rodzeństwa dziecka do tej samej placówki, w której o miejsce ubiega się kandydat lub do szkoły podstawowej znajdującej się w tym samym obiekcie lub powiązanej organizacyjnie z wybranym przedszkolem (8 pkt).

22 kwietnia komisja rekrutacyjna opublikuje listę dzieci zakwalifikowanych do danej placówki

22 kwietnia, po weryfikacji wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, komisja rekrutacyjna opublikuje listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej placówki. Jeżeli dziecko zostanie zakwalifikowane, rodzic będzie musiał złożyć w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola. Ma na to czas do 27 kwietnia. W tym celu rodzic powinien udać się do dyrektora przedszkola i podpisać potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane. Niedopełnienie tego obowiązku przez rodziców w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

30 kwietnia zostanie podana do wiadomości publicznej lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do danego przedszkola. Jeżeli po zakończeniu rekrutacji w przedszkolach będą jeszcze wolne miejsca, zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.

Ewentualna rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 1 czerwca

Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

W roku szkolnym 2020/2021 dzieci w wieku 3 - 5 lat (urodzone w latach 2015 - 2017) mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Natomiast dzieci w wieku 6 lat (urodzone w 2014 r.) są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Co za tym idzie, rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, zamieszkałe w Rudzie Śląskiej.

W przypadku wolnych miejsc, wychowaniem przedszkolnym mogą być objęte, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dzieci które ukończyły 2,5 roku. Będzie je mógł przyjąć dyrektor na wolne miejsca od września 2020 r.

Zobacz także

Komentarze (14)    dodaj komentarz »

 • Rodzic 2 przedszkolaków

  Mam pytanie do redakcji portalu. Czy wiadomo jest już jaka jest przewidziana przyszłość dla Przedszkola nr 35 przy Zamenhofa 3, w związku z uchwałą Rady Miasta z lutego 2020, w której się pisze coś o likwidacji. Dyrekcja przedszkola nie chce udzielac żadnej informacji i wszystko trzyma w tajemnicy i daje do podpisu rodzicom oświadczenia, z których nic nie wynika, poza tym, że będzie zachowany półroczny termin poinformowania rodzica o zamiarze likwidacji placówki?

  • Rodzic 2 przedszkolaków
   2020-02-28 05:37
  • Ocena:
  • odpowiedz
 • !!!!!

  Powinna być rejonizacja !!!!!

 • Sylwia

  Nie rozumiem braku rejonizacji... Mamy trzy przedszkola niedaleko, a musimy synka dowozić do innej dzielnicy. Nie każde dziecko łatwo się aklimatyzuje i może co rok zmieniać placówkę...

 • Bez radna dyrektorka

  Mnóstwo agresywnych dzieciaków jest w rudzkich przedszkolach a panie nic z tą agresją nie robią. Pyt. się gdzie jest pani wizytator z kuratorium oświaty? Dlaczego wszystkie przedszkola po odejściu pani dyrektor nie są objęte ścisłą kontrolą?

  • Bez radna dyrektorka
   2020-02-25 15:12
  • Ocena:
  • odpowiedz
 • tak jest

  Zapraszam do przedszkola nr 34.

 • Bunia

  A rodzice coś z tym robią? Weź babo na wstrzymanie albo się puknij, to ci ulży

 • Bez radna dyrektorka

  Tobie na pewno ulży, zrób tak jak napisałaś. Widać, że kulturą nie grzeszysz. Czego wymagać od takiej prymitywnej Buni jak ty.

  • Bez radna dyrektorka
   2020-02-26 08:52
  • Ocena:
  • odpowiedz
 • Bunia

  Samotnie wychowujące (a nie bez ślubu) - ciekawe ile takich jest

 • debilko

  Co cię to obchodzi.

 • Ula

  To że bezprawnie dostają pierwszeństwo przy przyjęciu

 • Aleksandra

  "Rodzice, którzy chcą zapewnić swojemu dziecku miejsce w przedszkolu, z pewnością je znajdą – zapewnia wiceprezydent Anna Krzysteczko."Dziękuję bardzo za zaproponowanie przedszkola nr18 na Kazimierza ale z patolami niech to sobie chodzą wnuki p.prezydent. A drugie to mieszkam na Halembie, pracuje w Mikołowie a propozycja na Wirku.

 • Obserwator

  I tu byś się zdziwiła elito halembska, bo do przedszkola nr 18 i szkoły nr 4 przyjeżdżają dzieciaki z Halemby i okolic, których rodzice pracują w UM

 • toto

  Ok. ale tych osób jest garstka, przeważają patole.

 • tak jest

  Masz rację.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.