Wiadomości z Rudy Śląskiej

23 marca w Rudzie Śląskiej ruszy rekrutacja do przedszkoli miejskich!

 • Dodano: 2020-02-25 09:30

23 marca w Rudzie Śląskiej ruszy rekrutacja do przedszkoli. Na złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do placówki rodzice mają czas do 6 kwietnia. Jeżeli dziecko jest już wychowankiem przedszkola i będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w danym przedszkolu, to opiekunowie od 9 marca muszą złożyć odpowiednią deklarację. Powinni to zrobić do 13 marca.

- Rodzice, którzy chcą zapewnić swojemu dziecku miejsce w przedszkolu, z pewnością je znajdą – zapewnia wiceprezydent Anna Krzysteczko. - Może jednak nie być to placówka położona najbliżej adresu zamieszkania, bowiem w przypadku przedszkoli nie obowiązuje rejonizacja – dodaje.

Nabór do miejskich przedszkoli będzie trwał od 23 marca do 6 kwietnia

Podobnie jak w latach poprzednich, nabór do miejskich przedszkoli będzie prowadzony z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

- W naborze elektronicznym będą brały udział tylko dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. Rodzice, których dzieci będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, muszą jedynie złożyć odpowiednią deklarację. Mają na to czas do 13 marca – wyjaśnia Aleksandra Piecko, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta.

Jeśli natomiast rodzice zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola miejskiego, muszą wypełnić deklarację o rezygnacji z kontynuowania wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu, a ich dziecko będzie uczestniczyło w rekrutacji na takich samych zasadach jak dziecko zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. Co ważne, w przypadku nieprzyjęcia dziecka do innej placówki, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zarezerwowane.

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy wypełniają w formie elektronicznej wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl

Rodzice mogą ubiegać się o miejsce maksymalnie w trzech przedszkolach

- We wniosku wymieniają odpowiednio 1, 2 lub 3 przedszkola, według preferencji – tłumaczy Aleksandra Piecko.

Należy pamiętać aby, wydruk wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów wskazanych we wniosku złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru. Dla osób niemających dostępu do internetu wzory wniosków są dostępne w każdym przedszkolu.

- O przyjęciu dziecka do placówki nie będzie decydować kolejność zgłoszeń – podkreśla. - Niezłożenie w terminie od 23 marca do 6 kwietnia wniosku do przedszkola pierwszego wyboru spowoduje nieujęcie dziecka w procesie rekrutacji – dodaje Aleksandra Piecko.

Szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji dzieci do przedszkola dostępne są w każdej placówce.

Przy naborze będą obowiązywać ustalone kryteria

Tak jak w latach poprzednich, przy naborze dzieci do rudzkich przedszkoli publicznych będą obowiązywać ustalone kryteria. Przede wszystkim decyduje liczba punktów kryteriów ustawowych. Brane będzie pod uwagę: pochodzenie z rodziny wielodzietnej, niepełnosprawność kandydata, rodzica bądź rodzeństwa. Istotne będzie również to, czy rodzic samotnie wychowuje dziecko oraz czy dziecko objęte jest pieczą zastępczą.

– W przypadku równorzędnych wyników na I etapie postępowania rekrutacyjnego, na II etapie brane będą pod uwagę kryteria określone przez Radę Miasta – mówi Aleksandra Piecko.

Do najwyżej punktowanych kryteriów drugiego etapu należy praca obojga rodziców lub opiekuna samotnie wychowującego dziecko (16 pkt), uczęszczanie rodzeństwa dziecka do tej samej placówki, w której o miejsce ubiega się kandydat lub do szkoły podstawowej znajdującej się w tym samym obiekcie lub powiązanej organizacyjnie z wybranym przedszkolem (8 pkt).

22 kwietnia komisja rekrutacyjna opublikuje listę dzieci zakwalifikowanych do danej placówki

22 kwietnia, po weryfikacji wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, komisja rekrutacyjna opublikuje listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej placówki. Jeżeli dziecko zostanie zakwalifikowane, rodzic będzie musiał złożyć w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola. Ma na to czas do 27 kwietnia. W tym celu rodzic powinien udać się do dyrektora przedszkola i podpisać potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane. Niedopełnienie tego obowiązku przez rodziców w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

30 kwietnia zostanie podana do wiadomości publicznej lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do danego przedszkola. Jeżeli po zakończeniu rekrutacji w przedszkolach będą jeszcze wolne miejsca, zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.

Ewentualna rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 1 czerwca

Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

W roku szkolnym 2020/2021 dzieci w wieku 3 - 5 lat (urodzone w latach 2015 - 2017) mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Natomiast dzieci w wieku 6 lat (urodzone w 2014 r.) są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Co za tym idzie, rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, zamieszkałe w Rudzie Śląskiej.

W przypadku wolnych miejsc, wychowaniem przedszkolnym mogą być objęte, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dzieci które ukończyły 2,5 roku. Będzie je mógł przyjąć dyrektor na wolne miejsca od września 2020 r.

Zobacz także

Komentarze (15)    dodaj komentarz »

 • Rafi

  Co myślicie o przedszkolach nr20 inr19?

 • Rodzic 2 przedszkolaków

  Mam pytanie do redakcji portalu. Czy wiadomo jest już jaka jest przewidziana przyszłość dla Przedszkola nr 35 przy Zamenhofa 3, w związku z uchwałą Rady Miasta z lutego 2020, w której się pisze coś o likwidacji. Dyrekcja przedszkola nie chce udzielac żadnej informacji i wszystko trzyma w tajemnicy i daje do podpisu rodzicom oświadczenia, z których nic nie wynika, poza tym, że będzie zachowany półroczny termin poinformowania rodzica o zamiarze likwidacji placówki?

  • Rodzic 2 przedszkolaków
   2020-02-28 05:37
  • Ocena:
  • odpowiedz
 • !!!!!

  Powinna być rejonizacja !!!!!

 • Sylwia

  Nie rozumiem braku rejonizacji... Mamy trzy przedszkola niedaleko, a musimy synka dowozić do innej dzielnicy. Nie każde dziecko łatwo się aklimatyzuje i może co rok zmieniać placówkę...

 • Bez radna dyrektorka

  Mnóstwo agresywnych dzieciaków jest w rudzkich przedszkolach a panie nic z tą agresją nie robią. Pyt. się gdzie jest pani wizytator z kuratorium oświaty? Dlaczego wszystkie przedszkola po odejściu pani dyrektor nie są objęte ścisłą kontrolą?

  • Bez radna dyrektorka
   2020-02-25 15:12
  • Ocena:
  • odpowiedz
 • tak jest

  Zapraszam do przedszkola nr 34.

 • Bunia

  A rodzice coś z tym robią? Weź babo na wstrzymanie albo się puknij, to ci ulży

 • Bez radna dyrektorka

  Tobie na pewno ulży, zrób tak jak napisałaś. Widać, że kulturą nie grzeszysz. Czego wymagać od takiej prymitywnej Buni jak ty.

  • Bez radna dyrektorka
   2020-02-26 08:52
  • Ocena:
  • odpowiedz
 • Bunia

  Samotnie wychowujące (a nie bez ślubu) - ciekawe ile takich jest

 • debilko

  Co cię to obchodzi.

 • Ula

  To że bezprawnie dostają pierwszeństwo przy przyjęciu

 • Aleksandra

  "Rodzice, którzy chcą zapewnić swojemu dziecku miejsce w przedszkolu, z pewnością je znajdą – zapewnia wiceprezydent Anna Krzysteczko."Dziękuję bardzo za zaproponowanie przedszkola nr18 na Kazimierza ale z patolami niech to sobie chodzą wnuki p.prezydent. A drugie to mieszkam na Halembie, pracuje w Mikołowie a propozycja na Wirku.

 • Obserwator

  I tu byś się zdziwiła elito halembska, bo do przedszkola nr 18 i szkoły nr 4 przyjeżdżają dzieciaki z Halemby i okolic, których rodzice pracują w UM

 • toto

  Ok. ale tych osób jest garstka, przeważają patole.

 • tak jest

  Masz rację.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.