Ruda Śląska - portal miejski RudaSlaska.com.pl

Wiadomości z Rudy Śląskiej

Budżet Obywatelski 2020. Sprawdźcie listę projektów!

 • Dodano: 2019-07-23 10:00, aktualizacja: 2019-07-23 11:10

22 lipca zostały opublikowane wyniki weryfikacji projektów budżetu obywatelskiego na rok 2020 dla Rudy Śląskiej. Podobnie, jak przy wcześniejszych edycjach, zdecydowana większość zadań poddanych pod głosowanie związana jest z utworzeniem, bądź modernizacją miejsc rekreacji, a także rewitalizacją terenów zielonych.

Z 49 zgłoszonych projektów weryfikację pozytywnie przeszło 24 - 4 duże oraz 20 małych. Jak możemy przeczytać na stronie, Urzędu Miasta podczas weryfikacji zostały odrzucone wnioski, które m.in.:

 • zakładały realizację jedynie części zadania w tym sporządzenie wyłącznie projektu lub planu realizacji zadania,
 • naruszały obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności,
 • zakładały realizację zakresu rzeczowego zaliczonego do wydatków na zakupy inwestycyjne lub do wydatków bieżących na wyposażenie,
 • pozostawały w sprzeczności z obowiązującymi miejskimi planami, strategiami i programami, w tym w szczególności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, programami branżowymi, przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 • wymagały nakładów finansowych przekraczających limity określone dla danego rodzaju zadania,
 • po realizacji generowałyby koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości zgłoszonego zadania.

Autorzy pomysłów, które nie przeszły oceny merytorycznej, do najbliższego piątku mają czas na odwołanie od wyników weryfikacji.
 Pod głosowanie mieszkańców zostaną poddane 24 projekty w tym 4 ogólnomiejskie:


30. Skwer przy ul. Solidarności w Halembie – miejsce spotkań i integracji

Projekt obejmuje uporządkowanie istniejącej przestrzeni i wzbogacenie jej o strefę wypoczynkową oraz parking.

Zakres prac obejmuje:

 • wykonanie alejek i utwardzonego dojścia do znajdującego się na skwerze krzyża,
 • wykonanie miejsc wypoczynku pod drzewami - ławki okalające drzewa lub podesty,
 • dodatkowe oświetlenie (ilość uzależniona od potrzeb miejsca),
 • wykonanie parkingu na ok. 15 miejsc - oddzielonego od ciągu pieszego żywopłotem,
 • uzupełnienie zieleni,
 • mała architektura – ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci i na zwierzęce odchody,
 • montaż 2 ławek solarnych z funkcją USB


31. Boisko wielofunkcyjne przy ulicy Tołstoja

Boisko ma być zlokalizowane pomiędzy trzema placówkami oświatowymi i obiektami sportowymi (hala sportowa, stadion MOSiR) w pobliżu dużego osiedla. Lokalizacja boiska wpisuje się w architekturę miejsca. Boisko ma służyć nie tylko młodzieży szkolnej, ale też okolicznym mieszkańcom.

Zakres prac obejmuje:

 • wykonanie boiska wielofunkcyjnego,
 • zamontowanie ławeczek i koszy na śmieci.


44. Lepiej na boisku niż na blokowisku - modernizacja boiska asfaltowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 Specjalnych

W ramach projektu planowana jest modernizacja istniejącego, ogólnodostępnego asfaltowego boiska mieszczącego się przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 Specjalnych w Rudzie Śląskiej. Zadanie obejmuje przebudowę boiska sportowego na boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawy syntetycznej z możliwością gry w koszykówkę.

Roboty budowlane obejmują:

 • roboty przygotowawcze pod boisko;
 • wyrównanie skarp ziemnych;
 • demontaż istniejących urządzeń sportowych;
 • przygotowanie podłoża pod nawierzchnię boiska;
 • budowę boiska sportowego;
 • montaż osprzętu sportowego – bramki/kosze;
 • budowa ogrodzenia;
 • montaż urządzeń małej infrastruktury;
 • wykonanie oświetlenia i monitoringu boiska sportowego.


45. Ścieżka aktywizacyjna w Bielszowicach

Projekt składa się z dwóch części mieszczących się na powierzchni 900 metrów kwadratowych przy Szkole Podstawowej nr 13 w Rudzie Śląskiej.

 • Pierwsza z nich to strefa aktywności fizycznej, czyli siłownia zewnętrzna składająca się z 4 przyrządów do ćwiczeń (jednocześnie może z niej korzystać 9 osób) oraz trzech zabawek z tzw. małej architektury (Linarium Piramida prosta wys. 5 m; Ścieżka linowa; Zestaw Basic Senior).
   
 • Druga to strefa rozwoju umysłowego składająca się ze stolików ze strategicznymi grami planszowymi typu szachy, warcaby i chińczyk (przeznaczona jednocześnie dla 30 graczy - 5 stolików, każdy z dwoma planszami do gier dla 6 osób i dwoma ławkami).

Całość będzie monitorowana przez trzy kamery (obejmującymi cały teren), a nagrania będą obsługiwane przez sekretariat szkoły. Dla utrzymania czystości postawione zostaną kosze na śmieci oraz powstanie możliwość ich segregowania.Oprócz tego zgłoszono projekty lokalne, które adresują potrzeby społeczności pojedynczej dzielnicy:


NOWY BYTOM
 

1. "Radosny Plac Zabaw", przyjazna strefa aktywności ruchowej dzieci, przy Miejskim Przedszkolu nr 4 im. Misia Uszatka" w Rudzie Śląskiej.

Plac zabaw usytuowany na terenie przedszkola jest miejscem spotkań całych rodzin z dziećmi, które w bezpieczny sposób mogłyby rozwijać swoją sprawność ruchową, zaspakajać potrzebę zabawy i kontaktów z rówieśnikami. Nowy, atrakcyjny i bezpieczny plac zabaw umożliwi spełnienie tych oczekiwań okolicznych mieszkańców i pozwoli na integrację środowiska lokalnego. Aby spełnić te warunki, należy:

 • wymienić ogrodzenie na bezpieczne i estetyczne,
 • zapewnić bezpieczną nawierzchnię
 • i zamontować nowe urządzenia zabawowe.


13. Dobre, bo nasze... najlepsze polskie filmy na dużym ekranie

Projekt zakłada umożliwienie mieszkańcom z wszystkich dzielnic wzięcia udziału w projekcjach filmowych połączonych ze spotkaniami z twórcami filmowymi (np. reżyserem, aktorem, kaskaderem, scenografem), ludźmi reprezentującymi różne profesje (np. policjant, sędzia lub trener piłkarski, artysta - malarz) oraz prelegentami - specjalistami (np. filmoznawcami, historykami) - w powiązaniu z konkretnymi filmami.

Pomysłodawcy projektu chcą zaprezentować mieszkańcom wybitne polskie filmy - reprezentujące różne gatunki, odrestaurowane cyfrowo o świetnej jakości technicznej. Filmy odtwarzane będą za darmo w Zabytkowym Rudzkim Kinie "Patria", a w sezonie letnim w trakcie otwartych pokazów w kinie plenerowym - w ogrodzie przy MCK-u.

Projekt zakłada:

 • promowanie polskiego i śląskiego dorobku kulturowego,
 • możliwość integracji międzydzielnicowej i międzypokoleniowej,
 • możliwość połączenia niektórych seansów z życiem kulturalno-społecznym miasta.


46. Śląski Plac Zabaw i Rekreacji w ogrodzie Miejskiego Centrum Kultury.

W ramach zadania powstanie plac zabaw dla dzieci umiejscowiony na południowej stronie ogrodu. W zamierzeniu plac zabaw miałby nawiązywać do szeroko pojętej stylistyki śląskiej:

 • kształt lokomotywy wraz z wagonikami imitującymi wygląd górniczo-hutniczych kolei wąskotorowych,
 • zestaw zjeżdżalni z wieżami oddającymi wygląd huty Pokój.

Dominującymi kolorami powinny być czerwony i zielony – kolory charakterystyczne dla śląskich familoków. Na placu zabaw nie może zabraknąć huśtawki czy trzepaka (śląskiej klopsztangi).

Ważną składową projektu jest przygotowanie terenu pod plac zabaw. Bezpieczny plac zabaw - to miejsce z podłożem piaskowym i/lub sprężystym.


BIELSZOWICE
 

36. Rewitalizacja podwórka w rejonie ul. Husarskiej

Wykonanie mini-boiska wielofunkcyjnego o wymiarach co najmniej 10 x 24 [m] winno obejmować następujące prace:

 • usunięcie wierzchniej warstwy aktualnego boiska do koszykówki oraz pasa asfaltu o szerokości ok. 3 m w rejonie parkingu ul. Ułańskiej w celu zachowania przepisowych odległości od mini-boiska.
 • przesunięcie latarni w miejsce odpowiednio oddalone od boiska i placu zabaw,
 • niwelację terenu, wraz z budową odwodnienia,
 • położenie nowej warstwy (np. trawy syntetycznej, ewentualnie poliuretanowej) wraz z malowaniem linii,
 • zakup nowych bramek, ewentualnie montaż siatek na bramkach istniejących w terenie,
 • montaż piłkochwytów/ogrodzenia od strony ul. Husarskiej od strony ul. Ułańskiej,
 • możliwość dostosowania infrastruktury boiska do gry w kometkę, siatkówkę i koszykówkę.

Ponadto należy wykonać dojście do boisk np. od strony parkingu przy ul. Ułańskiej. W pobliżu należy zamontować kosz na śmieci, stojaki na rowery i 1 ławeczkę.


BYKOWINA


25. Kulturalnie w strefie aktywności "STARA BYKOWINA"

Projekt zakłada budowę mini sceny o wymiarach: długość - 7,5 m, szerokość - 6 m, wysokość 4,8 m w tym wysokość podestu 0,7 m, odległość pomiędzy podestem a dachem 3,85 m, wysokość dachu 0,25 m.
Dach w kształcie łuku, doprowadzenie prądu do sceny, podstawowe oświetlenie, gniazdka prądu szt. - 8, schody do wejścia na scenę od tylnej strony


28. Linowy zawrót głowy - duża tyrolka, piramida i trampoliny w strefie aktywności na osiedlu Bykowina

Projekt obejmuje wykonanie w obecnej przestrzeni strefy rekreacyjnej obszaru "linowego":

 • długiego (ponad 30 m) zjazdu linowego,
 • dużej piramidy, (pajęczyny) wspinaczkowej
 • trampolin ziemnych - 3-4 szt. w tym jedna dla niepełnosprawnych
 • podłoża pod zjazd oraz pajęczynę i trampoliny
 • chodników
 • ławek
 • koszy na śmieci
 • stojaka rowerowego
 • nasadzenia drzew i krzewów w całej strefie aktywności (niskie przy ławkach, wysokie drzewa na obrzeżach strefy)


29. Rewitalizacja zieleńca na skrzyżowaniu ul. Katowickiej i Siekiela - Stara Bykowina

Projekt przewiduje wykonanie rewitalizacji zieleńca na skrzyżowaniu ul. Katowickiej i Siekiela.  Zieleniec jest obecnie mocno zaniedbany; obszar, na którym się znajduje, został wpisany do ostatniego Programu Rewitalizacji.

Zakres prac powinien objąć wykonanie:

 • nowych alejek (lub remont istniejących; w tym m.in. jedna dopuszczająca ruch rowerowy),
 • ławek (lub remont istniejących),
 • koszy na śmieci o psie odchody,
 • stojaków rowerowych,
 • tablicy informacyjnej z półkami na gazety/książki,
 • ozdobnych nasadzeń.


33. Modernizacja infrastruktury sportowej Szkoły Podstawowej nr 23 im. Jana Brzechwy

W ramach projektu wykonany zostanie remont boiska polegający na renowacji nawierzchni akrylowej boiska szkolnego oraz wymianie piłkochwytów. Wyremontowana zostanie także poliuretanowa bieżnia. Zostaną wymienione ławki i kosze na śmieci, uzupełniona kostka betonowa oraz zaadaptowana zieleń wokół obiektu. Uzupełnione zostanie ogrodzenie, tak aby pokrywało się z aktualnymi granicami działki. Wymienione zostaną bramy od strony ul. 11 Listopada. Wymienione zostanie oświetlenie wokół boiska oraz zmodernizowany monitoring terenu zewnętrznego szkoły. Na asfaltowej powierzchni umieszczone zostaną gry kreatywne.


CHEBZIE


24. Warsztaty z Ogrodnictwa Miejskiego w Rudzie Śląskiej

Realizacja warsztatów w systemie jednego spotkania w miesiącu (łącznie 5 terminów), w dwóch grupach – dla
dorosłych i dla dzieci lub rodzin z dziećmi. Czas trwania jednego spotkania: 2 godziny. Zakładamy liczebność
grupy: ok. 25 osób. Miejsce, w jakim będą odbywały się warsztaty to "Stacja Biblioteka" w dzielnicy Chebzie.

Proponowana tematyka - dla dorosłych:

 • Ogrodnictwo miejskie – z czym to się je?
 • Siejemy, sadzimy. Czyli podstawy teoretyczne i praktyczne rozpoczęcia upraw.
 • Naturalne metody ochrony roślin i nawożenia.
 • Ogród pełen życia, czyli co w trawie piszczy?
 • Kompostowanie w ogrodzie i na balkonie.

Dla dzieci:

 • Jak zostać ogrodnikiem?
 • SieJEMY! Warsztaty siania nasion w samodzielnie wykonanych doniczkach z recyklingu.
 • Bzzzyki w ogrodzie – tworzymy miejsca przyjazne pszczołom.
 • Zwierzęta w naszym ogrodzie.
 • Gra terenowa typu Quest. Gra polegająca na rozwiązywaniu zagadek i wykonywaniu zadań związanych z tematyką ogrodnictwa, których prawidłowe wykonanie pozwoli na odnalezienie skarbu – nagrody.

HALEMBA


20. Halembska Strefa Aktywności Fizycznej przy Szkole Podstawowej nr 24 - ul. księdza Pawła Lexa 14 w Rudzie Śląskiej – Etap II

Zakres zadania pn. Halembska Strefa Aktywności Fizycznej – Etap II będzie składała się z następujących elementów:

 • wykonanie boiska do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej wraz z niezbędnym wyposażeniem,
 • wykonanie bieżni i skoczni do skoku w dal wraz z niezbędnym wyposażeniem.


KOCHŁOWICE


32. Planty Kochłowice 2.0 - miejsce integracji rudzian

Park będzie swoistym połączeniem przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Przez wszechstronne wykorzystanie przestrzeni Park będzie stanowił przykład dla wielu przestrzeni publicznych, które są obecnie coraz chętniej tworzone na ternach dużych miast, jakim jest także Ruda Śląska.

Zakres prac:

 • wymiana nawierzchni chodników, ścieżek w parku, oraz stworzenie nowych,
 • wymiana ławek oraz śmietników na jednolite pod względem designu,
 • nasadzenia i pielęgnacja roślin,
 • stworzenie miejsca postojowego dla rowerzystów,
 • stworzenie społecznego grilla i miejsca do konsumpcji,
 • stworzenie gier ulicznych na niezagospodarowanym fragmencie ul. Do Dworca,
 • podświetlenie pomnika przyrody oraz ścieżki wzdłuż ulicy Do Dworca,
 • instalacja słupków parkingowych z łańcuchami przy ul. OMP,
 • montaż donic z roślinami,
 • likwidacja jednej ze ścieżek wzdłuż ul. Do Dworca (druga w kolejności od drogi, obecnie szutrowa).

ORZEGÓW


11. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki przy ZSO nr 4 im H. C. Hoovera

Propozycja dotyczy rewitalizacji (przebudowy) istniejącego boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki, przez:

 • wymianę istniejącej nawierzchni twardej (stary asfalt) na nawierzchnię poliuretanową,
 • montaż koszy (siatki)
 • montaż oświetlenia zewnętrznego
 • umieszczenie ławeczek i koszy na śmieci.

Istniejąca obecnie nawierzchnia boiska nie spełnia oczekiwań stawianych obiektom sportowo-zabawowym, wykorzystywanym na poziomie rekreacyjnym.


27. Modernizacja boiska do piłki siatkowej i badmintona przy ulicy Bytomskiej 8

Szkoła Podstawowa nr 6 w Rudzie Śląskiej ul.Bytomska 8 na swoim terenie dysponuje odpowiednim miejscem, które może stanowić atrakcyjny punkt zarówno dla uczniów, jak i okolicznych mieszkańców. Modernizacja istniejącego boiska przy szkole zwiększy możliwość aktywnego propagowania gier zespołowych typu siatkówka.

Zakres prac:

Położenie nowej nawierzchni wraz z montażem i pomalowaniem linii poszczególnych części boisk. Dwa słupki do siatek, siatki, nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa wraz z natryskiem, ławy betonowe, kosze na śmieci, piłko- chwyty z siatki na słupach stalowych. Chodnik z kostki brukowej.


RUDA


3. 1. Parking przy ul. Słowiańskiej 3; 2. Remont istniejącego parkingu ul. Słowiańskiej 3

Wyremontowanie istniejącego przy ul. Słowiańskiej 3.


37. ŻYJ ZDROWO NA SPORTOWO - budowa siłowni napowietrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 Specjalnych w Rudzie Śląskiej.

Założeniem projektu jest powstanie bezpłatnej, ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej służącej aktywizacji społecznej mieszkańców dzielnicy Ruda oraz niepełnosprawnej młodzieży. Siłownia umieszczona zostanie na terenach zielonych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 Specjalnych w Rudzie Śląskiej.

Projekt obejmuje:

 • wykonanie projektu budowlanego siłowni zewnętrznej,
 • wyrównanie, utwardzenie i wyłożenie kostką brukową ternu pod urządzenia siłowni,
 • zakup, dowóz i montaż urządzeń siłowni zgodnych z obowiązującymi normami bezpieczeństwa, każde urządzenie zawierać będzie instrukcję obsługi, (dopuszcza się zmianę konfiguracji poszczególnych zestawów),
 • zakup, dowóz i montaż ławeczek, regulaminów i koszy na śmieci,
 • instalację i podłączenie kamery do istniejącego monitoringu,
 • promocję zadania.


GODULA


12. Wymiana nawierzchni boiska z trawy naturalnej na trawę syntetyczną przy budynku Szkoły Podstawowej nr 40 im. Karola Goduli na ul. Joanny 13

Głównym celem jest polepszenie infrastruktury sportowej. Nawierzchnia boiska jest pokryta trawą naturalną, jednak intensywne użytkowanie tego terenu (szczególnie poza godzinami pracy szkoły oraz w okresie wakacyjnym) powoduje, że trawa jest wytarta, a po opadach deszczu w pobliżu bramek zalega woda. Realizacja projektu umożliwi pełną realizację podstawy programowej wychowania fizycznego na terenie należącym do szkoły, ale również zwiększy bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć (w budynku szkoły przy ul. Joanny 13 uczą się dzieci młodsze).


WIREK


8. FESTYN URODZINOWY - 90 lecie istnienia Miejskiego Przedszkola nr 19

Jubileuszowy festyn z okazji 90. urodzin placówki oświatowej. Projekt zakłada:

 • występy artystyczne dzieci z miasta Ruda Śląska
 • "śląskie jadło"
 • gry i zabawy i inne atrakcje dla dzieci
 • kabarecik dla dzieci
 • "Historia przedszkola w obrazkach" - galeria
 • uhonorowanie przyjaciół przedszkola i zaproszonych gości - mieszkańców z pasją.


16. Strefa gier i rekreacji przy Szkole Podstawowej nr 8 im. Miłośników Ziemi Śląskiej

W ramach utworzenia strefy gier i rekreacji ma byś wykonane:

 • zerwanie starej nawierzchni na części placu szkolnego oraz na dojściu do placu od strony osiedla, od ul. J. Curie;
 • przygotowanie podłoża pod położenia kostki brukowej;
 • wykonanie wokół części placu obrzeży betonowych (część placu będzie bezpośrednio sąsiadować z terenem wcześniej wyłożonym kostką);
 • zamontowanie ławek i koszy wokół placu;
 • wykonanie na placu planszy do szachów ogrodowych z kostki brukowej o innym odcieniu;
 • nałożenie na kostkę brukową gier podwórkowych;


CZARNY LAS


21. Modernizacja boiska położonego przy ul. Dworaka poprzez wymianę jego nawierzchni oraz zagospodarowanie terenu w jego obrębie

Zmodernizowane boisko będzie doskonałym miejscem na spędzanie wolnego czasu przez dzieci i młodzież z pobliskiego osiedla, jak również z pozostałych miejsc dzielnicy.

Zakres prac:

 • niwelacja terenu,
 • roboty ziemne - wymiana nawierzchni asfaltowej na obecnym boisku na nawierzchnię polipropylenową,
 • pomalowanie linii.

Projektowana infrastruktura boisko wielofunkcyjne: boisko wielofunkcyjne o wymiarach 17 m x 30 m zawierające w swym obrysie boisko do koszykówki o wymiarach 15 x 28 m boisko do siatkówki o wymiarach 9 × 18 m, wymiana starych stojaków do koszykówki oraz montaż słupków do siatki + w miarę wolnych środków piłkochwyty z 3 stron. Chodnik z kostki betonowej, stanowiący dojście do boiska. Montaż 3 ławek i kosza na śmieci wzdłuż chodnika


41. "Zielony zakątek" - Rewitalizacja skweru pomiędzy ul. Cynkową i Kokota w Czarnym Lesie

Projekt zakłada rewitalizację skweru znajdującego się pomiędzy ul. Kokota, a ul. Cynkową.

Zadanie polegać będzie na odnowieniu dotychczasowych alejek poprzez wykonanie nowych obrzeży i nawierzchni szutrowej. Planuje się wykonanie remontu schodów terenowych wraz z barierką, zlokalizowanych w dwóch miejscach skweru. Do tego instalacja małej architektury (ławki, stoliki, leżaki, kosze na śmieci, stojaki na rowery) w liczbie, która nie spowoduje przekroczenia budżetu całego projektu odpowiadającego realizacji zadania małego.

Dotychczasowe klomby z kwiatami zostaną odnowione. Nasadzone zostaną nowe rośliny, głównie kwiaty. W miarę możliwości miododajne. Dodatkowo na obszarze skweru planuje się montaż 4 słupów oświetleniowych typu parkowego.
 Głosowanie potrwa od 9 do 20 września!

Budżet Obywatelski 2020. Sprawdźcie listę projektów!

Zobacz także

Komentarze (22)    dodaj komentarz »

 • Rudzianin

  Dobrze rozumiem że z okazji 90 lecia przedszkola będą jedli za nasze pieniądze ? Czy to nie lekka przesada ?

 • Heniek

  Nie ma z czego wybierać

 • Nina

  A co z teznią?

 • Mieszkanka

  Proponuje zamiast pieniądze wydawać na bezsensowne głupoty, wydać je na naprawę rudzkich dróg. Gulik na guliku, jeździć się nigdzie nie da, ale kolejne głupoty chcecie budować, oczywiście przetarg wygrywa znajoma firma mejera, x razy droższy niż powinno być.

 • Ernest_Vitczok

  Zmieńmy nazwę na "Budżet dla placówek oświatowych"! Jakoś tak się składa, że projekty mieszkańców nie są realizowane, a te oświatowe wszystkie realizowane. I w ten sposób miasto robi nas jak Kałuża swoich wyborców!!!! Ja w tym roku nie głosuję!

 • fafik

  Czytałem o "ciekawym" zrealizowanym (!) projekcie obywatelskim w jednej z dzielnic Warszawy. Wypożyczalnia kijków do nordic walking. Przez cały rok nie wypożyczono ani jednego kijka. Widać ludzie nie dorośli jeszcze do obywatelskości ... :)

 • Mieszkaniec

  Nic z tego wynika jak z zeszłorocznego budżetu obywatelskiego jeszcze nawet przetarg na Bykowinie nie rozstrzygnięty a juz mamy połowę roku.

 • olo

  Odrzucono wnioski które "zakładały realizację zakresu rzeczowego zaliczonego do wydatków na zakupy inwestycyjne lub do wydatków bieżących na wyposażenie,". Może mi ktoś wyjaśnić o co chodzi?

 • Mieszkaniec1

  Chodzi o to, że nie kupisz np. komputerów, maszyn, rowerów, mebli itp. z budżetu obywatelskiego.

 • olo

  Dzięki ;-)

 • Olka

  Robienie boisk szkolnych to już lekka przesada. Na to się bierze środki z innej listy.

 • zdziwiony

  Z niektórych wpisów widać, że dobro naszych dzieci uczących się w szkołach, nie do końca leży na sercu mieszkańców. Przecież taki projekt, typu boisko czy plac zabaw przy szkole, to inwestycja, która ma służyć przez wiele lat. Proszę pomyśleć jaka liczba dzieci "przewija" się przez szkołę, powiedzmy, przez okres 10 lat. Poza tym szkoła sprawuje nadzór nad obiektami nie pozwalając ich dewastować, czego nie możemy powiedzieć o inwestycjach powstałych na osiedlach czy w parkach.

 • ib

  Dobrze lecz niech zmienią regulamin

 • Padre

  Zakaz głosowania na projekty szkolne. Niech sobie remonty robią ze swojej puli.

 • rudzianin

  Z jakiej puli? Taki remont, czy też budowa czegoś nowego na terenie szkoły lub przedszkola daje możliwość korzystania wszystkim dzieciakom z nowych sprzętów.

 • Padre

  Uczniom dodaj, a nie wszystkim. Spróbuj skorzystać z tych sprzętów przed 16, a i po 16 bywa problematyczne. Teraz wytłumacz to kilulelniemu dziecku że nie może sie tam pobawić.

 • Rudzianin

  Nieprawda. Zapis w budżecie obywatelskim jest wyraźny. Budowane boisko, czy też inny plac zabaw musi być dostępny dla wszystkich dzieci. Wyłączeniem są tylko godziny, w których placówka prowadzi zajęcia dla podopiecznych. Proszę nie siać niepotrzebnego fermentu.

 • Padre

  Słuchaj koleszko. Jak nauczyciele strajkowali to dyrektorka SP zamkneła cały plac i nikt nie mógł skorzystać. Więc nie pisz głupot. Dyrektorzy uznają teren i urządzenia za swoje. A głównym katem jest cieć, z regóły emerytowany ryl. Przerabiałem temat więc wiem. Zapis swoje czyny swoje. Dlatego jestem przeciwny wszelkim inwestycjom z BO w placówkach oświatowych.

 • BezKomentarza

  Przez płot skakać nie umiesz? Trzeba umieć sobie radzić, ja boiska szanuje bo piwko wieczorem można bez problemu wypić :V

 • Padre

  Piwko to jo se moga wypić w doma abo w szynku. Nie musza sie chować po krzokach i szpilpacach. A bajtla nie byda ciepoł bez płot. Typowe gorolskie podejście. Baby sie boji i sie chowie z piciem.

12

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.