Wiadomości z Rudy Śląskiej

Dodatek osłonowy 2022: Ruda Śląska nie otrzymała jeszcze środków na realizację zadania

 • Dodano: 2022-03-21 08:30, aktualizacja: 2022-03-21 09:56

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej informuje, iż wypłata pierwszej transzy dodatku osłonowego do wniosków złożonych w styczniu 2022 roku powinna zostać zrealizowana do 31 marca 2022 roku zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 20021 roku o dodatku osłonowym.

Jednocześnie nadmienia, iż Miasto Ruda Śląska nie otrzymało jeszcze środków na realizację zadania. Z informacji uzyskanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach środki na wypłatę dodatku osłonowego mają zostać uruchomione 24 marca br. Po ich otrzymaniu tutejszy Ośrodek niezwłocznie rozpocznie realizację wypłat przyznanego dodatku osłonowego na wnioski złożone w styczniu br. Ponadto informuje, iż osoby ubiegające się o podwyższoną kwotę dodatku osłonowego w związku z posiadaniem źródła ogrzewania zasilanego węglem lub paliwami węglopochodnymi, które na dzień rozpatrywania wniosku nie mają zgłoszonego lokalu mieszkalnego  do centralnej ewidencji emisyjności budynków, będą miały ustalone prawo do dodatku osłonowego w kwocie podstawowej.

Po uzyskaniu przez tut. Ośrodek informacji o zgłoszeniu źródła ciepła zasilanego węglem lub paliwami węglopochodnymi do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), kwota przysługującego dodatku zostanie zmieniona i nadpłacona.


Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego można składać:

 • w siedzibie MOPS Ruda Śląska ul. Markowej 20 (pok. nr 5) w godzinach pracy Działu Obsługi Klienta, tj.
  • poniedziałek 8:30-16:30,
  • wtorek, środa, czwartek 8:30-15:00,
  • piątek 8:30-13:30,
  • gdzie, w elektronicznym systemie kolejkowym należy wybrać przycisk o nazwie „DODATEK OSŁONOWY”
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP.

Ww. wniosek można również przesłać na adres MOPS pocztą tradycyjną lub umieścić w skrzynce podawczej tut. Ośrodka. W przypadku skorzystania z takiej formy złożenia wniosku prosimy
o dołączenie do wniosku numeru telefonu kontaktowego wnioskodawcy, aby ułatwić kontakt w razie potrzeby uzupełnienia lub korekty złożonego wniosku.

Program skierowany jest do osób, których przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty w gospodarstwie:

 • jednoosobowym – 2100 zł
 • wieloosobowym – 1500 zł na osobę

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego dodatek osłonowy będzie przyznany w wysokości różnicy między kwotą dodatku a kwotą o jaką kryterium zostało przekroczone (nie niższej jednak niż 20 zł).
W odniesieniu do wniosków złożonych do dnia 31.07.2022 r. dochód wyliczany jest z roku 2020, natomiast dla wniosków złożonych po tym dniu ale przed dniem 31.10.2022 roku na podstawie dochodów osiągniętych w 2021 roku.

Dodatek osłonowy w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej

Dodatek osłonowy jest pomocą jednorazową przysługującą za ten rok, a wypłacany jest w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym:

 • gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł*
 • gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł*
 • gospodarstwo 4-5 osobowe - 850 / 1062,50 zł*
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe 1150 / 1437,50 zł*

* Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wypłata dodatku osłonowego realizowana będzie w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022 roku. W przypadku wniosków złożonych po 31 stycznia 2022 roku realizacja wypłaty dodatku osłonowego nastąpi jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku w terminie nie późniejszym niż do 2 grudnia 2022 roku.

Kompleksowe informacje na temat wsparcia znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Wniosek można wydrukować we własnym zakresie, lub ewentualnie pobrać w siedzibie MOPS (ul. Markowej 20, pok. nr 5) – druk wniosku znajduje się poniżej.

POBIERZ WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO

Instrukcja złożenia wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP

 


Źródło: MOPS Ruda Śląska

Komentarze (5)    dodaj »

 • Zonk

  Oczywiście jest to wsparcie dla emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych oraz pracujących osiągających niskie uposażenie:) A tak poważnie to kolejny przykład popierania nieróbstwa. Czy nie można zasiłków uzależniać od tego czy dana osoba pracuje? zamiast dawać tym patolom, można wesprzeć ludzi z niskimi rentami czy emeryturami, których nie brakuje.

 • Danone

  A co z ogrzewaniem na panelach na podczerwień Prąd kosztuje

 • TLK

  Możesz to wywalić.

 • Alex

  Już się tłumaczymy i skamlimy? A gdzie gwiazda mediów

 • Jula

  Biega z kolegą

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również