Ruda Śląska - portal miejski RudaSlaska.com.pl

Wiadomości z Rudy Śląskiej

Dofinansowanie na usuwanie azbestu dla mieszkańców Rudy Śląskiej

  • Dodano: 2019-03-18 08:15, aktualizacja: 2019-03-18 07:08

Mieszkańcy Rudy Śląskiej planujący w tym roku usunięcie azbestu ze swoich posesji powinni do 29 marca br. zgłosić się do magistratu.

Miasto chce w imieniu wszystkich osób fizycznych wystąpić o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Może ono wynieść nawet 100% kosztów kwalifikowanych. W ramach ubiegłorocznej edycji zadania usunięto 12,32 t wyrobów z azbestem.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, w ramach którego mamy możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie takich wyrobów z rudzkich nieruchomości – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. - Mamy też zarezerwowane środki w budżecie miasta, które będziemy mogli wykorzystać w przypadku, gdy dofinansowanie będzie mniejsze niż koszt realizacji złożonych przez mieszkańców wniosków – dodaje.

Projekt skierowany jest do osób będących właścicielami obiektów, na których wykorzystywane były wyroby zawierające azbest i zostały wpisane do „Powiatowego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie azbest na terenie miasta Ruda Śląska”.

Zgodnie z warunkami naboru prace będą musiały zakończyć się do 30 września br.

Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi, na które można uzyskać dofinansowanie, są koszty związane z demontażem wyrobów zawierających azbest, zbieraniem wyrobów wcześniej zdemontowanych, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.

Wysokość dofinansowania może wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych, ale zależeć będzie od wielkości przyznanego miastu dofinansowania – zaznacza Ewa Wyciślik, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa.

Wykonawcą prac będzie jeden przedsiębiorca, wybrany przez miasto w przetargu. Natomiast ewentualne wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych, elewacji czy innych elementów budowlanych leżą po stronie właścicieli nieruchomości. Przed przystąpieniem do prac wnioskodawcy będą musieli zgłosić roboty budowlane lub wystąpić o pozwolenie na budowę, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. Aby wziąć udział w programie właściciele nieruchomości nie mogą zalegać ze zobowiązaniami podatkowymi i opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku, gdy łączny koszt złożonych wniosków przekroczy wysokość środków z WFOŚiGW i zarezerwowanych w budżecie miasta, będą one rozpatrywane według kolejności ich złożenia.

Złóż wniosek do 29 marca br.

Zainteresowani powinni do 29 marca br. złożyć w Urzędzie Miasta wniosek, który można otrzymać w Biurze Obsługi Mieszkańców (plac Jana Pawła II 6) lub pobrać ze strony internetowej www.rudaslaska.pl w zakładce „ Ruda Śląska” - „Ochrona środowiska – „Usuwanie azbestu”, gdzie dostępny jest również regulamin programu. Wniosek należy złożyć wraz z załącznikami i kolorowym zdjęciem obiektu, z którego planowany jest demontaż azbestu lub miejsca już zdemontowanego azbestu. Dodatkowe informacje o projekcie można uzyskać w godzinach pracy Urzędu Miasta w pokoju 403 lub telefonicznie pod numerem 32 244 90 63 lub 32 244 90 00 wew. 4031.

W 2007 r. rudzcy radni uchwalili „Powiatowy program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Ruda Śląska”, w ramach którego dokonano inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie miasta. Największe ich nagromadzenie występowało w dzielnicy Bykowina, gdzie powierzchnia płyt azbestowo-cementowych wykorzystywanych do ocieplania budynków wynosiła ponad 132 tys. metrów kwadratowych, co stanowi około 54 procent całkowitej masy płyt azbestowo-cementowych wykorzystywanych w Rudzie Śląskiej. Zdecydowanie mniejsze ilości takich płyt stwierdzono w pozostałych dzielnicach, przy czym na obszarze Nowego Bytomia i Chebzia nie stwierdzono obecności tego typu płyt.

Łączna masa zinwentaryzowanych w Rudzie Śląskiej wyrobów azbestowych wynosiła 2757,293 ton, w tym 86,556 ton u osób fizycznych i 2670,737 ton u osób prawnych. Dotychczas unieszkodliwiono 612,546 ton, z czego 18,65 ton u osób fizycznych i 593,896 ton u osób prawnych. Warto nadmienić, że 12,32 ton wyrobów zawierających azbest pochodzących z posesji osób fizycznych usunięto w ubiegłym roku w ramach poprzedniej edycji z wykorzystaniem środków WFOŚiGW. Do unieszkodliwienia pozostało więc 2144,747 ton wyrobów zawierających azbest, w tym 67,906 ton u osób fizycznych i 2076,841 ton u osób prawnych.

Ze względu na bardzo dużą trwałość płyt azbestowo-cementowych zgodnie z polskim prawem wyroby azbestowe dopuszczono do użytkowania do końca 2032 r. pod warunkiem ich odpowiedniego stanu technicznego. W tym celu użytkownik lub zarządca nieruchomości, na której azbest jest zastosowany, zobowiązany jest do przeprowadzenia okresowej kontroli jego stanu technicznego, z której wynika stopień pilności usunięcia azbestu. Pilnie usunięte (wymienione na bezazbestowe) lub zabezpieczone muszą zostać wyroby w złym stanie technicznym (z oceny technicznej wynika I stopień pilności usunięcia azbestu), tj. mogące uwalniać do środowiska włókna azbestowe.

Azbest aktualnie wykorzystywany na terenie Rudy Śląskiej jest w dobrym stanie technicznym (II i III stopień pilności). Obecnie na terenie miasta nie ma już azbestu w złym stanie technicznym (wyroby te zostały usunięte lub zabezpieczone).

Komentarze (2)    dodaj komentarz »

  • Wiki

    Czytanie ze zrozumieniem się kłania. Nie na Bykowinie, ale w całej Rudzie - zgodnie z prawem. Ciekawe, że Twój stan nie pogarsza się w związku z paleniem śmieci w piecach, a cierpisz z powodu azbestu.

  • Blagajaca o pomoc

    Od 2005 roku choruje na POCHP moj stan pogarsza sie jest coraz gorzej a teraz slysze ze do 2032 roku na Bykowinie azbest jest bezpieczny no chyba juz nie doczekam mam 60 lat

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.