RudaSlaska.com.pl - 20 lat

Wiadomości z Rudy Śląskiej

Pomocy materialna dla rudzkich uczniów oraz obywateli Ukrainy

  • Dodano: 2022-05-17 10:45

Osobom uprawnionym do stypendium szkolnego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina o ostatecznym terminie przedłożenia dowodów potwierdzających poniesione wydatki o charakterze edukacyjnym upływającym z dniem 8 lipca 2022 roku.

Dostarczenie ww. dokumentów w terminie jest warunkiem refundacji poniesionych wydatków

Jednocześnie informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na nowy rok szkolny 2022/2023 będą przyjmowane od 1 sierpnia 2022 roku do 15 września 2022 roku, a w przypadku:

  • słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2022 roku;
  • uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego, do 15 lutego 2023 roku.

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie tych terminów.

 


Ponadto MOPS informuje, że aktualnie o pomoc materialną dla uczniów na rok szkolny 2021/2022 (a od 1 sierpnia 2022 roku na rok szkolny 2022/2023) ubiegać mogą się także obywatele Ukrainy, którzy od 24 lutego 2022 roku przekroczyli granicę w związku z konfliktem zbrojnym.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka w siedzibie przy ulicy Markowej 20 w Rudzie Śląskiej (pokój nr 5).  


Інформація про матеріальну допомогу для учнів
Повідомляємо, що станом на сьогоднішній день матеріальна допомога для учнів на навчальний рік 2021/2022 ( од серпня на навчальний рік 2022/2023) може надаватися громадянам України, які перетнули кордон од 24.02.2022 в зв'язку зі збройним конфліктом. Детальну інформацію можна отримати у працівників Центру за адресою ул. Марковей 20 в Руді Шльонській (каб. nr 5).

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.