Wiadomości z Rudy Śląskiej

Stop przemocy w rodzinie - Ruda Śląska wdraża specjalny program!

 • Dodano: 2021-03-01 09:15

Ruda Śląska podejmie kolejne działania dotyczące zwalczania przemocy w rodzinie. Wczoraj, podczas sesji Rady Miasta, radni przyjęli program, który pozwoli na wdrażanie efektywnych i zintegrowanych działań w tym zakresie. Program realizowany będzie w latach 2021 – 2025 i jest kontynuacją inicjatyw realizowanych w latach 2015 – 2020

Ruda Śląska: Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

- Przemoc domowa jest problemem dotykającym wielu rodzin. Tego zjawiska nie można lekceważyć  – podkreśla Anna Krzysteczko, wiceprezydent Rudy Śląskiej.

- Każdego roku w Polsce odnotowuje się około 90 tysięcy osób, które doświadczają przemocy domowej. Są to przede wszystkim kobiety, ale również dzieci i mężczyźni. Dlatego tak ważna jest walka z przemocą i zapobieganie jej, a w szczególności ochrona osób nią dotkniętych – dodaje.

- Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie ma przyczynić się do przeciwdziałania i zmniejszenia zjawiska przemocy w rodzinie oraz zapobiegać jej skutkom – zaznacza Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Rudzie Śląskiej.

– Efektem działań zawartych w programie będzie m.in. udzielanie profesjonalnej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz osobom stosującym przemoc, a także  zwiększenie kompetencji osób, które pomagają rodzinom dotkniętym przemocą. W ramach programu przewidywane są działania profilaktyczne i edukacyjne. Jego celem jest również zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie w naszym mieście – wylicza.

Monitorowanie programu odbywać się będzie na podstawie corocznego sprawozdania z wykonania zadań, w tym osiągniętych efektów, które będzie składane przez instytucje i organizacje powołane do przeciwdziałania przemocy w rodzinie do dnia 15 lutego roku następnego po roku sprawozdawczym. Oprócz MOPS-u zaangażowani są przede wszystkim: Zespól Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Policja, Straż Miejska, Prokuratura Rejonowa, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szpital Miejski, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym, placówki opiekuńczo–wychowawcze, Izba Wytrzeźwień, Wydział Oświaty, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, a także organizacje pozarządowe działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Warto podkreślić, że w 2017 roku prokuraturaRudzie Śląskiej nadzorowała 282 postępowania w związku z przemocą w rodzinie. W 2018 r. było 236, 2019 r. – 265, a w 2020 – 212 postępowań.

Z kolei liczba osób, wobec których zachodziło podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie wynosiła:

 • w 2017r. – 278 kobiet, 20 mężczyzn i 255 dzieci,
 • w 2018 r. – 237 kobiet, 20 mężczyzn i 198 dzieci,
 • w 2019r. – 212 kobiet, 26 mężczyzn i 153 dzieci,
 • w 2020r. – 211 kobiet, 31 mężczyzn, 167 dzieci.

Przedstawiciele instytucji uprawnionych do wdrażania procedury poprzez spisywanie formularza „Niebieska Karta – A”  od 2017 r. do 2019 r. wdrożyli 498 nowych procedur „Niebieskie Karty”. W okresie tych trzech lat prowadzone były łącznie 894 procedury (w tym wszczęte w latach 2011-2019). Z zebranych danych za lata 2017-2019 wynika, że liczba prowadzonych procedur „Niebieskie Karty” kształtowała się w następujący sposób: w 2017 r. – 340, w 2018 r.  – 288, w 2019  r. – 270, a w 2020r. – 275.

Zobacz także

Komentarze (5)    dodaj komentarz »

 • dobry komuch pisowski

  pomimo śmierci dziecka zwykła zakłamana szuja nadal rząszi w mops i włodarze miasta na to pozwalają.

  • dobry komuch pisowski
   2021-03-02 08:52
  • Ocena:
  • odpowiedz
 • Karl

  Program niszczenia rodzin, bo pomocą to trudno to nazwać. Raczej udowadniają że ktoś jest na dnie i już go tam zostawiają, by po czasie klupał w nie od spodu, ale przestał być ich klientem. I zaś sukces...

 • Rozeznana

  Ha, ha, a to dobre.Jak działa w Rudzie procedura mająca na celu nakazanie opuszczenia mieszkania przez oprawcę? Odpowiadam:wcale!Jak działa w Rudzie miejska komisja ds rozwiązywania problemów alkoholowych? Odpowiadam: wcale! 2 lata umieszcza człowieka na leczeniuJak działa w mieście OIK? Odpowiadam:w czasie pandemii nie działa. Są odwoływane wizyty u psychologów dla dzieci, które potrzebują pilnej pomocy, wszystko odbywa się wirtualnie i fikcyjnie.Kolejny sukces miasta oprócz programu dotyczącego pieczy zastępczej w mieście. Gratuluję!!

 • Pracownik marcowy

  To tylko malowanie trawy na zielono, żeby w papierach się im wszystko zgadzało. Takie pozoranctwo, w razie czego umyją ręce, bo na papierze się się wszystko zgadza.

 • Rozeznana

  Dokładnie tak. Masz rację, na papierze wszystko wszystkim się zgadza. A potem szukają winnych w tzw pionkach jakimi są asystenci lub kuratorzy

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.